Działania Unii Europejskiej na rzecz bardziej ekologicznej i zrównoważonej Europy

licenciate
dc.abstract.enThis paper tries to explain what climate change is and what are the greatest threats to the environment today; and also how the European Union has responded (and continues to respond) to these threats and what action and plans it has put in place to meet them in order to achieve climate neutrality in the future. This study presents the most serious threats and challenges of the 21st century when it comes to the sustainable future of our planet. It is believed that it was human activities that caused such enormous and sometimes irreversible negative effects on our environment. The Paris Agreement was also described, which is the first legally binding action plan for the protection of the environment and combating climate change, accepted by almost all the nations of the world and is considered one of the most important achievements of the global efforts to protect the climate. All the EU action plans for sustainable development and actions towards climate neutrality were also mentioned, as well as the period when the whole world, including the European Union, began to be interested in the subject of environmental protection.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca stara się wyjaśnić czym jest zmiana klimatu i jakie są obecnie największe zagrożenia dla środowiska naturalnego; oraz: jak Unia Europejska zareagowała (i kontynuuje reakcję) na owe zagrożenia oraz jakie plany działań wprowadziła by im sprostać i osiągnąć w przyszłości neutralność klimatyczną. W tym opracowaniu przedstawione zostały najbardziej poważne zagrożenia i wyzwania XXI wieku, jeżeli chodzi o zrównoważoną przyszłość naszej Planety. Przedstawione zostało tu przekonanie o tym, że to właśnie działania ludzkie spowodowały tak ogromne, a czasami nieodwracalne negatywne skutki dla naszego środowiska. Opisano także zostało Porozumienie paryskie, które jest pierwszym prawnie wiążącym planem działań na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, zaakceptowanym przez niemal wszystkie narody świata i jest uważane za jedno z najistotniejszych osiągnieć światowych starań o ochronę klimatu. Opisane zostały wszystkie plany działań Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju i działań w kierunku neutralności klimatycznej, gdzie też przedstawiony został okres, kiedy cały świat, w tym Unia Europejska zaczęły interesować się tematyką ochrony środowiska w szerokim zakresie tego terminu.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNitszke, Agnieszka - 160145 pl
dc.contributor.authorSuhodolska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerNitszke, Agnieszka - 160145 pl
dc.contributor.reviewerŚlufińska, Monika - 132323 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T19:24:51Z
dc.date.available2020-10-20T19:24:51Z
dc.date.submitted2020-10-14pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-141705-144732pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249197
dc.languagepolpl
dc.subject.enenvironmental protection, European Green Deal, Paris Agreement, sustainable development, climate disaster, global warming, climate policypl
dc.subject.plochrona środowiska, Europejski Zielony Ład, Porozumienie paryskie, zrównoważony rozwój, katastrofa klimatyczna, globalne ocieplenie, polityka klimatycznapl
dc.titleDziałania Unii Europejskiej na rzecz bardziej ekologicznej i zrównoważonej Europypl
dc.title.alternativeActions of the European Union towards more ecological and sustainable Europepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper tries to explain what climate change is and what are the greatest threats to the environment today; and also how the European Union has responded (and continues to respond) to these threats and what action and plans it has put in place to meet them in order to achieve climate neutrality in the future. This study presents the most serious threats and challenges of the 21st century when it comes to the sustainable future of our planet. It is believed that it was human activities that caused such enormous and sometimes irreversible negative effects on our environment. The Paris Agreement was also described, which is the first legally binding action plan for the protection of the environment and combating climate change, accepted by almost all the nations of the world and is considered one of the most important achievements of the global efforts to protect the climate. All the EU action plans for sustainable development and actions towards climate neutrality were also mentioned, as well as the period when the whole world, including the European Union, began to be interested in the subject of environmental protection.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca stara się wyjaśnić czym jest zmiana klimatu i jakie są obecnie największe zagrożenia dla środowiska naturalnego; oraz: jak Unia Europejska zareagowała (i kontynuuje reakcję) na owe zagrożenia oraz jakie plany działań wprowadziła by im sprostać i osiągnąć w przyszłości neutralność klimatyczną. W tym opracowaniu przedstawione zostały najbardziej poważne zagrożenia i wyzwania XXI wieku, jeżeli chodzi o zrównoważoną przyszłość naszej Planety. Przedstawione zostało tu przekonanie o tym, że to właśnie działania ludzkie spowodowały tak ogromne, a czasami nieodwracalne negatywne skutki dla naszego środowiska. Opisano także zostało Porozumienie paryskie, które jest pierwszym prawnie wiążącym planem działań na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, zaakceptowanym przez niemal wszystkie narody świata i jest uważane za jedno z najistotniejszych osiągnieć światowych starań o ochronę klimatu. Opisane zostały wszystkie plany działań Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju i działań w kierunku neutralności klimatycznej, gdzie też przedstawiony został okres, kiedy cały świat, w tym Unia Europejska zaczęły interesować się tematyką ochrony środowiska w szerokim zakresie tego terminu.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nitszke, Agnieszka - 160145
dc.contributor.authorpl
Suhodolska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Nitszke, Agnieszka - 160145
dc.contributor.reviewerpl
Ślufińska, Monika - 132323
dc.date.accessioned
2020-10-20T19:24:51Z
dc.date.available
2020-10-20T19:24:51Z
dc.date.submittedpl
2020-10-14
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-141705-144732
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249197
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
environmental protection, European Green Deal, Paris Agreement, sustainable development, climate disaster, global warming, climate policy
dc.subject.plpl
ochrona środowiska, Europejski Zielony Ład, Porozumienie paryskie, zrównoważony rozwój, katastrofa klimatyczna, globalne ocieplenie, polityka klimatyczna
dc.titlepl
Działania Unii Europejskiej na rzecz bardziej ekologicznej i zrównoważonej Europy
dc.title.alternativepl
Actions of the European Union towards more ecological and sustainable Europe
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Krakow
4
Brussels
3
Warsaw
3
Wroclaw
3
Bialystok
1
Bobrowniki Male
1
Dublin
1
Lille
1
Mouscron
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available