Análise do modo Conjuntivo nas línguas portuguesa e húngara com base em "As Intermitências da Morte" de José Saramago

master
dc.abstract.enThe premise of this paper is to analyse the subjunctive mood in Portuguese and Hungarian, both in terms of use and morphology. The contexts of use were discussed with the help of Cunha and Cintra’s "Nova Gramática do Português Contemporâneo" as well as Gulbenkian’s "Gramática do Português" in the case of Portuguese, while Varga’s "Rendhagyó nyelvtörténet" was used for Hungarian. The paper also tackles the regular forms of the subjunctive mood accompanied by the indicative mood, so that the reader is able to see the alterations produced by the verb’s transition from the indicative to the subjunctive mood.In the practical part of the paper, the frequency and use of the subjunctive are analysed on the basis of José Saramago’s Death with Interruptions and the corresponding Hungarian translation by Pál Ferenc. It can be concluded that Portuguese resorts to the subjunctive much more often than Hungarian does – 897 forms have been found in the Portuguese text, 490 having been found in the Hungarian equivalent – although, in some contexts, Hungarian has to use the subjunctive where Portuguese chooses the infinitive. Nevertheless, numerous examples of common use have also been found in both languages, among which the use of the subjunctive in clauses of purpose predominates.pl
dc.abstract.otherO trabalho tem como objetivo analisar o modo Conjuntivo em português e húngaro, tanto no que se refere ao seu emprego, como à sua morfologia. Os usos foram abordados com a ajuda da "Nova Gramática do Português Contemporâneo" de Cunha e Cintra bem como da "Gramática do Português" de Gulbenkian no caso do português e "Rendhagyó nyelvtörténet" de Varga no que diz respeito ao húngaro. O trabalho também trata das formas regulares do Conjuntivo em ambas as línguas, acompanhadas das respetivas formas no Indicativo, para o leitor ver as alterações sofridas pelo verbo ao passar do Indicativo para o Conjuntivo.Na parte prática do trabalho a frequência e o emprego do Conjuntivo são analisados com base em "As Intermitências da Morte" de José Saramago e na respetiva tradução húngara de Pál Ferenc. Constata-se que o português recorre ao Conjuntivo com uma frequência muito maior do que o húngaro – foram encontradas 897 formas no texto português e 490 no equivalente húngaro – embora, em certos contextos, o húngaro seja forçado a usar o Conjuntivo lá onde o português opta pelo infinitivo. No entanto, também foram encontrados numerosos usos comuns, dos quais prevalece o emprego do Conjuntivo nas orações adverbiais finais em ambas as línguas.pl
dc.abstract.plZałożeniem niniejszej pracy jest analiza trybu łączącego w portugalskim i węgierskim, zarówno pod kątem użycia, jak i morfologii. Konteksty użycia omówiono, posiłkując się "Nova Gramática do Português Contemporâneo" Cunhii i Cintry i "Gramática do Português" Gulbenkiana w przypadku portugalskiego oraz "Rendhagyó nyelvtörténet" Vargi w odniesieniu do węgierskiego. Praca omawia również regularne formy trybu łączącego w zestawieniu z trybem oznajmującym, dzięki czemu czytelnik jest w stanie zobaczyć alteracje powstałe w wyniku przejścia czasownika z trybu oznajmującego w łączący.W części praktycznej pracy na podstawie Rozterek śmierci José Saramago i odpowiedniego przekładu węgierskiego autorstwa Pála Ferenca zostały poddane analizie częstotliwość i użycie trybu łączącego. Można stwierdzić, że portugalski wykorzystuje tryb łączący znacznie częściej niż węgierski – w tekście portugalskim znaleziono 897 form, natomiast w odpowiedniku węgierskim 490 – mimo że w niektórych kontekstach węgierski musi użyć trybu łączącego tam, gdzie portugalski wybiera bezokolicznik. Niemniej jednak, znaleziono również wiele przykładów użycia wspólnego dla obu języków, wśród których przeważa wykorzystanie trybu łączącego w zdaniach okolicznikowych celu.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDębowiak, Przemysławpl
dc.contributor.authorHodana, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDębowiak, Przemysławpl
dc.contributor.reviewerCzopek, Natalia - 160621 pl
dc.date.accessioned2023-09-14T21:54:00Z
dc.date.available2023-09-14T21:54:00Z
dc.date.submitted2023-09-14pl
dc.fieldofstudyfilologia portugalskapl
dc.identifier.apddiploma-170695-258666pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319003
dc.languageporpl
dc.subject.enthe subjunctive, the Portuguese language, the Hungarian language, José Saramago, "Death with Interruptions"pl
dc.subject.othero Conjuntivo, a língua portuguesa, a língua húngara, José Saramago, "As Intermitências da Morte"pl
dc.subject.pltryb łączący, język portugalski, język węgierski, José Saramago, "Rozterki śmierci"pl
dc.titleAnálise do modo Conjuntivo nas línguas portuguesa e húngara com base em "As Intermitências da Morte" de José Saramagopl
dc.title.alternativeAnaliza trybu łączącego w językach portugalskim i węgierskim na podstawie "Rozterek śmierci" José Saramagopl
dc.title.alternativeAnalysis of the subjunctive mood in the Portuguese and Hungarian languages based on "Death with Interruptions" by José Saramagopl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The premise of this paper is to analyse the subjunctive mood in Portuguese and Hungarian, both in terms of use and morphology. The contexts of use were discussed with the help of Cunha and Cintra’s "Nova Gramática do Português Contemporâneo" as well as Gulbenkian’s "Gramática do Português" in the case of Portuguese, while Varga’s "Rendhagyó nyelvtörténet" was used for Hungarian. The paper also tackles the regular forms of the subjunctive mood accompanied by the indicative mood, so that the reader is able to see the alterations produced by the verb’s transition from the indicative to the subjunctive mood.In the practical part of the paper, the frequency and use of the subjunctive are analysed on the basis of José Saramago’s Death with Interruptions and the corresponding Hungarian translation by Pál Ferenc. It can be concluded that Portuguese resorts to the subjunctive much more often than Hungarian does – 897 forms have been found in the Portuguese text, 490 having been found in the Hungarian equivalent – although, in some contexts, Hungarian has to use the subjunctive where Portuguese chooses the infinitive. Nevertheless, numerous examples of common use have also been found in both languages, among which the use of the subjunctive in clauses of purpose predominates.
dc.abstract.otherpl
O trabalho tem como objetivo analisar o modo Conjuntivo em português e húngaro, tanto no que se refere ao seu emprego, como à sua morfologia. Os usos foram abordados com a ajuda da "Nova Gramática do Português Contemporâneo" de Cunha e Cintra bem como da "Gramática do Português" de Gulbenkian no caso do português e "Rendhagyó nyelvtörténet" de Varga no que diz respeito ao húngaro. O trabalho também trata das formas regulares do Conjuntivo em ambas as línguas, acompanhadas das respetivas formas no Indicativo, para o leitor ver as alterações sofridas pelo verbo ao passar do Indicativo para o Conjuntivo.Na parte prática do trabalho a frequência e o emprego do Conjuntivo são analisados com base em "As Intermitências da Morte" de José Saramago e na respetiva tradução húngara de Pál Ferenc. Constata-se que o português recorre ao Conjuntivo com uma frequência muito maior do que o húngaro – foram encontradas 897 formas no texto português e 490 no equivalente húngaro – embora, em certos contextos, o húngaro seja forçado a usar o Conjuntivo lá onde o português opta pelo infinitivo. No entanto, também foram encontrados numerosos usos comuns, dos quais prevalece o emprego do Conjuntivo nas orações adverbiais finais em ambas as línguas.
dc.abstract.plpl
Założeniem niniejszej pracy jest analiza trybu łączącego w portugalskim i węgierskim, zarówno pod kątem użycia, jak i morfologii. Konteksty użycia omówiono, posiłkując się "Nova Gramática do Português Contemporâneo" Cunhii i Cintry i "Gramática do Português" Gulbenkiana w przypadku portugalskiego oraz "Rendhagyó nyelvtörténet" Vargi w odniesieniu do węgierskiego. Praca omawia również regularne formy trybu łączącego w zestawieniu z trybem oznajmującym, dzięki czemu czytelnik jest w stanie zobaczyć alteracje powstałe w wyniku przejścia czasownika z trybu oznajmującego w łączący.W części praktycznej pracy na podstawie Rozterek śmierci José Saramago i odpowiedniego przekładu węgierskiego autorstwa Pála Ferenca zostały poddane analizie częstotliwość i użycie trybu łączącego. Można stwierdzić, że portugalski wykorzystuje tryb łączący znacznie częściej niż węgierski – w tekście portugalskim znaleziono 897 form, natomiast w odpowiedniku węgierskim 490 – mimo że w niektórych kontekstach węgierski musi użyć trybu łączącego tam, gdzie portugalski wybiera bezokolicznik. Niemniej jednak, znaleziono również wiele przykładów użycia wspólnego dla obu języków, wśród których przeważa wykorzystanie trybu łączącego w zdaniach okolicznikowych celu.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Dębowiak, Przemysław
dc.contributor.authorpl
Hodana, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Dębowiak, Przemysław
dc.contributor.reviewerpl
Czopek, Natalia - 160621
dc.date.accessioned
2023-09-14T21:54:00Z
dc.date.available
2023-09-14T21:54:00Z
dc.date.submittedpl
2023-09-14
dc.fieldofstudypl
filologia portugalska
dc.identifier.apdpl
diploma-170695-258666
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319003
dc.languagepl
por
dc.subject.enpl
the subjunctive, the Portuguese language, the Hungarian language, José Saramago, "Death with Interruptions"
dc.subject.otherpl
o Conjuntivo, a língua portuguesa, a língua húngara, José Saramago, "As Intermitências da Morte"
dc.subject.plpl
tryb łączący, język portugalski, język węgierski, José Saramago, "Rozterki śmierci"
dc.titlepl
Análise do modo Conjuntivo nas línguas portuguesa e húngara com base em "As Intermitências da Morte" de José Saramago
dc.title.alternativepl
Analiza trybu łączącego w językach portugalskim i węgierskim na podstawie "Rozterek śmierci" José Saramago
dc.title.alternativepl
Analysis of the subjunctive mood in the Portuguese and Hungarian languages based on "Death with Interruptions" by José Saramago
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Cascavel
2
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available
Collections