Hygiene promotion in internally displaced persons' camps in North Kivu, Democratic Republic of Congo

master
dc.abstract.enWater and hygiene related diseases account for the leading causes of morbidity and mortality in many low income countries. Research demonstrates that hygiene promotion can significantly reduce the disease burden if it is grounded in contextually and culturally specific factors of motivation and addresses perceived barriers. The aim of this thesis is to assess hygiene promotion in internally displaced persons (IDP) camps in Nord-Kivu, DRC to provide strategies for improvement. The multi-method study included focus group discussions, semi-structured interviews, observation, and a cross sectional survey. Findings suggest that there is significant exposure to hygiene promotion messages, but that this exposure does not always result in behavior change due to significant barriers and a lack of understanding of disease transmission. There is reported perceived positive behavior change of hand washing in key moments and of shower and latrine usage. Study results can be used to develop specific hygiene promotion interventions that target these factors, beliefs, and behaviors.pl
dc.abstract.plChoroby związane z jakością wody i przestrzeganiem higieny są w wielu krajach o niskich dochodach przyczynami wysokiej zachorowalności i śmiertelności. Badanie wykazuje, że promocja przestrzegania higieny może znacząco zmniejszyć występowanie chorób, jeśli opiera się na swoistych kontekstowo i kulturowo czynnikach motywacji i pokonywaniu postrzeganych barier. Celem niniejszej pracy była ocena programu promocji higieny w obozach dla „osób przesiedlonych wewnątrz kraju” (IDP), w prowincji Nord-Kivu, Demokratycznej Republice Konga. W badaniu zastosowano różnorodne metody zbierania danych – zogniskowany wywiad, wpół-ustrukturalizowane wywiady, obserwacje własne i badania przekrojowe. Wyniki sugerują, że zalecenia promujące higienę są powszechnie znane, ale nie zawsze skutkują zmianą zachowania, ze względu na znaczące bariery zwyczajowe i brak znajomości dróg przenoszenia choroby. Dostrzeżono pozytywne zmiany w stosowaniu mycia rąk w kluczowych momentach bytowania oraz pod prysznicem i po korzystaniu z latryny. Wyniki badań mogą być wykorzystane do opracowania swoiście przystosowanej promocji higieny, która uwzględnia swoiste czynniki, wierzenia i zachowania.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.contributor.advisorHałuszka, Janusz - 129682 pl
dc.contributor.authorWeber, Nicolepl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerJasieńska, Grażyna - 129861 pl
dc.contributor.reviewerHałuszka, Janusz - 129682 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:34:15Z
dc.date.available2020-07-23T22:34:15Z
dc.date.submitted2012-06-12pl
dc.fieldofstudyHealth Economics and Financial Managementpl
dc.identifier.apddiploma-64300-156371pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177865
dc.languagepolpl
dc.subject.endiarrhea, hand washing, humanitarian action, hygiene promotion, internally displaced persons, malaria, NGO, sanitation, household water managementpl
dc.subject.plbiegunka, mycie rąk, akcja humanitarna, promocja zdrowia, osoby przesiedlone wewnątrz kraju, malaria, organizacja pozarządowa (NGO), kanalizacja, wykorzystanie wody w gospodarstwie domowympl
dc.titleHygiene promotion in internally displaced persons' camps in North Kivu, Democratic Republic of Congopl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Water and hygiene related diseases account for the leading causes of morbidity and mortality in many low income countries. Research demonstrates that hygiene promotion can significantly reduce the disease burden if it is grounded in contextually and culturally specific factors of motivation and addresses perceived barriers. The aim of this thesis is to assess hygiene promotion in internally displaced persons (IDP) camps in Nord-Kivu, DRC to provide strategies for improvement. The multi-method study included focus group discussions, semi-structured interviews, observation, and a cross sectional survey. Findings suggest that there is significant exposure to hygiene promotion messages, but that this exposure does not always result in behavior change due to significant barriers and a lack of understanding of disease transmission. There is reported perceived positive behavior change of hand washing in key moments and of shower and latrine usage. Study results can be used to develop specific hygiene promotion interventions that target these factors, beliefs, and behaviors.
dc.abstract.plpl
Choroby związane z jakością wody i przestrzeganiem higieny są w wielu krajach o niskich dochodach przyczynami wysokiej zachorowalności i śmiertelności. Badanie wykazuje, że promocja przestrzegania higieny może znacząco zmniejszyć występowanie chorób, jeśli opiera się na swoistych kontekstowo i kulturowo czynnikach motywacji i pokonywaniu postrzeganych barier. Celem niniejszej pracy była ocena programu promocji higieny w obozach dla „osób przesiedlonych wewnątrz kraju” (IDP), w prowincji Nord-Kivu, Demokratycznej Republice Konga. W badaniu zastosowano różnorodne metody zbierania danych – zogniskowany wywiad, wpół-ustrukturalizowane wywiady, obserwacje własne i badania przekrojowe. Wyniki sugerują, że zalecenia promujące higienę są powszechnie znane, ale nie zawsze skutkują zmianą zachowania, ze względu na znaczące bariery zwyczajowe i brak znajomości dróg przenoszenia choroby. Dostrzeżono pozytywne zmiany w stosowaniu mycia rąk w kluczowych momentach bytowania oraz pod prysznicem i po korzystaniu z latryny. Wyniki badań mogą być wykorzystane do opracowania swoiście przystosowanej promocji higieny, która uwzględnia swoiste czynniki, wierzenia i zachowania.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.contributor.advisorpl
Hałuszka, Janusz - 129682
dc.contributor.authorpl
Weber, Nicole
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Jasieńska, Grażyna - 129861
dc.contributor.reviewerpl
Hałuszka, Janusz - 129682
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:34:15Z
dc.date.available
2020-07-23T22:34:15Z
dc.date.submittedpl
2012-06-12
dc.fieldofstudypl
Health Economics and Financial Management
dc.identifier.apdpl
diploma-64300-156371
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177865
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
diarrhea, hand washing, humanitarian action, hygiene promotion, internally displaced persons, malaria, NGO, sanitation, household water management
dc.subject.plpl
biegunka, mycie rąk, akcja humanitarna, promocja zdrowia, osoby przesiedlone wewnątrz kraju, malaria, organizacja pozarządowa (NGO), kanalizacja, wykorzystanie wody w gospodarstwie domowym
dc.titlepl
Hygiene promotion in internally displaced persons' camps in North Kivu, Democratic Republic of Congo
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available