Ocena wybranych elementów jakości opieki pielęgniarskiej przez pacjentów i pielęgniarki

licenciate
dc.abstract.enAchieving the highest quality in health care is fundamental in working with the patient. This is the properly of care and commitment to nursing the sick are able to enhance their abilities and strengthen health.To assess the quality of selected elements of nursing care for patients and nurses. The results may be helpful in making educational activities aimed at improving the quality of healthcare.The research method was used diagnostic survey, data were obtained using a questionnaire. It was distributed to patients and nurses.The obtained data show that all patients, and the vast majority of nurses positively evaluates nursing care. Both groups are also of the opinion that it can be improved. The needs of patients in terms of safety, protection against infection and subjective treatment are at a good level.pl
dc.abstract.plOsiąganie jak najwyższej jakości w opiece pielęgniarskiej ma fundamentalne znaczenie w pracy z pacjentem. To od właściwie sprawowanej opieki oraz zaangażowaniu personelu pielęgniarskiego chorzy są w stanie na miarę swoich możliwości potęgować oraz umacniać zdrowie.Celem pracy jest ocena wybranych elementów jakości opieki pielęgniarskiej przez pacjentów i pielęgniarki. Uzyskane wyniki mogą być pomocne w podjęciu działań edukacyjnych na rzecz podniesienia jakości opieki zdrowotnej.W badaniach została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego, dane uzyskano za pomocą kwestionariusza ankiety. Był on rozdawany pacjentom oraz pielęgniarkom.Z uzyskanych danych wynika, że wszyscy pacjenci oraz znacząca większość pielęgniarek pozytywnie ocenia opiekę pielęgniarską. Obydwie grupy są zarazem zdania, że można ją poprawić. Potrzeby chorych w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przed zakażeniami oraz podmiotowego traktowania znajdują się na dobrym poziomie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorOrzeł-Nowak, Anita - 133049 pl
dc.contributor.authorBażela, Adrianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWojnar-Gruszka, Katarzyna - 160016 pl
dc.contributor.reviewerOrzeł-Nowak, Anita - 133049 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:24:02Z
dc.date.available2020-07-24T18:24:02Z
dc.date.submitted2013-07-15pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-77178-96160pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189720
dc.languagepolpl
dc.subject.enQuality, nursing care, security, subjectivity and infection.pl
dc.subject.plJakość, opieka pielęgniarska, bezpieczeństwo, podmiotowość, zakażenia.pl
dc.titleOcena wybranych elementów jakości opieki pielęgniarskiej przez pacjentów i pielęgniarkipl
dc.title.alternativeEvaluation of selected elements of the quality of nursing care by patients and nursespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Achieving the highest quality in health care is fundamental in working with the patient. This is the properly of care and commitment to nursing the sick are able to enhance their abilities and strengthen health.To assess the quality of selected elements of nursing care for patients and nurses. The results may be helpful in making educational activities aimed at improving the quality of healthcare.The research method was used diagnostic survey, data were obtained using a questionnaire. It was distributed to patients and nurses.The obtained data show that all patients, and the vast majority of nurses positively evaluates nursing care. Both groups are also of the opinion that it can be improved. The needs of patients in terms of safety, protection against infection and subjective treatment are at a good level.
dc.abstract.plpl
Osiąganie jak najwyższej jakości w opiece pielęgniarskiej ma fundamentalne znaczenie w pracy z pacjentem. To od właściwie sprawowanej opieki oraz zaangażowaniu personelu pielęgniarskiego chorzy są w stanie na miarę swoich możliwości potęgować oraz umacniać zdrowie.Celem pracy jest ocena wybranych elementów jakości opieki pielęgniarskiej przez pacjentów i pielęgniarki. Uzyskane wyniki mogą być pomocne w podjęciu działań edukacyjnych na rzecz podniesienia jakości opieki zdrowotnej.W badaniach została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego, dane uzyskano za pomocą kwestionariusza ankiety. Był on rozdawany pacjentom oraz pielęgniarkom.Z uzyskanych danych wynika, że wszyscy pacjenci oraz znacząca większość pielęgniarek pozytywnie ocenia opiekę pielęgniarską. Obydwie grupy są zarazem zdania, że można ją poprawić. Potrzeby chorych w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przed zakażeniami oraz podmiotowego traktowania znajdują się na dobrym poziomie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Orzeł-Nowak, Anita - 133049
dc.contributor.authorpl
Bażela, Adrian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wojnar-Gruszka, Katarzyna - 160016
dc.contributor.reviewerpl
Orzeł-Nowak, Anita - 133049
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:24:02Z
dc.date.available
2020-07-24T18:24:02Z
dc.date.submittedpl
2013-07-15
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-77178-96160
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189720
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Quality, nursing care, security, subjectivity and infection.
dc.subject.plpl
Jakość, opieka pielęgniarska, bezpieczeństwo, podmiotowość, zakażenia.
dc.titlepl
Ocena wybranych elementów jakości opieki pielęgniarskiej przez pacjentów i pielęgniarki
dc.title.alternativepl
Evaluation of selected elements of the quality of nursing care by patients and nurses
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Bialystok
5
Zary
5
Dublin
3
Wieruszow
3
Krakow
2
Rzeszów
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Elblag
1

No access

No Thumbnail Available