Szlak Górnictwa.Koncepcja szlaku turystyki kulturowej w kontekście zarządzania dziedzictwem kulturowym

master
dc.abstract.enThe dissertation presents cultural trials as a form of cultural tourism and a cultural heritage management tool. Against this background, it describes the process of creating a new tourist product - Mining Trail. The trail ideas, the historical mining monuments and their description have been presented. The target users of the trail and its geographical course have also been described. Development opportunities and threats to the trail have been presented. The dissertation also formulates the basic principles for coordination of the trail with possible financing and promotion options and suggests specific solutions that would make up the tourist offer of the trail.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono szlaki kulturowe, jako formę turystyki kulturowej i narzędzie zarządzania dziedzictwem kulturowym. Na tym tle opisano proces powstawania nowego produktu turystycznego - Szlak Górnictwa. Zaprezentowano idee szlaku, zabytkowe obiekty górnicze oraz dokonano ich opisu. Przedstawiono adresatów oferty szlaku oraz przebieg jego trasy. Omówiono szanse rozwoju oraz zagrożenia szlaku. Sformułowano założenia koordynacji szlaku wraz z możliwymi sposobami w zakresie finansowania oraz promocji oferty szlaku, a także zaproponowano konkretne rozwiązania składające się na ofertę turystyczną szlaku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBarańska, Katarzyna - 101989 pl
dc.contributor.authorWiewiórka-Muzyk, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Katarzyna - 101989 pl
dc.contributor.reviewerGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:52:49Z
dc.date.available2020-07-27T02:52:49Z
dc.date.submitted2016-11-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-110185-100574pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216200
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: cultural tourism, cultural trail, heritage, industrial heritage, mining.pl
dc.subject.plSłowa kluczowe: turystyka kulturowa, szlak kulturowy, dziedzictwo, dziedzictwo przemysłowe, górnictwo.pl
dc.titleSzlak Górnictwa.Koncepcja szlaku turystyki kulturowej w kontekście zarządzania dziedzictwem kulturowympl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The dissertation presents cultural trials as a form of cultural tourism and a cultural heritage management tool. Against this background, it describes the process of creating a new tourist product - Mining Trail. The trail ideas, the historical mining monuments and their description have been presented. The target users of the trail and its geographical course have also been described. Development opportunities and threats to the trail have been presented. The dissertation also formulates the basic principles for coordination of the trail with possible financing and promotion options and suggests specific solutions that would make up the tourist offer of the trail.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono szlaki kulturowe, jako formę turystyki kulturowej i narzędzie zarządzania dziedzictwem kulturowym. Na tym tle opisano proces powstawania nowego produktu turystycznego - Szlak Górnictwa. Zaprezentowano idee szlaku, zabytkowe obiekty górnicze oraz dokonano ich opisu. Przedstawiono adresatów oferty szlaku oraz przebieg jego trasy. Omówiono szanse rozwoju oraz zagrożenia szlaku. Sformułowano założenia koordynacji szlaku wraz z możliwymi sposobami w zakresie finansowania oraz promocji oferty szlaku, a także zaproponowano konkretne rozwiązania składające się na ofertę turystyczną szlaku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Barańska, Katarzyna - 101989
dc.contributor.authorpl
Wiewiórka-Muzyk, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Katarzyna - 101989
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:52:49Z
dc.date.available
2020-07-27T02:52:49Z
dc.date.submittedpl
2016-11-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-110185-100574
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216200
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: cultural tourism, cultural trail, heritage, industrial heritage, mining.
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, szlak kulturowy, dziedzictwo, dziedzictwo przemysłowe, górnictwo.
dc.titlepl
Szlak Górnictwa.Koncepcja szlaku turystyki kulturowej w kontekście zarządzania dziedzictwem kulturowym
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available