Położenie i funkcjonowanie dworców autobusowych w wybranych miastach województwa podkarpackiego

licenciate
dc.abstract.enThe paper presents the functioning of the infrastructure used for passenger check-in, both for PKS bus departure points and private carriers, in small towns in Podkarpackie Region: Leżajsk, Lubaczów, Łańcut and Przeworsk. The location of the stations in urban space, the form of their organisation and the comfort provided to passengers vary greatly between stations. Among the reason for their current state are organizational transformations and ownership changes that have taken place over the last decades, both in the whole bus transport industry and individually in the case of specific stations. The custom indicator has been used to determine the distribution of stations in relation to the most important public infrastructure facilities; functional development of the nearest surroundings has also been identified. Negative examples of infrastructure transformation prevail in analysed sample. Most check-in places do not provide passengers with basic amenities - only three facilities have all the basic elements of a station required by law.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono funkcjonowanie infrastruktury służącej do odprawy pasażerskiej, zarówno miejsc odjazdów autobusów PKS jak i przewoźników prywatnych, w małych miastach województwa podkarpackiego: Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie oraz Przeworsku. Położenie dworców w przestrzeni miejskiej, forma ich organizacji oraz komfort zapewniany pasażerom cechują się znacznym zróżnicowaniem. Przyczyną dzisiejszego stanu są przemiany własnościowe i organizacyjne, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich dekad, zarówno w całej branży przewozów autobusowych jak i indywidualnie w przypadkach konkretnych obiektów dworcowych. Przy pomocy autorskiego wskaźnika określono rozmieszczenie dworców względem najważniejszych obiektów infrastruktury publicznej; zidentyfikowano także zagospodarowanie funkcjonalne najbliższego otoczenia. W rozpatrywanej próbie dominują negatywne przykłady przemian infrastruktury. Większość miejsc odprawy pasażerskiej nie zapewnia pasażerom podstawowych udogodnień – jedynie trzy obiekty posiadają wszystkie wymagane prawem podstawowe elementy dworca.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorMicek, Grzegorz - 130491 pl
dc.contributor.authorŁodziński, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerKołoś, Arkadiusz - 129038 pl
dc.contributor.reviewerMicek, Grzegorz - 130491 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:35:28Z
dc.date.available2020-07-28T06:35:28Z
dc.date.submitted2020-07-07pl
dc.fieldofstudygeografia społeczno-ekonomicznapl
dc.identifier.apddiploma-141368-244459pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241110
dc.languagepolpl
dc.subject.enpublic transport, bus station, station location, PKS, small towns, Podkarpackie Regionpl
dc.subject.pltransport publiczny, dworzec autobusowy, lokalizacja dworca, PKS, małe miasta, województwo podkarpackiepl
dc.titlePołożenie i funkcjonowanie dworców autobusowych w wybranych miastach województwa podkarpackiegopl
dc.title.alternativeLocation and operation of bus stations in selected cities in Podkarpackie Regionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper presents the functioning of the infrastructure used for passenger check-in, both for PKS bus departure points and private carriers, in small towns in Podkarpackie Region: Leżajsk, Lubaczów, Łańcut and Przeworsk. The location of the stations in urban space, the form of their organisation and the comfort provided to passengers vary greatly between stations. Among the reason for their current state are organizational transformations and ownership changes that have taken place over the last decades, both in the whole bus transport industry and individually in the case of specific stations. The custom indicator has been used to determine the distribution of stations in relation to the most important public infrastructure facilities; functional development of the nearest surroundings has also been identified. Negative examples of infrastructure transformation prevail in analysed sample. Most check-in places do not provide passengers with basic amenities - only three facilities have all the basic elements of a station required by law.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono funkcjonowanie infrastruktury służącej do odprawy pasażerskiej, zarówno miejsc odjazdów autobusów PKS jak i przewoźników prywatnych, w małych miastach województwa podkarpackiego: Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie oraz Przeworsku. Położenie dworców w przestrzeni miejskiej, forma ich organizacji oraz komfort zapewniany pasażerom cechują się znacznym zróżnicowaniem. Przyczyną dzisiejszego stanu są przemiany własnościowe i organizacyjne, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich dekad, zarówno w całej branży przewozów autobusowych jak i indywidualnie w przypadkach konkretnych obiektów dworcowych. Przy pomocy autorskiego wskaźnika określono rozmieszczenie dworców względem najważniejszych obiektów infrastruktury publicznej; zidentyfikowano także zagospodarowanie funkcjonalne najbliższego otoczenia. W rozpatrywanej próbie dominują negatywne przykłady przemian infrastruktury. Większość miejsc odprawy pasażerskiej nie zapewnia pasażerom podstawowych udogodnień – jedynie trzy obiekty posiadają wszystkie wymagane prawem podstawowe elementy dworca.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Micek, Grzegorz - 130491
dc.contributor.authorpl
Łodziński, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Kołoś, Arkadiusz - 129038
dc.contributor.reviewerpl
Micek, Grzegorz - 130491
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:35:28Z
dc.date.available
2020-07-28T06:35:28Z
dc.date.submittedpl
2020-07-07
dc.fieldofstudypl
geografia społeczno-ekonomiczna
dc.identifier.apdpl
diploma-141368-244459
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241110
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
public transport, bus station, station location, PKS, small towns, Podkarpackie Region
dc.subject.plpl
transport publiczny, dworzec autobusowy, lokalizacja dworca, PKS, małe miasta, województwo podkarpackie
dc.titlepl
Położenie i funkcjonowanie dworców autobusowych w wybranych miastach województwa podkarpackiego
dc.title.alternativepl
Location and operation of bus stations in selected cities in Podkarpackie Region
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Dublin
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Chicago
1
Glogow Malopolski
1
Szczecin
1
Wabrzezno
1

No access

No Thumbnail Available