Kluczowe czynniki sukcesu przedsięwzięć benchmarkingowych

master
dc.abstract.enModern business management has been trying to meet new challenges posed by globalization, competition and innovation. One of the mechanisms being used are modern methods of management, including benchmarking. Based on theoretical sources and case studies, a synthesis of key success factors for benchmarking method is made, along with a description of its disadvantages, advantages, challenges and most common mistakes.pl
dc.abstract.plWspółczesne zarządzanie w sferze biznesu stara się sprostać nowym wyzwaniom, związanym z globalizacją, konkurencją i innowacyjnością. Jednym ze stosowanych mechanizmów są nowoczesne metody zarządzania, w tym benchmarking. Na podstawie źródeł teoretycznych oraz analiz przypadków dokonana jest synteza kluczowych czynników sukcesu metody benchmarkingu, wraz z opisem jej wad, zalet, wyzwań i najczęstszych błędów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.authorMatoga, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:56:51Z
dc.date.available2020-07-26T17:56:51Z
dc.date.submitted2015-10-05pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie własnością intelektualną i doradztwo gospodarczepl
dc.identifier.apddiploma-100825-132787pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207893
dc.languagepolpl
dc.subject.enbenchmarking – success factors – managementpl
dc.subject.plbenchmarking – czynniki sukcesu – zarządzaniepl
dc.titleKluczowe czynniki sukcesu przedsięwzięć benchmarkingowychpl
dc.title.alternativeBenchmarking – critical factors determining success or failurepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Modern business management has been trying to meet new challenges posed by globalization, competition and innovation. One of the mechanisms being used are modern methods of management, including benchmarking. Based on theoretical sources and case studies, a synthesis of key success factors for benchmarking method is made, along with a description of its disadvantages, advantages, challenges and most common mistakes.
dc.abstract.plpl
Współczesne zarządzanie w sferze biznesu stara się sprostać nowym wyzwaniom, związanym z globalizacją, konkurencją i innowacyjnością. Jednym ze stosowanych mechanizmów są nowoczesne metody zarządzania, w tym benchmarking. Na podstawie źródeł teoretycznych oraz analiz przypadków dokonana jest synteza kluczowych czynników sukcesu metody benchmarkingu, wraz z opisem jej wad, zalet, wyzwań i najczęstszych błędów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.authorpl
Matoga, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:56:51Z
dc.date.available
2020-07-26T17:56:51Z
dc.date.submittedpl
2015-10-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie własnością intelektualną i doradztwo gospodarcze
dc.identifier.apdpl
diploma-100825-132787
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207893
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
benchmarking – success factors – management
dc.subject.plpl
benchmarking – czynniki sukcesu – zarządzanie
dc.titlepl
Kluczowe czynniki sukcesu przedsięwzięć benchmarkingowych
dc.title.alternativepl
Benchmarking – critical factors determining success or failure
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Ramstein-Miesenbach
5
Dublin
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Gdansk
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available