Strategic or Distant Partners? The European Union and Latin America on Global Stage

master
dc.abstract.enThe European Union and Latin America established a strategic partnership in 1999; but until now there has not been a clear definition of the concept by either of the regions. The issue with this lack of conceptual clarity, is that it has created high expectations by both regions of what should be achieved from the strategic partnership, and when either of the regions fail to deliver, it creates tension and resentment. This situation has helped to create a distance between the two regions, and also demonstrates that there is a discrepancy between the factual and declaratory cooperation between Latin America and the European Union. Therefore, this research focus on answering the question: Are Latin America and The European Union distant or strategic partners? In order to answer the research question, the analysis use the method of content analysis. The analysis is based on two main documents; the “EU-CELAC Action Plan 2013-2015” and the “EU-CELAC Action Plan 2015-2017; that contain the agenda priorities for the strategic partnership between Latin America and The European Union. The analysis focus on comparing the initiatives and activities declared on the actions plans, to the factual cooperation activities and initiatives taken by the two regions, found in the content of several policy making documents and reports. The comparison demonstrates that the bi-regional cooperation is still shallow, and has an asymmetrical characteristic. The European Union, is the one that pushed forwards the agenda and funded most of the bi-regional programs, while Latin America play a passive role in the cooperation. This asymmetry, has not allowed the two regions to become real strategic partners, and its pushing the two regions to become distant partners instead.pl
dc.abstract.plPartnerstwo strategiczne pomiędzy Unią Europejską i Ameryką Łacińską zostało ustanowione w 1999, jednakże dotychczas żaden z regionów nie ustanowił jasnej definicji tej koncepcji. Problem braku klarowności wynika z faktu, że oba regiony mają bardzo wysokie oczekiwania dotyczące efektów partnerstwa strategicznego. Nie sprostanie tym wymaganiom wywołuje napięcia i urazę po drugiej stronie. Taka sytuacja pogłębia dystans pomiędzy omawianymi regionami oraz wskazuje na istnienie rozbieżności pomiędzy deklaratoryjną i faktyczną współpracą między Ameryką Łacińską i Unią Europejską. W związku z tym, niniejsza praca odpowiada na pytanie: Czy Ameryka Łacińska i Unia Europejska są partnerami strategicznymi, czy odległymi? Badania stanowiące podłoże do niniejszej pracy przeprowadzone zostały z wykorzystaniem metody analizy treści. Analiza dotyczyła przede wszystkim dwóch dokumentów: „Plan Działania EU-CELAC na lata 2013-2015” oraz „Plan Działania EU-CELAC na lata 2015-2017”, zawierających priorytety partnerstwa strategicznego pomiędzy Ameryką Łacińską i Unią Europejską. Analiza koncentruje się na porównaniu inicjatyw i działań zadeklarowanych w Planach oraz faktycznych działań i inicjatyw podjętych przez oba regiony, przedstawionych w dokumentach i raportach. Porównanie ukazuje, że współpraca tych dwóch regionów jest w dalszym ciągu płytka oraz asymetryczna. Inicjatywa w posuwaniu Partnerstwa naprzód leży po stronie Unii Europejskiej, która finansuje większość wspólnych programów. Ameryka Łacińska przyjmuje bardziej pasywny stosunek do współpracy. Ta asymetria w relacjach nie pozwala na rozwinięcie pełnego partnerstwa strategicznego i sprawia, że omawiane regiony stają się partnerami odległymi.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.authorHollemann, Patriciapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.reviewerKołodziej, Jacek - 129021 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:03:29Z
dc.date.available2020-07-27T02:03:29Z
dc.date.submitted2016-09-30pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-109364-207417pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215433
dc.languageengpl
dc.subject.enLatin America, European Union, Strategic Partnership, Institutional Cooperation.pl
dc.subject.plAmeryka Łacińska, Unia Europejska, Partnerstwo strategiczne, Współpraca instytucjonalnapl
dc.titleStrategic or Distant Partners? The European Union and Latin America on Global Stagepl
dc.title.alternativePartnerzy Strategiczni czy Odlegli? Unia Europejska i Ameryka Łacińska na Arenie Globalnejpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The European Union and Latin America established a strategic partnership in 1999; but until now there has not been a clear definition of the concept by either of the regions. The issue with this lack of conceptual clarity, is that it has created high expectations by both regions of what should be achieved from the strategic partnership, and when either of the regions fail to deliver, it creates tension and resentment. This situation has helped to create a distance between the two regions, and also demonstrates that there is a discrepancy between the factual and declaratory cooperation between Latin America and the European Union. Therefore, this research focus on answering the question: Are Latin America and The European Union distant or strategic partners? In order to answer the research question, the analysis use the method of content analysis. The analysis is based on two main documents; the “EU-CELAC Action Plan 2013-2015” and the “EU-CELAC Action Plan 2015-2017; that contain the agenda priorities for the strategic partnership between Latin America and The European Union. The analysis focus on comparing the initiatives and activities declared on the actions plans, to the factual cooperation activities and initiatives taken by the two regions, found in the content of several policy making documents and reports. The comparison demonstrates that the bi-regional cooperation is still shallow, and has an asymmetrical characteristic. The European Union, is the one that pushed forwards the agenda and funded most of the bi-regional programs, while Latin America play a passive role in the cooperation. This asymmetry, has not allowed the two regions to become real strategic partners, and its pushing the two regions to become distant partners instead.
dc.abstract.plpl
Partnerstwo strategiczne pomiędzy Unią Europejską i Ameryką Łacińską zostało ustanowione w 1999, jednakże dotychczas żaden z regionów nie ustanowił jasnej definicji tej koncepcji. Problem braku klarowności wynika z faktu, że oba regiony mają bardzo wysokie oczekiwania dotyczące efektów partnerstwa strategicznego. Nie sprostanie tym wymaganiom wywołuje napięcia i urazę po drugiej stronie. Taka sytuacja pogłębia dystans pomiędzy omawianymi regionami oraz wskazuje na istnienie rozbieżności pomiędzy deklaratoryjną i faktyczną współpracą między Ameryką Łacińską i Unią Europejską. W związku z tym, niniejsza praca odpowiada na pytanie: Czy Ameryka Łacińska i Unia Europejska są partnerami strategicznymi, czy odległymi? Badania stanowiące podłoże do niniejszej pracy przeprowadzone zostały z wykorzystaniem metody analizy treści. Analiza dotyczyła przede wszystkim dwóch dokumentów: „Plan Działania EU-CELAC na lata 2013-2015” oraz „Plan Działania EU-CELAC na lata 2015-2017”, zawierających priorytety partnerstwa strategicznego pomiędzy Ameryką Łacińską i Unią Europejską. Analiza koncentruje się na porównaniu inicjatyw i działań zadeklarowanych w Planach oraz faktycznych działań i inicjatyw podjętych przez oba regiony, przedstawionych w dokumentach i raportach. Porównanie ukazuje, że współpraca tych dwóch regionów jest w dalszym ciągu płytka oraz asymetryczna. Inicjatywa w posuwaniu Partnerstwa naprzód leży po stronie Unii Europejskiej, która finansuje większość wspólnych programów. Ameryka Łacińska przyjmuje bardziej pasywny stosunek do współpracy. Ta asymetria w relacjach nie pozwala na rozwinięcie pełnego partnerstwa strategicznego i sprawia, że omawiane regiony stają się partnerami odległymi.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.authorpl
Hollemann, Patricia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziej, Jacek - 129021
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:03:29Z
dc.date.available
2020-07-27T02:03:29Z
dc.date.submittedpl
2016-09-30
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-109364-207417
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215433
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Latin America, European Union, Strategic Partnership, Institutional Cooperation.
dc.subject.plpl
Ameryka Łacińska, Unia Europejska, Partnerstwo strategiczne, Współpraca instytucjonalna
dc.titlepl
Strategic or Distant Partners? The European Union and Latin America on Global Stage
dc.title.alternativepl
Partnerzy Strategiczni czy Odlegli? Unia Europejska i Ameryka Łacińska na Arenie Globalnej
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Tongrinne
3
Wroclaw
2
Cologne
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available