UKRAIŃCY W EUROPIE? STOSUNEK STUDENTÓW UKRAIŃSKICH DO PROBLEMÓW POLITYKI WEWNĘTRZNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ UKRAINY. RAPORT Z BADAŃ EMPIRYCZNYCH

licenciate
dc.abstract.enPoland and Ukraine are strongly related to each other, it was so historically and still remains so.The similarity of cultural, linguistic, somewhat of mentality and increasing personal relations between the Polish and Ukrainian foster stronger closer bonds between the two countries. More and more Ukrainians appear in Poland, now the number reaches one million and how we can guess that in the near future will be even greater. Factors influencing the migration in no way favor the reduction of migration. Moreover, the characteristics of emigration is changing. Over the past few years we have seen a large increasing of Ukrainians studying at Polish universities. In 2015 there were 8% more than the year before, and they represent more than half of foreign students in Poland, that is why increasingly begins to talk about the phenomenon of "Ukrainization" of Polish universities. Therefore, the author of the work risked stated that after 2014 began a new wave of migration from Ukraine, which has a different meaning than all previous and characterized by a huge influx of young people.The large migration of Ukrainians is not unnoticed. More frequent relations between Poles and Ukrainians form another plane in the relations between nations, create a different image of Poles in the eyes of the Ukrainian and Ukrainians in the eyes of the Poles. And what is more, staying young outside their country becomes a cause of changes in their attitudes to the problems of internal and international policy.pl
dc.abstract.plPolska a Ukraina są mocno powiązane ze sobą, było tak historycznie i nadal tak pozostaje. Podobieństwo kulturowe, językowe, poniekąd mentalnościowe i coraz częstsze relacje osobiste pomiędzy ludnością polską a ukraińską sprzyjają zacieśnieniu silniejszej więzi pomiędzy tymi krajami. Coraz więcej Ukraińców pojawia się w Polsce, liczba teraz sięga miliona i można domyślać się, że w najbliższej przyszłości będzie jeszcze większa, ponieważ corocznie wzrasta. Czynniki wpływające na migrację na razie w żaden sposób nie sprzyjają zmniejszeniu emigracji. Co więcej zmienia się cecha emigracji. Przez ostatnie kilka lat można zaobserwować duży wzrost Ukraińców studiujących na polskich uczelniach. W 2015 roku było ich o 8% więcej niż rok wcześniej i stanowią one ponad połowę studentów zagranicznych w Polsce, dlatego coraz powszechniej zaczyna się mówić o zjawisku „ukrainizacji” polskich uczelni. W związku z powyższym autorka pracy zaryzykowała stwierdzić, iż po 2014 roku zaczęła się nowa fala migracji Ukraińców, która ma inny wymiar niż wszystkie poprzednie i cechuje się ogromnym napływem młodych ludzi. Duża migracja Ukraińców nie zostaje niezauważona. Coraz częstsze relacje Ukraińców z Polakami tworzą inną płaszczyznę w relacjach pomiędzy narodami, tworzą inny wizerunek Polaków w oczach Ukraińca i Ukraińców w oczach Polaka. I co więcej przebywanie młodych poza granicami swojego kraju staje się przyczyną zmiany ich postaw w zakresie polityki wewnętrznej i międzynarodowej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŚcigaj, Paweł - 132307 pl
dc.contributor.authorOshovska, Anastasiiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerSieklucki, Dominik - 131849 pl
dc.contributor.reviewerŚcigaj, Paweł - 132307 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:43:24Z
dc.date.available2020-07-27T01:43:24Z
dc.date.submitted2016-09-09pl
dc.fieldofstudydyplomacja współczesnapl
dc.identifier.apddiploma-109035-172467pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215130
dc.languagepolpl
dc.subject.enMigration, Ukrainians, Polish, identity, changing views.pl
dc.subject.plMigracja, Ukraińcy, Polska, tożsamość, zmiana poglądów.pl
dc.titleUKRAIŃCY W EUROPIE? STOSUNEK STUDENTÓW UKRAIŃSKICH DO PROBLEMÓW POLITYKI WEWNĘTRZNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ UKRAINY. RAPORT Z BADAŃ EMPIRYCZNYCHpl
dc.title.alternativeUKRAINIANS IN EUROPE? ATTITUDE OF UKRAINIAN STUDENTS TO THE PROBLEMS OF INTERNAL AND INTERNATIONAL POLICY OF UKRAINE. EMPIRICAL RESEARCH REPORTpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Poland and Ukraine are strongly related to each other, it was so historically and still remains so.The similarity of cultural, linguistic, somewhat of mentality and increasing personal relations between the Polish and Ukrainian foster stronger closer bonds between the two countries. More and more Ukrainians appear in Poland, now the number reaches one million and how we can guess that in the near future will be even greater. Factors influencing the migration in no way favor the reduction of migration. Moreover, the characteristics of emigration is changing. Over the past few years we have seen a large increasing of Ukrainians studying at Polish universities. In 2015 there were 8% more than the year before, and they represent more than half of foreign students in Poland, that is why increasingly begins to talk about the phenomenon of "Ukrainization" of Polish universities. Therefore, the author of the work risked stated that after 2014 began a new wave of migration from Ukraine, which has a different meaning than all previous and characterized by a huge influx of young people.The large migration of Ukrainians is not unnoticed. More frequent relations between Poles and Ukrainians form another plane in the relations between nations, create a different image of Poles in the eyes of the Ukrainian and Ukrainians in the eyes of the Poles. And what is more, staying young outside their country becomes a cause of changes in their attitudes to the problems of internal and international policy.
dc.abstract.plpl
Polska a Ukraina są mocno powiązane ze sobą, było tak historycznie i nadal tak pozostaje. Podobieństwo kulturowe, językowe, poniekąd mentalnościowe i coraz częstsze relacje osobiste pomiędzy ludnością polską a ukraińską sprzyjają zacieśnieniu silniejszej więzi pomiędzy tymi krajami. Coraz więcej Ukraińców pojawia się w Polsce, liczba teraz sięga miliona i można domyślać się, że w najbliższej przyszłości będzie jeszcze większa, ponieważ corocznie wzrasta. Czynniki wpływające na migrację na razie w żaden sposób nie sprzyjają zmniejszeniu emigracji. Co więcej zmienia się cecha emigracji. Przez ostatnie kilka lat można zaobserwować duży wzrost Ukraińców studiujących na polskich uczelniach. W 2015 roku było ich o 8% więcej niż rok wcześniej i stanowią one ponad połowę studentów zagranicznych w Polsce, dlatego coraz powszechniej zaczyna się mówić o zjawisku „ukrainizacji” polskich uczelni. W związku z powyższym autorka pracy zaryzykowała stwierdzić, iż po 2014 roku zaczęła się nowa fala migracji Ukraińców, która ma inny wymiar niż wszystkie poprzednie i cechuje się ogromnym napływem młodych ludzi. Duża migracja Ukraińców nie zostaje niezauważona. Coraz częstsze relacje Ukraińców z Polakami tworzą inną płaszczyznę w relacjach pomiędzy narodami, tworzą inny wizerunek Polaków w oczach Ukraińca i Ukraińców w oczach Polaka. I co więcej przebywanie młodych poza granicami swojego kraju staje się przyczyną zmiany ich postaw w zakresie polityki wewnętrznej i międzynarodowej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ścigaj, Paweł - 132307
dc.contributor.authorpl
Oshovska, Anastasiia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Sieklucki, Dominik - 131849
dc.contributor.reviewerpl
Ścigaj, Paweł - 132307
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:43:24Z
dc.date.available
2020-07-27T01:43:24Z
dc.date.submittedpl
2016-09-09
dc.fieldofstudypl
dyplomacja współczesna
dc.identifier.apdpl
diploma-109035-172467
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215130
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Migration, Ukrainians, Polish, identity, changing views.
dc.subject.plpl
Migracja, Ukraińcy, Polska, tożsamość, zmiana poglądów.
dc.titlepl
UKRAIŃCY W EUROPIE? STOSUNEK STUDENTÓW UKRAIŃSKICH DO PROBLEMÓW POLITYKI WEWNĘTRZNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ UKRAINY. RAPORT Z BADAŃ EMPIRYCZNYCH
dc.title.alternativepl
UKRAINIANS IN EUROPE? ATTITUDE OF UKRAINIAN STUDENTS TO THE PROBLEMS OF INTERNAL AND INTERNATIONAL POLICY OF UKRAINE. EMPIRICAL RESEARCH REPORT
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available