Wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców

licenciate
dc.abstract.enKnowledge of the first aid is a very important topic. This study was carried out to test drivers' knowledge in this field. The results of these tests may be used to evaluate drivers' knowledge of first aid and their willingness to further deepening their knowledge in this field.The study used a method of diagnostic survey, a technique was a survey and a proprietary research tool was a questionnaire. The study group consisted of 50 drivers with different experience, of all ages, with varying degrees.Knowledge of people which were respondents about first aid is variable and decreases with the age of respondents. Survey has shown that the most knowledgeable persons are in age 18-25 years, the smallest - above 56 years of age. Better were individuals who participated in the training of first aid in the past.pl
dc.abstract.plZnajomość zasad udzielania pierwszej pomocy jest tematem bardzo ważnym. Celem pracy było sprawdzenie wiedzy kierowców z tego zakresu. Wyniki przeprowadzonego badania mogą posłużyć do oceny wiedzy kierowców dotyczącej pierwszej pomocy oraz ich nastawienia do dalszego pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie. W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką była ankieta, a narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Grupę badawczą stanowiło 50ciu kierowców z różnym stażem, w różnym wieku, z różnym wykształceniem. Poziom wiedzy przebadanych kierowców z zakresu pierwszej pomocy jest zróżnicowany i zmniejsza się wraz z wiekiem respondentów. Największa wiedzą wykazały się osoby w wieku 18-25 lat, najmniejszą – powyżej 56 roku życia. Lepiej w badaniu wypadły osoby, które uczestniczyły w szkoleniu z pierwszej pomocy.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKamińska, Alicjapl
dc.contributor.authorPiotrowska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerOskędra, Iwona - 133050 pl
dc.contributor.reviewerKamińska, Alicjapl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:14:50Z
dc.date.available2020-07-24T06:14:50Z
dc.date.submitted2012-07-13pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-65743-95113pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179246
dc.languagepolpl
dc.subject.enknowledge, first aid, drivers.pl
dc.subject.plwiedza, pierwsza pomoc, kierowcypl
dc.titleWiedza na temat udzielania pierwszej pomocy wśród kierowcówpl
dc.title.alternativeKnowledge of first aid among driverspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Knowledge of the first aid is a very important topic. This study was carried out to test drivers' knowledge in this field. The results of these tests may be used to evaluate drivers' knowledge of first aid and their willingness to further deepening their knowledge in this field.The study used a method of diagnostic survey, a technique was a survey and a proprietary research tool was a questionnaire. The study group consisted of 50 drivers with different experience, of all ages, with varying degrees.Knowledge of people which were respondents about first aid is variable and decreases with the age of respondents. Survey has shown that the most knowledgeable persons are in age 18-25 years, the smallest - above 56 years of age. Better were individuals who participated in the training of first aid in the past.
dc.abstract.plpl
Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy jest tematem bardzo ważnym. Celem pracy było sprawdzenie wiedzy kierowców z tego zakresu. Wyniki przeprowadzonego badania mogą posłużyć do oceny wiedzy kierowców dotyczącej pierwszej pomocy oraz ich nastawienia do dalszego pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie. W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką była ankieta, a narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Grupę badawczą stanowiło 50ciu kierowców z różnym stażem, w różnym wieku, z różnym wykształceniem. Poziom wiedzy przebadanych kierowców z zakresu pierwszej pomocy jest zróżnicowany i zmniejsza się wraz z wiekiem respondentów. Największa wiedzą wykazały się osoby w wieku 18-25 lat, najmniejszą – powyżej 56 roku życia. Lepiej w badaniu wypadły osoby, które uczestniczyły w szkoleniu z pierwszej pomocy.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kamińska, Alicja
dc.contributor.authorpl
Piotrowska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Oskędra, Iwona - 133050
dc.contributor.reviewerpl
Kamińska, Alicja
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:14:50Z
dc.date.available
2020-07-24T06:14:50Z
dc.date.submittedpl
2012-07-13
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-65743-95113
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179246
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
knowledge, first aid, drivers.
dc.subject.plpl
wiedza, pierwsza pomoc, kierowcy
dc.titlepl
Wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców
dc.title.alternativepl
Knowledge of first aid among drivers
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Krakow
2
Sosnowiec
2
Warsaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available