Reklama cytująca dzieło sztuki jako element kultury postmodernistycznej

licenciate
dc.abstract.enIn the today’s world of information overload, drawing and keeping customer’s attention has become harder than ever. This problem is being faced by advertisers, who have to look for new ways of reaching their audiences. Quoting from well-known pieces of art in promotional materials is one of these ways. A quote, as a mean of visual expression, was not invented and does not belong to this field, though. It is meant to be a crucial element of the postmodern culture. This thesis’ objective is to prove that the advertisement that is quoting from fine arts is a part of postmodernism.In the first chapter of this work, the terms: advertising and postmodernism are introduced and covered. Then, relationships between them are presented. The second chapter is dedicated to the semiotic analysis of gathered iconographic materials that contain four examples of printed advertisements quoting from pieces of art. In the last part, while working on drawn conclusions from foregoing chapters, the author indicates similarities of means and approaches between advertisements quoting from art and the postmodern culture. This enables her to prove her thesis statement.pl
dc.abstract.plWe współczesnym i przeładowanym informacją świecie zwrócenie i zatrzymanie uwagi konsumenta staje się trudniejsze niż kiedykolwiek. Z problemem tym borykają się reklamodawcy, zmuszeni do poszukiwania nowych sposobów dotarcia do potencjalnych odbiorców. Jednym z takich sposobów jest wykorzystanie w przekazie reklamowym cytatu ze znanego dzieła sztuki. Cytat nie jest jednak domeną ani zdobyczą reklamy. Stanowi nieodłączny element kultury postmodernistycznej. Celem niniejszego opracowania jest dowiedzenie, że reklama cytująca dzieło sztuki także jest elementem tej kultury.W pierwszym rozdziale pracy omawia się zagadnienia: reklama i postmodernizm, a także wykazuje się wczesne związki między tymi dziedzinami. Drugi rozdział poświęcony jest analizie semiotycznej materiału ikonograficznego, który stanowią cztery przykłady reklam drukowanych cytujących dzieła sztuki. Na podstawie wyciągniętych z tych dwóch rozdziałów wniosków, w ostatniej części pracy autorka określa podobieństwa środków i postaw w reklamie cytującej dzieło sztuki i kulturze postmodernistycznej i udowadnia postawioną tezę.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPluszyńska, Annapl
dc.contributor.authorGąsiorek, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKocój, Ewa - 185927 pl
dc.contributor.reviewerPluszyńska, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:26:30Z
dc.date.available2020-07-26T13:26:30Z
dc.date.submitted2015-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-96439-144225pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203908
dc.languagepolpl
dc.subject.encultural homogenisation, pastiche, irony, high culture, mass culturepl
dc.subject.plhomogenizacja kultury, pastisz, ironia, kultura wysoka, kultura masowapl
dc.titleReklama cytująca dzieło sztuki jako element kultury postmodernistycznejpl
dc.title.alternativeAn advertising quoting from a piece of art as an element of the postmodern culturepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the today’s world of information overload, drawing and keeping customer’s attention has become harder than ever. This problem is being faced by advertisers, who have to look for new ways of reaching their audiences. Quoting from well-known pieces of art in promotional materials is one of these ways. A quote, as a mean of visual expression, was not invented and does not belong to this field, though. It is meant to be a crucial element of the postmodern culture. This thesis’ objective is to prove that the advertisement that is quoting from fine arts is a part of postmodernism.In the first chapter of this work, the terms: advertising and postmodernism are introduced and covered. Then, relationships between them are presented. The second chapter is dedicated to the semiotic analysis of gathered iconographic materials that contain four examples of printed advertisements quoting from pieces of art. In the last part, while working on drawn conclusions from foregoing chapters, the author indicates similarities of means and approaches between advertisements quoting from art and the postmodern culture. This enables her to prove her thesis statement.
dc.abstract.plpl
We współczesnym i przeładowanym informacją świecie zwrócenie i zatrzymanie uwagi konsumenta staje się trudniejsze niż kiedykolwiek. Z problemem tym borykają się reklamodawcy, zmuszeni do poszukiwania nowych sposobów dotarcia do potencjalnych odbiorców. Jednym z takich sposobów jest wykorzystanie w przekazie reklamowym cytatu ze znanego dzieła sztuki. Cytat nie jest jednak domeną ani zdobyczą reklamy. Stanowi nieodłączny element kultury postmodernistycznej. Celem niniejszego opracowania jest dowiedzenie, że reklama cytująca dzieło sztuki także jest elementem tej kultury.W pierwszym rozdziale pracy omawia się zagadnienia: reklama i postmodernizm, a także wykazuje się wczesne związki między tymi dziedzinami. Drugi rozdział poświęcony jest analizie semiotycznej materiału ikonograficznego, który stanowią cztery przykłady reklam drukowanych cytujących dzieła sztuki. Na podstawie wyciągniętych z tych dwóch rozdziałów wniosków, w ostatniej części pracy autorka określa podobieństwa środków i postaw w reklamie cytującej dzieło sztuki i kulturze postmodernistycznej i udowadnia postawioną tezę.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Pluszyńska, Anna
dc.contributor.authorpl
Gąsiorek, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kocój, Ewa - 185927
dc.contributor.reviewerpl
Pluszyńska, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:26:30Z
dc.date.available
2020-07-26T13:26:30Z
dc.date.submittedpl
2015-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-96439-144225
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203908
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cultural homogenisation, pastiche, irony, high culture, mass culture
dc.subject.plpl
homogenizacja kultury, pastisz, ironia, kultura wysoka, kultura masowa
dc.titlepl
Reklama cytująca dzieło sztuki jako element kultury postmodernistycznej
dc.title.alternativepl
An advertising quoting from a piece of art as an element of the postmodern culture
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Błonie
2
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Siemianowice Śląskie
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available