Bioerozja muszli wapienia muszlowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

licenciate
dc.abstract.enBioerosion structures are accurate source of informations about environment condition and depth of sedimentation basin. This paper focuses on describe of bioerosion structures (borings, mostly microborings) in brachiopods and bivalve shells from tempestites of Middle Triassic (Muschelkalk, Anisian) Terebratula Beds in Strzelce Opolskie and Górażdże quarries. The epoxy resin casts of the borings have been observed in the SEM. The borings suggest quite deep basin and disphotic zone during the deposition of outwardly shallow water tempestites, developed as coquinas.pl
dc.abstract.plStruktury bioerozyjne stanowią dobre źródło informacji na temat głębokości zbiornika sedymentacyjnego oraz warunków środowiskowych w nim panujących. Praca licencjacka skupia się na opisie struktur bioerozyjnych (drążeń, a zwłaszcza mikrodrążeń) w muszlach ramienionogów oraz małżów pobranych z tempestytów warstw terebratulowych, z kamieniołomów Strzelce Opolskie oraz Górażdże z wapienia muszlowego z triasu. Odlewy struktur wykonane z żywicy epoksydowej były obserwowane na zdjęciach z SEM sugerują znaczną głębokość basenu sedymentacyjnego i strefę dysfotyczną w czasie depozycji pozornie płytkomorskich tempestytówo charakterze muszlowców.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorStachacz, Michałpl
dc.contributor.authorZegadło, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerStachacz, Michałpl
dc.contributor.reviewerWróblewski, Wojciechpl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:28:46Z
dc.date.available2020-07-27T21:28:46Z
dc.date.submitted2019-09-06pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-129286-194323pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232801
dc.languagepolpl
dc.subject.enTriassic, shells, bioerosion, borings, micro borings, palaeobathymetrypl
dc.subject.plTrias, muszle, bioerozja, drążenia, mikrodrążenia, paleobatymetriapl
dc.titleBioerozja muszli wapienia muszlowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiejpl
dc.title.alternativeBioerosion of shells of Muschelkalk in the Kraków-Częstochowa Uplandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Bioerosion structures are accurate source of informations about environment condition and depth of sedimentation basin. This paper focuses on describe of bioerosion structures (borings, mostly microborings) in brachiopods and bivalve shells from tempestites of Middle Triassic (Muschelkalk, Anisian) Terebratula Beds in Strzelce Opolskie and Górażdże quarries. The epoxy resin casts of the borings have been observed in the SEM. The borings suggest quite deep basin and disphotic zone during the deposition of outwardly shallow water tempestites, developed as coquinas.
dc.abstract.plpl
Struktury bioerozyjne stanowią dobre źródło informacji na temat głębokości zbiornika sedymentacyjnego oraz warunków środowiskowych w nim panujących. Praca licencjacka skupia się na opisie struktur bioerozyjnych (drążeń, a zwłaszcza mikrodrążeń) w muszlach ramienionogów oraz małżów pobranych z tempestytów warstw terebratulowych, z kamieniołomów Strzelce Opolskie oraz Górażdże z wapienia muszlowego z triasu. Odlewy struktur wykonane z żywicy epoksydowej były obserwowane na zdjęciach z SEM sugerują znaczną głębokość basenu sedymentacyjnego i strefę dysfotyczną w czasie depozycji pozornie płytkomorskich tempestytówo charakterze muszlowców.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Stachacz, Michał
dc.contributor.authorpl
Zegadło, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Stachacz, Michał
dc.contributor.reviewerpl
Wróblewski, Wojciech
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:28:46Z
dc.date.available
2020-07-27T21:28:46Z
dc.date.submittedpl
2019-09-06
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-129286-194323
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232801
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Triassic, shells, bioerosion, borings, micro borings, palaeobathymetry
dc.subject.plpl
Trias, muszle, bioerozja, drążenia, mikrodrążenia, paleobatymetria
dc.titlepl
Bioerozja muszli wapienia muszlowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
dc.title.alternativepl
Bioerosion of shells of Muschelkalk in the Kraków-Częstochowa Upland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available