Zarządzanie informacją o kryzysie klimatycznym w mediach. Studium przypadku Gazety Wyborczej w roku 2019

licenciate
dc.abstract.enThe main goals of this article are to check how Electoral Gazette managed the information about the climate crisis in 2019, how it affects the attitudes of its’ readers, and at the same time to verify how the recipients perceive Electoral Gazette’s actions and whether they believe that the media should take the responsibility for fighting the climate crisis by disseminating reliable information about it. The theoretical part of the article presents basic concepts related to the climate crisis, short story of Extinction Rebellion and Greta Thunberg, as well as concepts connected to media management and the theory of media social responsibility. The research was divided into two parts, the first one consisted of the analysis of the found materials and the visual analysis of “Wyborcza.pl”, and the second one carried out readers questionnaire It turned out that over the last year Electoral Gazette has undergone major changes - the topic of the climate crisis has become one of the most important, the number of climate-crisis-oriented articles has increased and great attention has been paid to the vocabulary used, but not so much to photos and other visual materials. Pro-environmental attitudes have been developed among readers, they rate Electoral Gazette’s actions well and take the position that the media should take the responsibility for informing about the climate crisis.pl
dc.abstract.plGłówne cele tego artykułu to sprawdzenie, jak Gazeta Wyborcza zarządzała informacją o kryzysie klimatycznym w 2019 roku, jak wpływa na postawy swoich czytelników oraz jak odbiorcy postrzegają jej działania i czy uważają, że media powinny wziąć odpowiedzialność za walkę z kryzysem klimatycznym poprzez rzetelne informowanie o nim. Część teoretyczna przedstawia podstawowe pojęcia związane z kryzysem klimatycznym, krótką historie Extinction Rebellion oraz Grety Thunberg, a także pojęcia związane z zarządzaniem mediami i teorią społecznej odpowiedzialności mediów. Badania zostały podzielone na dwie części, w pierwszej dokonano analizy materiałów zastanych i analizy wizualnej w serwisie „Wyborcza.pl”, a w drugiej przeprowadzono kwestionariusz ankiety wśród czytelników. Okazało się, że w ciągu ostatniego roku w Gazecie Wyborczej zaszły duże zmiany, temat kryzysu klimatycznego stał się jednym z najważniejszych, została zwiększona liczba artykułów tematycznych, zwrócono dużą uwagę na używane słownictwo, jednak nie na zdjęcia i inne materiały wizualne. Wśród czytelników wykształciły się postawy proekologiczne, oni sami dobrze oceniają działania Gazety Wyborczej i stoją na stanowisku, że media powinny wziąć odpowiedzialność za informowanie o kryzysie klimatycznym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPałasz, Michałpl
dc.contributor.authorJachna, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKędziora, Alicja - 199919 pl
dc.contributor.reviewerPałasz, Michałpl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:07:45Z
dc.date.available2020-07-28T06:07:45Z
dc.date.submitted2020-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediamipl
dc.identifier.apddiploma-140495-247472pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240684
dc.languagepolpl
dc.subject.enclimate crisis, media management, Electoral Gazette, information management,social responsibility of mediapl
dc.subject.plkryzys klimatyczny, zarządzanie mediami, Gazeta Wyborcza, zarządzanie informacją, społeczna odpowiedzialność mediówpl
dc.titleZarządzanie informacją o kryzysie klimatycznym w mediach. Studium przypadku Gazety Wyborczej w roku 2019pl
dc.title.alternativeThe climate crisis information management in the media. A case study of Electoral Gazette in 2019pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main goals of this article are to check how Electoral Gazette managed the information about the climate crisis in 2019, how it affects the attitudes of its’ readers, and at the same time to verify how the recipients perceive Electoral Gazette’s actions and whether they believe that the media should take the responsibility for fighting the climate crisis by disseminating reliable information about it. The theoretical part of the article presents basic concepts related to the climate crisis, short story of Extinction Rebellion and Greta Thunberg, as well as concepts connected to media management and the theory of media social responsibility. The research was divided into two parts, the first one consisted of the analysis of the found materials and the visual analysis of “Wyborcza.pl”, and the second one carried out readers questionnaire It turned out that over the last year Electoral Gazette has undergone major changes - the topic of the climate crisis has become one of the most important, the number of climate-crisis-oriented articles has increased and great attention has been paid to the vocabulary used, but not so much to photos and other visual materials. Pro-environmental attitudes have been developed among readers, they rate Electoral Gazette’s actions well and take the position that the media should take the responsibility for informing about the climate crisis.
dc.abstract.plpl
Główne cele tego artykułu to sprawdzenie, jak Gazeta Wyborcza zarządzała informacją o kryzysie klimatycznym w 2019 roku, jak wpływa na postawy swoich czytelników oraz jak odbiorcy postrzegają jej działania i czy uważają, że media powinny wziąć odpowiedzialność za walkę z kryzysem klimatycznym poprzez rzetelne informowanie o nim. Część teoretyczna przedstawia podstawowe pojęcia związane z kryzysem klimatycznym, krótką historie Extinction Rebellion oraz Grety Thunberg, a także pojęcia związane z zarządzaniem mediami i teorią społecznej odpowiedzialności mediów. Badania zostały podzielone na dwie części, w pierwszej dokonano analizy materiałów zastanych i analizy wizualnej w serwisie „Wyborcza.pl”, a w drugiej przeprowadzono kwestionariusz ankiety wśród czytelników. Okazało się, że w ciągu ostatniego roku w Gazecie Wyborczej zaszły duże zmiany, temat kryzysu klimatycznego stał się jednym z najważniejszych, została zwiększona liczba artykułów tematycznych, zwrócono dużą uwagę na używane słownictwo, jednak nie na zdjęcia i inne materiały wizualne. Wśród czytelników wykształciły się postawy proekologiczne, oni sami dobrze oceniają działania Gazety Wyborczej i stoją na stanowisku, że media powinny wziąć odpowiedzialność za informowanie o kryzysie klimatycznym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Pałasz, Michał
dc.contributor.authorpl
Jachna, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kędziora, Alicja - 199919
dc.contributor.reviewerpl
Pałasz, Michał
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:07:45Z
dc.date.available
2020-07-28T06:07:45Z
dc.date.submittedpl
2020-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-140495-247472
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240684
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
climate crisis, media management, Electoral Gazette, information management,social responsibility of media
dc.subject.plpl
kryzys klimatyczny, zarządzanie mediami, Gazeta Wyborcza, zarządzanie informacją, społeczna odpowiedzialność mediów
dc.titlepl
Zarządzanie informacją o kryzysie klimatycznym w mediach. Studium przypadku Gazety Wyborczej w roku 2019
dc.title.alternativepl
The climate crisis information management in the media. A case study of Electoral Gazette in 2019
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Poznan
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Brzesko
1
Katowice
1
Kielce
1
Tychy
1

No access

No Thumbnail Available