Badanie mechanizmu tworzenia przewodzących warstw węglowych (CCL) z polimerów hydrofilowych

master
dc.abstract.enAt the end of the twentieth century, lithium batteries have become the dominant technology in the consumer electronics market. Modification of electrode materials consisting of covering active phase by well-fitting, conductive carbon layer (CCL) is used to obtain cells with better efficiency.The aim of the study was to determine the effect of the polymer precursor composition on derived carbon layers. CCL/α-Al203 composites were obtained by wet impregnation method and pyrolysis. The carbon source were hydrophilic polymers:poly-N-vinylformamide (PNVF) or polyacrylamide (PAAm).In order to examine the stability of the materials and content of the carbon in obtained composites thermal analysis methods (TGA / DTG / SDTA) were used. X-ray diffraction method (XRD) determined the crystal structure and phase composition of the received materials. Morphology and specific surface area of the composites were defined by low-temperature nitrogen adsorption (N2-BET). Measurements of the electrical conductivity (EC) were also performed.The results showed that the carbon content in the received materials is similar to assumed composition and the resulting carbon layers show very good electrical properties.pl
dc.abstract.plPod koniec XX wieku akumulatory litowe stały się dominującą technologią na rynku elektroniki użytkowej. Modyfikacja materiałów elektrodowych polegająca na pokryciu fazy aktywnej dobrze przylegającą, przewodzącą warstwą węgla (ang. CCL – Conductive Carbon Layers) wykorzystywana jest w celu otrzymania ogniw o lepszej wydajności. Przedmiotem przeprowadzonych badań było określenie wpływu kompozycji prekursorów polimerowych na uzyskane warstwy węglowe. Metodą impregnacji na mokro otrzymano kompozyty typu CCL/α-Al203. Źródło węgla stanowiły polimery hydrofilowe: poli-N-winyloformamid (PNVF) oraz poliakryloamid (PAAm). W celu zbadania stabilności materiałów oraz ustalenia zawartości warstwy węglowej uzyskane kompozyty poddano analizie termicznej (TGA/DTG/SDTA). Metodą dyfraktometrii promieniowania rentgenowskiego (XRD) oceniono strukturę krystaliczną oraz skład fazowy otrzymanych materiałów. Metodą niskotemperaturowej sorpcji azotu (N2-BET) określono morfologię powierzchni oraz powierzchnię właściwą kompozytów. Przeprowadzone zostały także pomiary przewodnictwa elektrycznego (EC).Na podstawie uzyskanych badań wykazano, że zawartość węgla w otrzymanych materiałach jest zbliżona do wartości założonych, a otrzymane warstwy węglowe wykazują bardzo dobre parametry elektryczne.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMolenda, Marcin - 130716 pl
dc.contributor.authorRogóz, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerDziembaj, Roman - 101232 pl
dc.contributor.reviewerMolenda, Marcin - 130716 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T12:56:01Z
dc.date.available2020-07-24T12:56:01Z
dc.date.submitted2012-10-16pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-71535-84737pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184606
dc.languagepolpl
dc.subject.enLi-ion batteries, poly-N-vinylformamide, polyacrylamide, conductive carbon layers (CCL)pl
dc.subject.plAkumulatory litowe, Poli-N-winyloformamid, Poliakryloamid, przewodzące warstwy węglowepl
dc.titleBadanie mechanizmu tworzenia przewodzących warstw węglowych (CCL) z polimerów hydrofilowychpl
dc.title.alternativeStudy the mechanism of formation of conductive carbon layer (CCL) with hydrophilic polymerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
At the end of the twentieth century, lithium batteries have become the dominant technology in the consumer electronics market. Modification of electrode materials consisting of covering active phase by well-fitting, conductive carbon layer (CCL) is used to obtain cells with better efficiency.The aim of the study was to determine the effect of the polymer precursor composition on derived carbon layers. CCL/α-Al203 composites were obtained by wet impregnation method and pyrolysis. The carbon source were hydrophilic polymers:poly-N-vinylformamide (PNVF) or polyacrylamide (PAAm).In order to examine the stability of the materials and content of the carbon in obtained composites thermal analysis methods (TGA / DTG / SDTA) were used. X-ray diffraction method (XRD) determined the crystal structure and phase composition of the received materials. Morphology and specific surface area of the composites were defined by low-temperature nitrogen adsorption (N2-BET). Measurements of the electrical conductivity (EC) were also performed.The results showed that the carbon content in the received materials is similar to assumed composition and the resulting carbon layers show very good electrical properties.
dc.abstract.plpl
Pod koniec XX wieku akumulatory litowe stały się dominującą technologią na rynku elektroniki użytkowej. Modyfikacja materiałów elektrodowych polegająca na pokryciu fazy aktywnej dobrze przylegającą, przewodzącą warstwą węgla (ang. CCL – Conductive Carbon Layers) wykorzystywana jest w celu otrzymania ogniw o lepszej wydajności. Przedmiotem przeprowadzonych badań było określenie wpływu kompozycji prekursorów polimerowych na uzyskane warstwy węglowe. Metodą impregnacji na mokro otrzymano kompozyty typu CCL/α-Al203. Źródło węgla stanowiły polimery hydrofilowe: poli-N-winyloformamid (PNVF) oraz poliakryloamid (PAAm). W celu zbadania stabilności materiałów oraz ustalenia zawartości warstwy węglowej uzyskane kompozyty poddano analizie termicznej (TGA/DTG/SDTA). Metodą dyfraktometrii promieniowania rentgenowskiego (XRD) oceniono strukturę krystaliczną oraz skład fazowy otrzymanych materiałów. Metodą niskotemperaturowej sorpcji azotu (N2-BET) określono morfologię powierzchni oraz powierzchnię właściwą kompozytów. Przeprowadzone zostały także pomiary przewodnictwa elektrycznego (EC).Na podstawie uzyskanych badań wykazano, że zawartość węgla w otrzymanych materiałach jest zbliżona do wartości założonych, a otrzymane warstwy węglowe wykazują bardzo dobre parametry elektryczne.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Molenda, Marcin - 130716
dc.contributor.authorpl
Rogóz, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Dziembaj, Roman - 101232
dc.contributor.reviewerpl
Molenda, Marcin - 130716
dc.date.accessioned
2020-07-24T12:56:01Z
dc.date.available
2020-07-24T12:56:01Z
dc.date.submittedpl
2012-10-16
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-71535-84737
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184606
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Li-ion batteries, poly-N-vinylformamide, polyacrylamide, conductive carbon layers (CCL)
dc.subject.plpl
Akumulatory litowe, Poli-N-winyloformamid, Poliakryloamid, przewodzące warstwy węglowe
dc.titlepl
Badanie mechanizmu tworzenia przewodzących warstw węglowych (CCL) z polimerów hydrofilowych
dc.title.alternativepl
Study the mechanism of formation of conductive carbon layer (CCL) with hydrophilic polymers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bayreuth
1
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available