Wpływ nadekspresji chemeryny na proliferację i migrację keratynocytów oraz optymalizacja hodowli organotypowej ludzkiego naskórka

master
dc.abstract.enChemerin is a secretory protein with a well defined role in adipogenesis and chemotaxis for some immune cells, including plasmacytoid dendritic cells and macrophages. Moreover, the link between chemerin and an autoimmune like skin disorder, psoriasis, suggests that the protein might play an essential role in epithelial tissues. Recent studies revealed, that chemerin in the skin has a unique antimicrobial properties with a wide spectrum of action.Because the functions of chemerin in the skin biology are still obscure, basic studies were proposed to investigate the effects of human chemerin overexpression on key cellular processes - proliferation and migration of human keratinocytes. The overexpression of chemerin in primary, human keratinocytes was achieved by physical transfection of cells using nucleofection. This method allowed for increase in chemerin levels in conditioned media of keratinocytes. No statistically significant effects of chemerin overexpression were observed, neither on proliferation nor migration of human keratinocytes, albeit the performed studies do not exclude chemerin's potential in keratinocytes physiology in vivo. Additionally, an organotypic culture of human epidermis was optimized in order to create a convenient tool for studying differentiation of keratinocytes, including the role of chemerin in the this process.pl
dc.abstract.plChemeryna jest białkiem sekrecyjnym o zdefiniowanej roli w procesie adipogenezy oraz cechującym się właściwościami chemotaktycznymi względem niektórych komórek układu immunologicznego. Co więcej, związek chemeryny z chorobą skóry o podłożu autoimmunizacyjnym, łuszczycą, sugeruje że białko to może odgrywać istotną rolę w tkankach nabłonkowych. Ostatnie badania wykazały, że chemeryna obecna w skórze charakteryzuje się unikalnym potencjałem przeciwdrobnoustrojowym o szerokim spektrum działania. Z uwagi na fakt, że funkcje chemeryny w skórze nadal pozostają niewyjaśnione, zaproponowano badania podstawowe dotyczące wpływu nadekspresji ludzkiej chemeryny na dwa kluczowe procesy komórkowe - proliferację oraz migrację keratynocytów. Nadekspresję chemeryny w ludzkich, pierwotnych keratynocytach uzyskano w wyniku fizycznej transfekcji komórek za pomocą nukleofekcji. Metoda ta pozwoliła na wydajne uzyskanie podwyższonego poziomu pozakomórkowej formy chemeryny. Zaobserwowano nieznaczny (nieistotny statystycznie) wpływ nadekspresji chemeryny zarówno na proces proliferacji jak i migracji ludzkich keratynocytów, chociaż przeprowadzone badania nie wykluczają potencjalnego znaczenia białka w fizjologii keratynocytów in vivo. Niezależnie, w niniejszej pracy poddano optymalizacji hodowlę organotypową ludzkiego naskórka, który może stanowić dogodne narzędzie do badania procesów różnicowania keratynocytów, w tym wpływu chemeryny na wyżej wymieniony proces.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorCichy, Joanna - 127573 pl
dc.contributor.authorKobiałka, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerDrukała, Justyna - 127766 pl
dc.contributor.reviewerCichy, Joanna - 127573 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:36:28Z
dc.date.available2020-07-26T15:36:28Z
dc.date.submitted2015-07-06pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-98634-183195pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205932
dc.languagepolpl
dc.subject.enchemerin, keratinocytes, skin, epidermispl
dc.subject.plchemeryna, keratynocyty, skóra, naskórekpl
dc.titleWpływ nadekspresji chemeryny na proliferację i migrację keratynocytów oraz optymalizacja hodowli organotypowej ludzkiego naskórkapl
dc.title.alternativeThe effect of chemerin overexpression on proliferation and migration of keratinocytes and optimization of organotypic culture of human epidermispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Chemerin is a secretory protein with a well defined role in adipogenesis and chemotaxis for some immune cells, including plasmacytoid dendritic cells and macrophages. Moreover, the link between chemerin and an autoimmune like skin disorder, psoriasis, suggests that the protein might play an essential role in epithelial tissues. Recent studies revealed, that chemerin in the skin has a unique antimicrobial properties with a wide spectrum of action.Because the functions of chemerin in the skin biology are still obscure, basic studies were proposed to investigate the effects of human chemerin overexpression on key cellular processes - proliferation and migration of human keratinocytes. The overexpression of chemerin in primary, human keratinocytes was achieved by physical transfection of cells using nucleofection. This method allowed for increase in chemerin levels in conditioned media of keratinocytes. No statistically significant effects of chemerin overexpression were observed, neither on proliferation nor migration of human keratinocytes, albeit the performed studies do not exclude chemerin's potential in keratinocytes physiology in vivo. Additionally, an organotypic culture of human epidermis was optimized in order to create a convenient tool for studying differentiation of keratinocytes, including the role of chemerin in the this process.
dc.abstract.plpl
Chemeryna jest białkiem sekrecyjnym o zdefiniowanej roli w procesie adipogenezy oraz cechującym się właściwościami chemotaktycznymi względem niektórych komórek układu immunologicznego. Co więcej, związek chemeryny z chorobą skóry o podłożu autoimmunizacyjnym, łuszczycą, sugeruje że białko to może odgrywać istotną rolę w tkankach nabłonkowych. Ostatnie badania wykazały, że chemeryna obecna w skórze charakteryzuje się unikalnym potencjałem przeciwdrobnoustrojowym o szerokim spektrum działania. Z uwagi na fakt, że funkcje chemeryny w skórze nadal pozostają niewyjaśnione, zaproponowano badania podstawowe dotyczące wpływu nadekspresji ludzkiej chemeryny na dwa kluczowe procesy komórkowe - proliferację oraz migrację keratynocytów. Nadekspresję chemeryny w ludzkich, pierwotnych keratynocytach uzyskano w wyniku fizycznej transfekcji komórek za pomocą nukleofekcji. Metoda ta pozwoliła na wydajne uzyskanie podwyższonego poziomu pozakomórkowej formy chemeryny. Zaobserwowano nieznaczny (nieistotny statystycznie) wpływ nadekspresji chemeryny zarówno na proces proliferacji jak i migracji ludzkich keratynocytów, chociaż przeprowadzone badania nie wykluczają potencjalnego znaczenia białka w fizjologii keratynocytów in vivo. Niezależnie, w niniejszej pracy poddano optymalizacji hodowlę organotypową ludzkiego naskórka, który może stanowić dogodne narzędzie do badania procesów różnicowania keratynocytów, w tym wpływu chemeryny na wyżej wymieniony proces.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Cichy, Joanna - 127573
dc.contributor.authorpl
Kobiałka, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Drukała, Justyna - 127766
dc.contributor.reviewerpl
Cichy, Joanna - 127573
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:36:28Z
dc.date.available
2020-07-26T15:36:28Z
dc.date.submittedpl
2015-07-06
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-98634-183195
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205932
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
chemerin, keratinocytes, skin, epidermis
dc.subject.plpl
chemeryna, keratynocyty, skóra, naskórek
dc.titlepl
Wpływ nadekspresji chemeryny na proliferację i migrację keratynocytów oraz optymalizacja hodowli organotypowej ludzkiego naskórka
dc.title.alternativepl
The effect of chemerin overexpression on proliferation and migration of keratinocytes and optimization of organotypic culture of human epidermis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Lodz
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available