Czynniki ryzyka porodu przedwczesnego w świadomości ciężarnych.

master
dc.abstract.enSubject: Risk factors for preterm birth in pregnant women’s awareness.Introduction: Preterm delivery is a major problem of modern perinatology, therefore pregnant women’s awareness regarding the risk factors is important.Aim: The aim of this study was to present the issue of risk factors for preterm delivery in pregnant women’s awareness.Material and methods: The study included 107 hospitalized pregnant women from Perinatology Ward.Results and conclusions: The knowledge of risk factors for preterm birth, such as the time of occurrence of preterm delivery (82.2%), the effect of drugs (86.9%), diet (87.9%) and stress (86%) and their impact on the risk of giving birth prematurely could be described as adequate. Less well known risk factors for preterm delivery include: age under 18 and above 35 years (20.6%), previous miscarriages, premature births and stillbirths (45.8%) and infertility treatment (32.7%) and gynecological treatment (39.3%). More than one third of respondents are aware of belonging to the risk group of preterm birth, while the fifth doesn’t know if is at risk of preterm delivery. Tested women with primary and vocational education grant wrong answers more often or claimed that that didn’t know them, in relation to women with higher education and secondary and this is a statistically significant relationship. Age of respondents didn’t have a significant impact on the knowledge of risk factors for preterm delivery.pl
dc.abstract.plTemat: Czynniki ryzyka porodu przedwczesnego w świadomości ciężarnych.Wprowadzenie: Poród przedwczesny stanowi istotny problem współczesnej perinatologii, dlatego ważna jest świadomość ciężarnych odnośnie czynników jego ryzyka. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie problematyki czynników ryzyka porodu przedwczesnego w świadomości ciężarnych. Materiał i metody: Badaniami objęto 107 hospitalizowanych kobiet ciężarnych oddziału Perinatologii Ciąży. Wyniki i wnioski: Znajomość takich czynników jak: czas wystąpienia porodu przedwczesnego (82,2%), wpływ stosowania używek (86,9%), dieta (87,9%) oraz stres (86%) i ich wpływ na ryzyko wystąpienia porodu przed czasem można określić jako wystarczająca. Mniej znane czynniki ryzyka porodu przedwczesnego to: wiek poniżej 18 i powyżej 35 lat (20,6%), wpływ przebytych poronień, porodów przedwczesnych i urodzeń martwych płodów (45,8%) oraz wpływ leczenia niepłodności (32,7%) i leczenia ginekologicznego (39,3%). Ponad 1/3 badanych ma świadomość przynależności do grupy ryzyka zagrożenia porodem przedwczesnym, natomiast 1/5 nie wie czy znajduje się w grupie ryzyka porodu przedwczesnego. Badane z wykształceniem podstawowym i zawodowym częściej udzielały błędnych odpowiedzi lub twierdziły, że jej nie znają w stosunku do kobiet legitymujących się wykształceniem wyższym i średnim i jest to zależność statystycznie istotna. Wiek badanych nie miał istotnego wpływu na znajomość czynników ryzyka porodu przedwczesnego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPłoch, Kazimiera - 133180 pl
dc.contributor.authorKupis, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPierzchalski, Piotr - 133143 pl
dc.contributor.reviewerPłoch, Kazimiera - 133180 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:25:00Z
dc.date.available2020-07-24T23:25:00Z
dc.date.submitted2014-07-11pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-85617-166687pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194401
dc.languagepolpl
dc.subject.enpremature birth, pregnancy awareness, risk factors.pl
dc.subject.plporód przedwczesny, świadomość ciężarnych, czynniki ryzyka.pl
dc.titleCzynniki ryzyka porodu przedwczesnego w świadomości ciężarnych.pl
dc.title.alternativeRisk factors for preterm birth in pregnant women’s awareness.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Subject: Risk factors for preterm birth in pregnant women’s awareness.Introduction: Preterm delivery is a major problem of modern perinatology, therefore pregnant women’s awareness regarding the risk factors is important.Aim: The aim of this study was to present the issue of risk factors for preterm delivery in pregnant women’s awareness.Material and methods: The study included 107 hospitalized pregnant women from Perinatology Ward.Results and conclusions: The knowledge of risk factors for preterm birth, such as the time of occurrence of preterm delivery (82.2%), the effect of drugs (86.9%), diet (87.9%) and stress (86%) and their impact on the risk of giving birth prematurely could be described as adequate. Less well known risk factors for preterm delivery include: age under 18 and above 35 years (20.6%), previous miscarriages, premature births and stillbirths (45.8%) and infertility treatment (32.7%) and gynecological treatment (39.3%). More than one third of respondents are aware of belonging to the risk group of preterm birth, while the fifth doesn’t know if is at risk of preterm delivery. Tested women with primary and vocational education grant wrong answers more often or claimed that that didn’t know them, in relation to women with higher education and secondary and this is a statistically significant relationship. Age of respondents didn’t have a significant impact on the knowledge of risk factors for preterm delivery.
dc.abstract.plpl
Temat: Czynniki ryzyka porodu przedwczesnego w świadomości ciężarnych.Wprowadzenie: Poród przedwczesny stanowi istotny problem współczesnej perinatologii, dlatego ważna jest świadomość ciężarnych odnośnie czynników jego ryzyka. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie problematyki czynników ryzyka porodu przedwczesnego w świadomości ciężarnych. Materiał i metody: Badaniami objęto 107 hospitalizowanych kobiet ciężarnych oddziału Perinatologii Ciąży. Wyniki i wnioski: Znajomość takich czynników jak: czas wystąpienia porodu przedwczesnego (82,2%), wpływ stosowania używek (86,9%), dieta (87,9%) oraz stres (86%) i ich wpływ na ryzyko wystąpienia porodu przed czasem można określić jako wystarczająca. Mniej znane czynniki ryzyka porodu przedwczesnego to: wiek poniżej 18 i powyżej 35 lat (20,6%), wpływ przebytych poronień, porodów przedwczesnych i urodzeń martwych płodów (45,8%) oraz wpływ leczenia niepłodności (32,7%) i leczenia ginekologicznego (39,3%). Ponad 1/3 badanych ma świadomość przynależności do grupy ryzyka zagrożenia porodem przedwczesnym, natomiast 1/5 nie wie czy znajduje się w grupie ryzyka porodu przedwczesnego. Badane z wykształceniem podstawowym i zawodowym częściej udzielały błędnych odpowiedzi lub twierdziły, że jej nie znają w stosunku do kobiet legitymujących się wykształceniem wyższym i średnim i jest to zależność statystycznie istotna. Wiek badanych nie miał istotnego wpływu na znajomość czynników ryzyka porodu przedwczesnego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Płoch, Kazimiera - 133180
dc.contributor.authorpl
Kupis, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Pierzchalski, Piotr - 133143
dc.contributor.reviewerpl
Płoch, Kazimiera - 133180
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:25:00Z
dc.date.available
2020-07-24T23:25:00Z
dc.date.submittedpl
2014-07-11
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-85617-166687
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194401
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
premature birth, pregnancy awareness, risk factors.
dc.subject.plpl
poród przedwczesny, świadomość ciężarnych, czynniki ryzyka.
dc.titlepl
Czynniki ryzyka porodu przedwczesnego w świadomości ciężarnych.
dc.title.alternativepl
Risk factors for preterm birth in pregnant women’s awareness.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
49
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Krakow
7
Lublin
5
Włocławek
5
Wroclaw
3
Znin
3
Bydgoszcz
2
Rzeszów
2
Bialystok
1
Bielany Wroclawskie
1

No access

No Thumbnail Available