Entre création et autocréation, Pseudo de Romain Gary (Émile Ajar)

licenciate
dc.abstract.enThis Bachelor's thesis is dedicated to Roman Gary's novel entitled Pseudo. Published in 1976, this book is the third novel written by Gary under the pseudonym Emile Ajar. There is an initial ambiguity as to the identity of the author of this text, and there are several levels of interpretation and mystification, which make it impossible to distinguish truth from fiction, and which makes this novel a real mystery to solve. In my thesis I am focusing on the issue of creation and self-creation, which in the case of Gary are inseparably linked to mystification. I present how Gary paints his own portrait on the pages of the novel, how he invents the characters and episodes using real people and events, and especially how he creates himself. I am also tackling the problems of identity - or rather non-identity - and of paternity, which play an important role in Pseudo. In the last chapter I evoke the Gary’s theory of literary creation and his theory of the "roman total", of which Pseudo could be the illustation.pl
dc.abstract.otherCe mémoire de licence est consacré au roman de Roman Gary intitulé Pseudo. Publié en 1976, ce livre constitue le troisième roman écrit par Gary sous le pseudonyme d’Émile Ajar. L’ambiguïté initiale quant à l’identité de l’auteur de ce texte, plusieurs niveaux de lecture possibles et une mystification poussée à un tel point qu’il est impossible de distinguer le vrai de la fiction, tout ceci contribue à faire de ce roman une véritable énigme. Dans mon mémoire je me focalise sur la problématique de la création et de l’autocréation qui dans le cas de Gary sont inséparables de la mystification. Je présente comment Gary peint son propre portrait sur les pages du roman, comment il invente les personnages et les épisodes de son roman à partir des personnes et des événements réels, et surtout comment il se crée lui-même. J’aborde aussi la problématique de l’identité - ou plutôt de la non-identité - et de la paternité, qui jouent un rôle important dans Pseudo. Dans le dernier chapitre j’évoque la théorie garienne de la création littéraire et sa conception du « roman total » dont Pseudo pourrait être l’illustration.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona jest powieści Romana Gary'ego zatytułowanej Pseudo. Wydana w 1976 roku stanowi ona trzecią powieść opublikowaną przez Gary’ego pod pseudonimem Emile Ajar. Początkowa niepewność co do tożsamości autora tego tekstu, kilka możliwych poziomów lektury oraz mistyfikacja posunięta do tego stopnia, że niemożliwe jest odróżnienie prawdy od fikcji czyni tę powieść prawdziwą zagadką do rozwiązania. W swojej pracy skupiam się na pojęciu kreacji i autokreacji, które w przypadku Gary’ego są nierozerwalnie związane z mistyfikacją. Opisuję również, w jaki sposób autor maluje swój portret na kartach tej książki, jak wymyśla postacie i epizody swojej powieści na podstawie prawdziwych ludzi i wydarzeń, a zwłaszcza, jak tworzy sam siebie. Poruszam również kwestią tożsamości, a raczej braku tożsamości, jak i ojcostwa, które to odgrywają ważną rolę w Pseudo. W ostatnim rozdziale przywołuję teorię twórczości literackiej Gary’ego oraz jego koncepcję powieści: "roman total", której Pseudo może być ilustracją.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGorecka-Kalita, Joanna - 128119 pl
dc.contributor.authorWójcicka, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerGorecka-Kalita, Joanna - 128119 pl
dc.contributor.reviewerMarczuk-Szwed, Barbara - 130321 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T18:19:16Z
dc.date.available2020-07-27T18:19:16Z
dc.date.submitted2018-07-11pl
dc.fieldofstudyfilologia francuskapl
dc.identifier.apddiploma-125716-212476pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229889
dc.languagefrepl
dc.subject.encreation, auto-creation, mystification, Gary, Ajarpl
dc.subject.othercréation, autocréation, mystification, Gary, Ajarpl
dc.subject.plkreacja, autokreacja, mistyfikacja, Gary, Ajarpl
dc.titleEntre création et autocréation, Pseudo de Romain Gary (Émile Ajar)pl
dc.title.alternativeMiędzy kreacją a autokreacją, Pseudo Romaina Gary'ego (Émile'a Ajara)pl
dc.title.alternativeBetween creation and auto-creation, Pseudo by Romain Gary (Émile Ajar)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This Bachelor's thesis is dedicated to Roman Gary's novel entitled Pseudo. Published in 1976, this book is the third novel written by Gary under the pseudonym Emile Ajar. There is an initial ambiguity as to the identity of the author of this text, and there are several levels of interpretation and mystification, which make it impossible to distinguish truth from fiction, and which makes this novel a real mystery to solve. In my thesis I am focusing on the issue of creation and self-creation, which in the case of Gary are inseparably linked to mystification. I present how Gary paints his own portrait on the pages of the novel, how he invents the characters and episodes using real people and events, and especially how he creates himself. I am also tackling the problems of identity - or rather non-identity - and of paternity, which play an important role in Pseudo. In the last chapter I evoke the Gary’s theory of literary creation and his theory of the "roman total", of which Pseudo could be the illustation.
dc.abstract.otherpl
Ce mémoire de licence est consacré au roman de Roman Gary intitulé Pseudo. Publié en 1976, ce livre constitue le troisième roman écrit par Gary sous le pseudonyme d’Émile Ajar. L’ambiguïté initiale quant à l’identité de l’auteur de ce texte, plusieurs niveaux de lecture possibles et une mystification poussée à un tel point qu’il est impossible de distinguer le vrai de la fiction, tout ceci contribue à faire de ce roman une véritable énigme. Dans mon mémoire je me focalise sur la problématique de la création et de l’autocréation qui dans le cas de Gary sont inséparables de la mystification. Je présente comment Gary peint son propre portrait sur les pages du roman, comment il invente les personnages et les épisodes de son roman à partir des personnes et des événements réels, et surtout comment il se crée lui-même. J’aborde aussi la problématique de l’identité - ou plutôt de la non-identité - et de la paternité, qui jouent un rôle important dans Pseudo. Dans le dernier chapitre j’évoque la théorie garienne de la création littéraire et sa conception du « roman total » dont Pseudo pourrait être l’illustration.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona jest powieści Romana Gary'ego zatytułowanej Pseudo. Wydana w 1976 roku stanowi ona trzecią powieść opublikowaną przez Gary’ego pod pseudonimem Emile Ajar. Początkowa niepewność co do tożsamości autora tego tekstu, kilka możliwych poziomów lektury oraz mistyfikacja posunięta do tego stopnia, że niemożliwe jest odróżnienie prawdy od fikcji czyni tę powieść prawdziwą zagadką do rozwiązania. W swojej pracy skupiam się na pojęciu kreacji i autokreacji, które w przypadku Gary’ego są nierozerwalnie związane z mistyfikacją. Opisuję również, w jaki sposób autor maluje swój portret na kartach tej książki, jak wymyśla postacie i epizody swojej powieści na podstawie prawdziwych ludzi i wydarzeń, a zwłaszcza, jak tworzy sam siebie. Poruszam również kwestią tożsamości, a raczej braku tożsamości, jak i ojcostwa, które to odgrywają ważną rolę w Pseudo. W ostatnim rozdziale przywołuję teorię twórczości literackiej Gary’ego oraz jego koncepcję powieści: "roman total", której Pseudo może być ilustracją.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gorecka-Kalita, Joanna - 128119
dc.contributor.authorpl
Wójcicka, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Gorecka-Kalita, Joanna - 128119
dc.contributor.reviewerpl
Marczuk-Szwed, Barbara - 130321
dc.date.accessioned
2020-07-27T18:19:16Z
dc.date.available
2020-07-27T18:19:16Z
dc.date.submittedpl
2018-07-11
dc.fieldofstudypl
filologia francuska
dc.identifier.apdpl
diploma-125716-212476
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229889
dc.languagepl
fre
dc.subject.enpl
creation, auto-creation, mystification, Gary, Ajar
dc.subject.otherpl
création, autocréation, mystification, Gary, Ajar
dc.subject.plpl
kreacja, autokreacja, mistyfikacja, Gary, Ajar
dc.titlepl
Entre création et autocréation, Pseudo de Romain Gary (Émile Ajar)
dc.title.alternativepl
Między kreacją a autokreacją, Pseudo Romaina Gary'ego (Émile'a Ajara)
dc.title.alternativepl
Between creation and auto-creation, Pseudo by Romain Gary (Émile Ajar)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Pabianice
1
Puławy
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available