Kreowanie marki osobistej na Instagramie na przykładzie wybranych blogów lifestylowych

master
dc.abstract.enModern times require the use of social media for marketing purposes, including Instagram, with the need for interaction between the creators of the personal brand and the users who make up the website community.The aim of the master's thesis is to specify how to create a personal brand on Instagram and what benefits can be derived from it. In order to achieve the aim of the study, the author of the paper presented the following research questions: Do the creators of lifestyle blogs largely convey knowledge in their content? Does the tailored communication of the creator with the recipients allow you to effectively manage your Instagram profile? Does understanding the needs of recipients and adapting the content to them allow you to create a personal brand more effectively and consolidate its image from a business perspective?Having social media these days is an inherent part of most people. While a large part of society uses the goods of technology to pass the time, more and more people use the Internet - especially Instagram - to take up their own creativity, get inspired by others, meet interesting people with the same or different views, educate themselves and discover the world. The development of technology has largely allowed marketing to flourish and the most crowded platforms have become a shopping destination for a wide group of communities. This fact has not only been noticed, but has also been largely used by small and large enterprises that take advantage of the ease of communicating content on social media. The prospect of easily selling products and views is not only a profit for salespeople, but also opportunities for creators who have become living advertising over time. This was due to the fruitful sales results with the participation of influencers, which resulted in the - still growing - benefits of operating online. We are talking at this point not only about moral profit, but also material gain. Skilful creation of a personal brand and achieving successes resulting from it is, to a large extent, honesty and reliability in the actions taken. This applies both to authenticity in sharing views, but also to thoughtful marketing activities that result from appropriate creator-recipient communication. Getting to know the readers and their preferences as well as fitting into their lifestyle plays an important role here. This will result in gaining trust and, in the later stages, greater successes by reaching the involved community.pl
dc.abstract.plWspółczesne czasy stawiają wymogi korzystania z mediów społecznościowych w celach marketingowych, w tym Instagrama, z potrzebą interakcji między twórcami marki osobistej, a użytkownikami tworzącymi społeczność serwisu.Celem pracy magisterskiej jest sprecyzowanie w jaki sposób stworzyć markę osobistą na Instagramie i jakie korzyści można z tego czerpać. Do osiągnięciu celu badania, autorka pracy przedstawiła następujące pytania badawcze: Czy Twórcy blogów lifestylowych w znacznym stopniu przekazują w swoich treściach wiedzę? Czy dopasowana komunikacja twórcy z odbiorcami pozwala odpowiednio skutecznie zarządzać swoim profilem na Instagramie? Czy zrozumienie potrzeb odbiorców i dostosowanie treści do nich pozwala efektywniej kreować markę osobistą i utrwalić jej wizerunek z perspektywy biznesowej?Posiadanie mediów społecznościowych w obecnych czasach jest nieodłącznym elementem większości ludzi. O ile spora część społeczeństwa korzysta z dóbr technologii dla zabicia czasu, tak coraz więcej osób korzysta z Internetu – w szczególności z Instagrama – aby podjąć własną twórczość, zainspirować się od innych, poznać ciekawych ludzi o takich samych, bądź odmiennych poglądach, edukować się i poznawać świat. Rozwój technologii w znacznym stopniu pozwolił rozkwitnąć marketingowi i najbardziej oblegane platformy stały się miejscem zakupowym dla szerokiej grupy społeczności. Fakt ten został nie tylko zauważony, ale też w dużym stopniu wykorzystany przez małe i duże przedsiębiorstwa, które wykorzystują łatwość w przekazywaniu treści w mediach społecznościowych. Perspektywa łatwej sprzedaży produktów i poglądów to nie tylko profit dla sprzedawców, ale również możliwości dla twórców, którzy z biegiem czasu stali się żywą reklamą. Stało się tak ze względu na owocne wyniki sprzedażowe z udziałem influencerów, czego skutkiem są – wciąż rosnące – korzyści wynikające z prowadzenia działalności w sieci. Mowa w tym momencie nie tylko o proficie moralnym, ale też zysku materialnym. Umiejętne kreowanie marki osobistej i odnoszenie sukcesów z tego wynikających, to w głównej mierze szczerość i rzetelność w podejmowanych działaniach. Odnosi się to zarówno do autentyczności w dzieleniu się poglądami, ale także przemyślane działania marketingowe, które wynikają z odpowiedniej komunikacji na linii twórca-odbiorca. Ważną rolę odgrywa tu poznanie czytelników i ich preferencji oraz wpisywanie się w styl ich życia. Efektem tego będzie zdobycie zaufania i w późniejszych etapach – większe sukcesy spowodowane dotarciem do zaangażowanej społeczności.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorChlipała, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.date.accessioned2021-10-26T21:42:32Z
dc.date.available2021-10-26T21:42:32Z
dc.date.submitted2021-10-22pl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-148944-229860pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281813
dc.languagepolpl
dc.subject.enInstagram, personal brand, influencer, lifestyle blogs, social mediapl
dc.subject.plInstagram, marka osobista, influencer, blogi lifestylowe, media społecznościowepl
dc.titleKreowanie marki osobistej na Instagramie na przykładzie wybranych blogów lifestylowychpl
dc.title.alternativeCreating a personal brand on Instagram on the example of selected lifestyle blogspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Modern times require the use of social media for marketing purposes, including Instagram, with the need for interaction between the creators of the personal brand and the users who make up the website community.The aim of the master's thesis is to specify how to create a personal brand on Instagram and what benefits can be derived from it. In order to achieve the aim of the study, the author of the paper presented the following research questions: Do the creators of lifestyle blogs largely convey knowledge in their content? Does the tailored communication of the creator with the recipients allow you to effectively manage your Instagram profile? Does understanding the needs of recipients and adapting the content to them allow you to create a personal brand more effectively and consolidate its image from a business perspective?Having social media these days is an inherent part of most people. While a large part of society uses the goods of technology to pass the time, more and more people use the Internet - especially Instagram - to take up their own creativity, get inspired by others, meet interesting people with the same or different views, educate themselves and discover the world. The development of technology has largely allowed marketing to flourish and the most crowded platforms have become a shopping destination for a wide group of communities. This fact has not only been noticed, but has also been largely used by small and large enterprises that take advantage of the ease of communicating content on social media. The prospect of easily selling products and views is not only a profit for salespeople, but also opportunities for creators who have become living advertising over time. This was due to the fruitful sales results with the participation of influencers, which resulted in the - still growing - benefits of operating online. We are talking at this point not only about moral profit, but also material gain. Skilful creation of a personal brand and achieving successes resulting from it is, to a large extent, honesty and reliability in the actions taken. This applies both to authenticity in sharing views, but also to thoughtful marketing activities that result from appropriate creator-recipient communication. Getting to know the readers and their preferences as well as fitting into their lifestyle plays an important role here. This will result in gaining trust and, in the later stages, greater successes by reaching the involved community.
dc.abstract.plpl
Współczesne czasy stawiają wymogi korzystania z mediów społecznościowych w celach marketingowych, w tym Instagrama, z potrzebą interakcji między twórcami marki osobistej, a użytkownikami tworzącymi społeczność serwisu.Celem pracy magisterskiej jest sprecyzowanie w jaki sposób stworzyć markę osobistą na Instagramie i jakie korzyści można z tego czerpać. Do osiągnięciu celu badania, autorka pracy przedstawiła następujące pytania badawcze: Czy Twórcy blogów lifestylowych w znacznym stopniu przekazują w swoich treściach wiedzę? Czy dopasowana komunikacja twórcy z odbiorcami pozwala odpowiednio skutecznie zarządzać swoim profilem na Instagramie? Czy zrozumienie potrzeb odbiorców i dostosowanie treści do nich pozwala efektywniej kreować markę osobistą i utrwalić jej wizerunek z perspektywy biznesowej?Posiadanie mediów społecznościowych w obecnych czasach jest nieodłącznym elementem większości ludzi. O ile spora część społeczeństwa korzysta z dóbr technologii dla zabicia czasu, tak coraz więcej osób korzysta z Internetu – w szczególności z Instagrama – aby podjąć własną twórczość, zainspirować się od innych, poznać ciekawych ludzi o takich samych, bądź odmiennych poglądach, edukować się i poznawać świat. Rozwój technologii w znacznym stopniu pozwolił rozkwitnąć marketingowi i najbardziej oblegane platformy stały się miejscem zakupowym dla szerokiej grupy społeczności. Fakt ten został nie tylko zauważony, ale też w dużym stopniu wykorzystany przez małe i duże przedsiębiorstwa, które wykorzystują łatwość w przekazywaniu treści w mediach społecznościowych. Perspektywa łatwej sprzedaży produktów i poglądów to nie tylko profit dla sprzedawców, ale również możliwości dla twórców, którzy z biegiem czasu stali się żywą reklamą. Stało się tak ze względu na owocne wyniki sprzedażowe z udziałem influencerów, czego skutkiem są – wciąż rosnące – korzyści wynikające z prowadzenia działalności w sieci. Mowa w tym momencie nie tylko o proficie moralnym, ale też zysku materialnym. Umiejętne kreowanie marki osobistej i odnoszenie sukcesów z tego wynikających, to w głównej mierze szczerość i rzetelność w podejmowanych działaniach. Odnosi się to zarówno do autentyczności w dzieleniu się poglądami, ale także przemyślane działania marketingowe, które wynikają z odpowiedniej komunikacji na linii twórca-odbiorca. Ważną rolę odgrywa tu poznanie czytelników i ich preferencji oraz wpisywanie się w styl ich życia. Efektem tego będzie zdobycie zaufania i w późniejszych etapach – większe sukcesy spowodowane dotarciem do zaangażowanej społeczności.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Chlipała, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.date.accessioned
2021-10-26T21:42:32Z
dc.date.available
2021-10-26T21:42:32Z
dc.date.submittedpl
2021-10-22
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-148944-229860
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281813
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Instagram, personal brand, influencer, lifestyle blogs, social media
dc.subject.plpl
Instagram, marka osobista, influencer, blogi lifestylowe, media społecznościowe
dc.titlepl
Kreowanie marki osobistej na Instagramie na przykładzie wybranych blogów lifestylowych
dc.title.alternativepl
Creating a personal brand on Instagram on the example of selected lifestyle blogs
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
136
Views per month
Views per city
Krakow
22
Warsaw
16
Wroclaw
14
Poznan
10
Katowice
7
Gdansk
4
Korczyna
4
Lublin
4
Kalisz
3
Malkinia Gorna
3

No access

No Thumbnail Available