Źródła kryzysu finansowego na przełomie I i II dekady XXI wieku według austriackiej szkoły ekonomii

master
dc.abstract.enThe purpose of this master's thesis is to point at the causes of late- 2000s financial crisis from the perspective of the Austrian School of economics.Relevant theories of the school are presented: theories of capital, structure of production and the Austrian business cycle theory.Thesis focuses on primary causes of the crisis, located in the American economy. US housing bubble is the main axis of analysis. Federal Reserve's expansionary monetary policy is identified as the main cause of the crisis. Paper analyses methods, which allow the Fed to influence the market. Artificially low interest rates are pointed at as a cause of real estate market malinvestments. US Federal Government's housing policy is identified as a supplementary factor, leading to the crisis. Intervention through legislative means and Government Sponsored Enterprises (GSEs) is described.Theoretical part of the thesis has been based on both historical and contemporary authors of the Austrian School.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem pracy magisterskiej jest wskazanie na przyczyny kryzysu finansowego przełomu I i II dekady XXI wieku, przy użyciu teorii i metody austriackiej szkoły ekonomii. Przedstawione są, istotne dla tematu, koncepcje teoretyczne szkoły: teoria kapitału, struktury produkcji oraz cyklu koniunkturalnego. Praca koncentruje się na pierwotnych źródłach kryzysu, lokalizowanych w gospodarce amerykańskiej. Za główną oś analizy przyjęty jest boom na rynku nieruchomości w USA. Jako główna przyczyna kryzysu identyfikowana jest ekspansywna polityka monetarna Rezerwy Federalnej. Praca analizuje metody oddziaływania Fed na rynek. Wskazany jest wpływ sztucznie zaniżonych stóp procentowych na błędy inwestycyjne, dotyczące rynku domów. Jako dodatkowy czynnik, prowadzący do kryzysu, identyfikowana jest polityka mieszkaniowa Rządu Federalnego USA. Opisywana jest ingerencja za pomocą ustaw oraz instytucji powiązanych z rządem.Teoretyczna część pracy oparta została na literaturze historycznych przedstawicieli szkoły austriackiej oraz autorach współczesnych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.contributor.authorCioch, Bartoszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.reviewerSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T19:46:45Z
dc.date.available2020-07-20T19:46:45Z
dc.date.submitted2011-10-26pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-61055-45607pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174630
dc.subject.enaustrian school - business cycle - crisis - US housing marketpl
dc.subject.othercykl koniunkturalny - kryzys - rynek nieruchomości USA - szkoła austriackapl
dc.titleŹródła kryzysu finansowego na przełomie I i II dekady XXI wieku według austriackiej szkoły ekonomiipl
dc.title.alternativeCauses of the late- 2000s financial crisis from the perspective of the Austrian School of economicspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this master's thesis is to point at the causes of late- 2000s financial crisis from the perspective of the Austrian School of economics.Relevant theories of the school are presented: theories of capital, structure of production and the Austrian business cycle theory.Thesis focuses on primary causes of the crisis, located in the American economy. US housing bubble is the main axis of analysis. Federal Reserve's expansionary monetary policy is identified as the main cause of the crisis. Paper analyses methods, which allow the Fed to influence the market. Artificially low interest rates are pointed at as a cause of real estate market malinvestments. US Federal Government's housing policy is identified as a supplementary factor, leading to the crisis. Intervention through legislative means and Government Sponsored Enterprises (GSEs) is described.Theoretical part of the thesis has been based on both historical and contemporary authors of the Austrian School.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem pracy magisterskiej jest wskazanie na przyczyny kryzysu finansowego przełomu I i II dekady XXI wieku, przy użyciu teorii i metody austriackiej szkoły ekonomii. Przedstawione są, istotne dla tematu, koncepcje teoretyczne szkoły: teoria kapitału, struktury produkcji oraz cyklu koniunkturalnego. Praca koncentruje się na pierwotnych źródłach kryzysu, lokalizowanych w gospodarce amerykańskiej. Za główną oś analizy przyjęty jest boom na rynku nieruchomości w USA. Jako główna przyczyna kryzysu identyfikowana jest ekspansywna polityka monetarna Rezerwy Federalnej. Praca analizuje metody oddziaływania Fed na rynek. Wskazany jest wpływ sztucznie zaniżonych stóp procentowych na błędy inwestycyjne, dotyczące rynku domów. Jako dodatkowy czynnik, prowadzący do kryzysu, identyfikowana jest polityka mieszkaniowa Rządu Federalnego USA. Opisywana jest ingerencja za pomocą ustaw oraz instytucji powiązanych z rządem.Teoretyczna część pracy oparta została na literaturze historycznych przedstawicieli szkoły austriackiej oraz autorach współczesnych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.contributor.authorpl
Cioch, Bartosz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.reviewerpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.date.accessioned
2020-07-20T19:46:45Z
dc.date.available
2020-07-20T19:46:45Z
dc.date.submittedpl
2011-10-26
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-61055-45607
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174630
dc.subject.enpl
austrian school - business cycle - crisis - US housing market
dc.subject.otherpl
cykl koniunkturalny - kryzys - rynek nieruchomości USA - szkoła austriacka
dc.titlepl
Źródła kryzysu finansowego na przełomie I i II dekady XXI wieku według austriackiej szkoły ekonomii
dc.title.alternativepl
Causes of the late- 2000s financial crisis from the perspective of the Austrian School of economics
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available