Zmiany praw i obowiązków radnych gminnych w latach ‪1990-2019‬

master
dc.abstract.enThe aim of the work was to present the rights and obligations of municipal councilors in the years 1990 - 2019 in the territory of the Republic of Poland and to verify research hypotheses regarding the legitimacy, need and effectiveness of the introduced changes. The conducted analysis showed that the changes in recent years focused in particular on the legal regulation of anti-corruption activities in the discussed scope. It can be safely stated that the provisions introduced at the moment are sufficient, however, as is often the case in legal records, some of them pose problems with interpretation, and therefore are not fully formulated.pl
dc.abstract.plCelem pracy było przedstawienie praw i obowiązków radnych gminnych na przestrzeni lat 1990 - 2019 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zweryfikowanie hipotez badawczych odnośnie zasadności, potrzeby i efektywności wprowadzanych zmian. Przeprowadzona analiza wykazała, że zmiany w ostatnich latach w szczególności skupione były na regulacji prawnej działań antykorupcyjnych w omawianym zakresie. Można śmiało stwierdzić, że na chwilę obecną wprowadzone przepisy są wystarczające, jednakże jak to często ma miejsce w zapiskach prawnych, część z nich stwarza problemy interpretacyjne, a zatem nie są do końca ściśle ujęte.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMączyński, Marek - 130463 pl
dc.contributor.authorStrzelec, Robertpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMączyński, Marek - 130463 pl
dc.contributor.reviewerPłażek, Stefan - 131454 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T21:51:29Z
dc.date.available2021-10-14T21:51:29Z
dc.date.submitted2021-10-12pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-154981-252293pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280608
dc.languagepolpl
dc.subject.enRights and obligations of municipal councilors.pl
dc.subject.plPrawa i obowiązki radnych gminnychpl
dc.titleZmiany praw i obowiązków radnych gminnych w latach ‪1990-2019‬pl
dc.title.alternativeChanges in the rights and obligations of municipal councilors in the years 1990-2019pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work was to present the rights and obligations of municipal councilors in the years 1990 - 2019 in the territory of the Republic of Poland and to verify research hypotheses regarding the legitimacy, need and effectiveness of the introduced changes. The conducted analysis showed that the changes in recent years focused in particular on the legal regulation of anti-corruption activities in the discussed scope. It can be safely stated that the provisions introduced at the moment are sufficient, however, as is often the case in legal records, some of them pose problems with interpretation, and therefore are not fully formulated.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było przedstawienie praw i obowiązków radnych gminnych na przestrzeni lat 1990 - 2019 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zweryfikowanie hipotez badawczych odnośnie zasadności, potrzeby i efektywności wprowadzanych zmian. Przeprowadzona analiza wykazała, że zmiany w ostatnich latach w szczególności skupione były na regulacji prawnej działań antykorupcyjnych w omawianym zakresie. Można śmiało stwierdzić, że na chwilę obecną wprowadzone przepisy są wystarczające, jednakże jak to często ma miejsce w zapiskach prawnych, część z nich stwarza problemy interpretacyjne, a zatem nie są do końca ściśle ujęte.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mączyński, Marek - 130463
dc.contributor.authorpl
Strzelec, Robert
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mączyński, Marek - 130463
dc.contributor.reviewerpl
Płażek, Stefan - 131454
dc.date.accessioned
2021-10-14T21:51:29Z
dc.date.available
2021-10-14T21:51:29Z
dc.date.submittedpl
2021-10-12
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-154981-252293
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280608
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Rights and obligations of municipal councilors.
dc.subject.plpl
Prawa i obowiązki radnych gminnych
dc.titlepl
Zmiany praw i obowiązków radnych gminnych w latach ‪1990-2019‬
dc.title.alternativepl
Changes in the rights and obligations of municipal councilors in the years 1990-2019
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Shanghai
1
Warsaw
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available