"Moje rozmyślania" analiza kwestionariusza do badań fantazjowania u dzieci i młodzieży

master
dc.abstract.enThe mission of this work was to analyse questionnaire measuring process of children`s and young adult`s daydreaming, especially Polish conversion of Roselnfeld`s questionnaire (1982) and theirs follows-up. The effect of this analysis was questionnaire, which was meant to measure structure of daydreaming among young people. The idea of this questionnaire was, that it will concern 9 subscales, measuring content of daydreaming. This questionnaire, named “My meditations” v.3, the group of young people in the age of 13-15 was examined.The coefficient of internal conformity was high for the whole scale (alfa=0,894). The assumed subscales cover the received analyses of subscales but in very wide range.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy była analiza dotychczasowych metod badawczych, badających fantazjowanie u dzieci i młodzieży, w szczególności polskiej adaptacji kwestionariusza opracowanego przez Rosenfeld i in. (1982) oraz jego kontynuacji. W efekcie analizy powstało narzędzie, mające na celu określić strukturę treściową marzeń na jawie u młodzieży. Założono, że kwestionariusz będzie składał się z 9 skal, mierzących szeroką gamę potencjalnych treści fantazji. Powstałym kwestionariuszem pt.: „Moje rozmyślania” v.3 przebadano grupę młodzieży w wieku od 13 do 16 lat.Współczynnik zgodności wewnętrznej dla całej skali był wysoki (alfa=0,99). Zakładane podskale teoretyczne pokryły się w dużym stopniu z otrzymanymi w toku analiz statystycznych podskalami. Narzędzie okazało się spójne.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKubicka, Dorota - 129610 pl
dc.contributor.authorTrzeciak, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSzmigielska-Siuta, Barbara - 132242 pl
dc.contributor.reviewerKubicka, Dorota - 129610 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:05:14Z
dc.date.available2020-07-24T22:05:14Z
dc.date.submitted2013-10-23pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-83721-17643pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193156
dc.languagepolpl
dc.subject.endaydreaming, imagination, questionnairepl
dc.subject.plmarzenia na jawie, kwestionariusz, fantazjowaniepl
dc.title"Moje rozmyślania" analiza kwestionariusza do badań fantazjowania u dzieci i młodzieżypl
dc.title.alternative„My meditations” – analysis of the questionnaire measuring daydreams among children and youthspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The mission of this work was to analyse questionnaire measuring process of children`s and young adult`s daydreaming, especially Polish conversion of Roselnfeld`s questionnaire (1982) and theirs follows-up. The effect of this analysis was questionnaire, which was meant to measure structure of daydreaming among young people. The idea of this questionnaire was, that it will concern 9 subscales, measuring content of daydreaming. This questionnaire, named “My meditations” v.3, the group of young people in the age of 13-15 was examined.The coefficient of internal conformity was high for the whole scale (alfa=0,894). The assumed subscales cover the received analyses of subscales but in very wide range.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy była analiza dotychczasowych metod badawczych, badających fantazjowanie u dzieci i młodzieży, w szczególności polskiej adaptacji kwestionariusza opracowanego przez Rosenfeld i in. (1982) oraz jego kontynuacji. W efekcie analizy powstało narzędzie, mające na celu określić strukturę treściową marzeń na jawie u młodzieży. Założono, że kwestionariusz będzie składał się z 9 skal, mierzących szeroką gamę potencjalnych treści fantazji. Powstałym kwestionariuszem pt.: „Moje rozmyślania” v.3 przebadano grupę młodzieży w wieku od 13 do 16 lat.Współczynnik zgodności wewnętrznej dla całej skali był wysoki (alfa=0,99). Zakładane podskale teoretyczne pokryły się w dużym stopniu z otrzymanymi w toku analiz statystycznych podskalami. Narzędzie okazało się spójne.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kubicka, Dorota - 129610
dc.contributor.authorpl
Trzeciak, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Szmigielska-Siuta, Barbara - 132242
dc.contributor.reviewerpl
Kubicka, Dorota - 129610
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:05:14Z
dc.date.available
2020-07-24T22:05:14Z
dc.date.submittedpl
2013-10-23
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-83721-17643
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193156
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
daydreaming, imagination, questionnaire
dc.subject.plpl
marzenia na jawie, kwestionariusz, fantazjowanie
dc.titlepl
"Moje rozmyślania" analiza kwestionariusza do badań fantazjowania u dzieci i młodzieży
dc.title.alternativepl
„My meditations” – analysis of the questionnaire measuring daydreams among children and youths
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Mragowo
3
Krakow
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Recz
1
Szczecin
1
Szczekociny
1

No access

No Thumbnail Available