Ekomarketing produktów dla dzieci

master
dc.abstract.enThe thesis describes the genesis of eco-marketing and its tools, as well as the phenomenon of greenwashing. The historical and legal context of ecological products in Poland is presented. The market of products for children was described, divided into four basic segments, with particular emphasis on ecologic products, with examples. Moreover, a study was conducted in the form of a diagnostic survey on a sample of 119 people in order to obtain answers to the questions of the environmental awareness of consumers in Poland, what criteria are they used to choose products for children and what is the decisive factor in making purchasing decisions.pl
dc.abstract.plW pracy opisano genezę ekomarketingu i jego narzędzia, zjawisko greenwashingu. Przedstawiono kontekst historyczno-prawny ekologicznych produktów w Polsce. Omówiono rynek artykułów dla dzieci, podzielony na cztery podstawowe segmenty, ze szczególnym uwzględnieniem produktów ekologicznych wraz z przykładami. Ponadto przeprowadzono badanie w postaci sondażu diagnostycznego na próbie 119 osób, aby uzyskać odpowiedzi na pytania jaka jest świadomość ekologiczna konsumentów w Polsce, jakimi kryteriami kierują się przy wyborze produktów dla dzieci i jaki jest decydujący czynnik przy podejmowaniu decyzji zakupowych.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSławik, Annapl
dc.contributor.authorZychal-Bętkowska, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerSławik, Annapl
dc.contributor.reviewerMakieła, Zbigniewpl
dc.date.accessioned2022-07-15T21:49:34Z
dc.date.available2022-07-15T21:49:34Z
dc.date.submitted2022-07-15pl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-156681-13765pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297288
dc.languagepolpl
dc.subject.enchildren – consumer - ecomarketing - marketpl
dc.subject.pldzieci – ekomarketing – konsument – rynekpl
dc.titleEkomarketing produktów dla dziecipl
dc.title.alternativeEcomarketing of products for childrenpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis describes the genesis of eco-marketing and its tools, as well as the phenomenon of greenwashing. The historical and legal context of ecological products in Poland is presented. The market of products for children was described, divided into four basic segments, with particular emphasis on ecologic products, with examples. Moreover, a study was conducted in the form of a diagnostic survey on a sample of 119 people in order to obtain answers to the questions of the environmental awareness of consumers in Poland, what criteria are they used to choose products for children and what is the decisive factor in making purchasing decisions.
dc.abstract.plpl
W pracy opisano genezę ekomarketingu i jego narzędzia, zjawisko greenwashingu. Przedstawiono kontekst historyczno-prawny ekologicznych produktów w Polsce. Omówiono rynek artykułów dla dzieci, podzielony na cztery podstawowe segmenty, ze szczególnym uwzględnieniem produktów ekologicznych wraz z przykładami. Ponadto przeprowadzono badanie w postaci sondażu diagnostycznego na próbie 119 osób, aby uzyskać odpowiedzi na pytania jaka jest świadomość ekologiczna konsumentów w Polsce, jakimi kryteriami kierują się przy wyborze produktów dla dzieci i jaki jest decydujący czynnik przy podejmowaniu decyzji zakupowych.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sławik, Anna
dc.contributor.authorpl
Zychal-Bętkowska, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Sławik, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Makieła, Zbigniew
dc.date.accessioned
2022-07-15T21:49:34Z
dc.date.available
2022-07-15T21:49:34Z
dc.date.submittedpl
2022-07-15
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-156681-13765
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297288
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
children – consumer - ecomarketing - market
dc.subject.plpl
dzieci – ekomarketing – konsument – rynek
dc.titlepl
Ekomarketing produktów dla dzieci
dc.title.alternativepl
Ecomarketing of products for children
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available
Collections