Specyfika przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w międzynarodowym arbitrażu handlowym

master
dc.abstract.enThe main purpose of this paper is to comprehensively discuss the issues of taking evidence from an expert opinion in international commercial arbitration. In particular, the issues of different models for appointing experts, based on common law and civil law systems, as well as the proposal for creating a hybrid model that would combine the features of classic models and use innovative instruments such as expert witness conferencing and expert teaming. The work also analyzed specific issues related to the taking of evidence from an expert opinion, which include the issue of impartiality and independence of experts, activities that the expert can undertake in the course of preparing opinions and requirements as to the content of the opinion and the issue of interviewing experts during evidenciary hearing, as well as verification of the opinion by arbitral tribunal. For this purpose, the author has analysed regulations of leading international arbitration institutions and soft law regulations drawn up by UNCITRAL, IBA and CIArb.In this paper it is argued that the importance of expert opinion evidence is growing, as well as the use of such evidence in international commercial arbitration. Such situation is coused by progressive technological and scientific development, and thus the need to consult experts on issues requiring specialist knowledge. Hence, there is a need to comprehensively regulate such evidence in international arbitration law, as well as to harmonize the manner of appointing experts.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest omówienie w sposób kompleksowy problematyki przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w międzynarodowym arbitrażu handlowym. W szczególności omówiono kwestie różnych modeli powoływania biegłych, ukształtowanych na bazie systemów common law oraz civil law, a także propozycję stworzenia dla arbitrażu modelu hybrydowego, który łączyłby w sobie cechy klasycznych modeli oraz wykorzystywał nowatorskie instrumenty, takie jak konferencje biegłych czy grupowanie biegłych. W pracy przeanalizowane zostały również szczegółowe kwestie związane z przeprowadzaniem dowodu z opinii biegłego, do których należą problematyka bezstronności oraz niezależności biegłych, czynności jakie biegły może podejmować w toku sporządzania opinii oraz wymogi co do samej treści opinii, a także kwestie przesłuchiwania biegłych na rozprawie dowodowej i weryfikacji opinii przez skład orzekający. W tym celu posłużono się przede wszystkim prawniczą metodą dogmatyczną, poprzez analizę regulaminów wiodących międzynarodowych instytucji arbitrażowych oraz regulacji soft law sporządzonych przez UNCITRAL, IBA oraz CIArb.W pracy postawiono tezę o rosnącym znaczeniu, a także coraz częstszym posługiwaniu się dowodem z opinii biegłego w sporach gospodarczych przed sądami polubownymi z elementem zagranicznym, co spowodowane jest postępującym rozwojem technologicznym oraz naukowym i tym samym koniecznością zasięgania opinii eksperckiej co do kwestii wymagających specjalistycznej wiedzy, a co za tym idzie, pojawia się konieczność doregulowania międzynarodowego prawa arbitrażowego oraz ujednolicenia sposobu powoływania biegłych oraz przeprowadzania dowodu z opinii biegłego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.contributor.authorKozłowska, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.contributor.reviewerDybiński, Jacekpl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:51:25Z
dc.date.available2020-07-27T15:51:25Z
dc.date.submitted2018-06-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-123244-178278pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227635
dc.languagepolpl
dc.subject.eninternational commercial arbitrarion, expert opinion evidence, evidential proceedings, IBA Rules on Taking the Evidence in International Arbitration, soft law, expert witness conferencing, expert teaming, pre-hearing meetingspl
dc.subject.plmiędzynarodowy arbitraż handlowy, dowód z opinii biegłego, postępowanie dowodowe, Regulamin Dowodowy IBA, soft law, konferencja biegłych, grupowanie biegłych, wstępne przesłuchanie biegłychpl
dc.titleSpecyfika przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w międzynarodowym arbitrażu handlowympl
dc.title.alternativeDistinctiveness of the expert opinion evidence in international commercial arbitrationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of this paper is to comprehensively discuss the issues of taking evidence from an expert opinion in international commercial arbitration. In particular, the issues of different models for appointing experts, based on common law and civil law systems, as well as the proposal for creating a hybrid model that would combine the features of classic models and use innovative instruments such as expert witness conferencing and expert teaming. The work also analyzed specific issues related to the taking of evidence from an expert opinion, which include the issue of impartiality and independence of experts, activities that the expert can undertake in the course of preparing opinions and requirements as to the content of the opinion and the issue of interviewing experts during evidenciary hearing, as well as verification of the opinion by arbitral tribunal. For this purpose, the author has analysed regulations of leading international arbitration institutions and soft law regulations drawn up by UNCITRAL, IBA and CIArb.In this paper it is argued that the importance of expert opinion evidence is growing, as well as the use of such evidence in international commercial arbitration. Such situation is coused by progressive technological and scientific development, and thus the need to consult experts on issues requiring specialist knowledge. Hence, there is a need to comprehensively regulate such evidence in international arbitration law, as well as to harmonize the manner of appointing experts.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest omówienie w sposób kompleksowy problematyki przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w międzynarodowym arbitrażu handlowym. W szczególności omówiono kwestie różnych modeli powoływania biegłych, ukształtowanych na bazie systemów common law oraz civil law, a także propozycję stworzenia dla arbitrażu modelu hybrydowego, który łączyłby w sobie cechy klasycznych modeli oraz wykorzystywał nowatorskie instrumenty, takie jak konferencje biegłych czy grupowanie biegłych. W pracy przeanalizowane zostały również szczegółowe kwestie związane z przeprowadzaniem dowodu z opinii biegłego, do których należą problematyka bezstronności oraz niezależności biegłych, czynności jakie biegły może podejmować w toku sporządzania opinii oraz wymogi co do samej treści opinii, a także kwestie przesłuchiwania biegłych na rozprawie dowodowej i weryfikacji opinii przez skład orzekający. W tym celu posłużono się przede wszystkim prawniczą metodą dogmatyczną, poprzez analizę regulaminów wiodących międzynarodowych instytucji arbitrażowych oraz regulacji soft law sporządzonych przez UNCITRAL, IBA oraz CIArb.W pracy postawiono tezę o rosnącym znaczeniu, a także coraz częstszym posługiwaniu się dowodem z opinii biegłego w sporach gospodarczych przed sądami polubownymi z elementem zagranicznym, co spowodowane jest postępującym rozwojem technologicznym oraz naukowym i tym samym koniecznością zasięgania opinii eksperckiej co do kwestii wymagających specjalistycznej wiedzy, a co za tym idzie, pojawia się konieczność doregulowania międzynarodowego prawa arbitrażowego oraz ujednolicenia sposobu powoływania biegłych oraz przeprowadzania dowodu z opinii biegłego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.contributor.authorpl
Kozłowska, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.contributor.reviewerpl
Dybiński, Jacek
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:51:25Z
dc.date.available
2020-07-27T15:51:25Z
dc.date.submittedpl
2018-06-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-123244-178278
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227635
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
international commercial arbitrarion, expert opinion evidence, evidential proceedings, IBA Rules on Taking the Evidence in International Arbitration, soft law, expert witness conferencing, expert teaming, pre-hearing meetings
dc.subject.plpl
międzynarodowy arbitraż handlowy, dowód z opinii biegłego, postępowanie dowodowe, Regulamin Dowodowy IBA, soft law, konferencja biegłych, grupowanie biegłych, wstępne przesłuchanie biegłych
dc.titlepl
Specyfika przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w międzynarodowym arbitrażu handlowym
dc.title.alternativepl
Distinctiveness of the expert opinion evidence in international commercial arbitration
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Berlin
2
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Otwock
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available