Jakość życia chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc po 60 roku życia.​

master
dc.abstract.enIntroduction: Chronic obstructive pulmonary disease is more common to diagnose in adult. This disease affects the whole body of patient. Evaluate quality of life in the elderly enables understanding and analysis of the factors that influence it. The aim of the study was to investigate the quality of life people with chronic obstructive pulmonary disease after 60 years of age.Material and methods: The survey involved 80 patients with confirmed diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease. The main inclusion criteria for the study group was completing 60 years old. The study was carried in the period from May 2016 to July 2016. In this studies used own questionnaire and standardized tools: SF-36 Health Survey, COPD Assessment Test, the MRC dyspnoea scale, questionnaire nicotine addiction by Fagerström, test motivation to stop smoking by Schneider. In the statistical analysis was used statistical program PQStat and Ms Exel. Results: The study group of patients with COPD indicated a low quality of life. All components of the quality of life was determined below 50 points on the scale of 0-100. Statistical analysis indicated decrease the quality of life of patients with increasing age. Reduction the quality of life followed also with increase severity of dyspnoea and intensity of symptoms of disease.Conclusion: Quality of life patients with COPD is at a low level, in both general and itemized domains. The quality of life patients is dependent on the age, the severity of dyspnoea and symptoms of disease. Nicotine addiction doesn’t affect the quality of patients with COPD.pl
dc.abstract.plWstęp: Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest coraz częściej stawianą diagnozą u osób dorosłych. Choroba ta oddziałuje na cały organizm chorego. Ocena jakości życia u osób starszych umożliwia poznanie i analizę czynników, które na nią wpływają. Celem pracy było poznanie jakości życia osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, po 60 roku życia.Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 80 pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem obturacyjnej choroby płuc. Głównym kryterium włączenia do grupy badanej było ukończenie 60 roku życia. Badania przeprowadzono w okresie od maja 2016 roku do lipca 2016 roku. Do przeprowadzenie badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety oraz narzędzia wystandaryzowane: kwestionariusz oceny jakości życia SF36v2, test oceny przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (test CAT), skalę duszności MRC, kwestionariusz uzależnienia od nikotyny wg Fagerströma, test motywacji do zaprzestania palenia wg Schneider. W obliczeniach statystycznych wykorzystany został program statystyczny PQStat oraz arkusz kalkulacyjny Excel.Wyniki: Badana grupa chorych na POChP wykazała się niską jakością życia. We wszystkich komponentach jakość życia zastała określona poniżej 50 punktów w skali 0-100. Analizy statystyczne wskazały na spadek poziomu jakości życia chorych wraz ze wzrostem wieku. Obniżenie jakości życia badanych następowało również ze wzrostem stopnia nasilenia duszności oraz nasileniem występowania objawów choroby. Wnioski: Jakość życia chorych z POChP jest na niskim poziomie, zarówno w kategorii ogólnej jak i kategoriach szczegółowych. Jakość życia chorych zależna jest od wieku, stopnia nasilenia duszności oraz nasilenia występowania objawów choroby. Uzależnienie od nikotyny nie wpływa na jakość życia badanych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorReczek, Agata - 133267 pl
dc.contributor.authorGonkiewicz, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerReczek, Agata - 133267 pl
dc.contributor.reviewerBonior, Joanna - 128830 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:40:24Z
dc.date.available2020-07-27T02:40:24Z
dc.date.submitted2016-10-14pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-109973-147376pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216004
dc.languagepolpl
dc.subject.enCOPD, quality of life, Questionnaire SF-36pl
dc.subject.plPOChP, jakość życia, kwestionariusz SF-36pl
dc.titleJakość życia chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc po 60 roku życia.​pl
dc.title.alternativeThe quality of life of patients with COPD after 60 years old.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease is more common to diagnose in adult. This disease affects the whole body of patient. Evaluate quality of life in the elderly enables understanding and analysis of the factors that influence it. The aim of the study was to investigate the quality of life people with chronic obstructive pulmonary disease after 60 years of age.Material and methods: The survey involved 80 patients with confirmed diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease. The main inclusion criteria for the study group was completing 60 years old. The study was carried in the period from May 2016 to July 2016. In this studies used own questionnaire and standardized tools: SF-36 Health Survey, COPD Assessment Test, the MRC dyspnoea scale, questionnaire nicotine addiction by Fagerström, test motivation to stop smoking by Schneider. In the statistical analysis was used statistical program PQStat and Ms Exel. Results: The study group of patients with COPD indicated a low quality of life. All components of the quality of life was determined below 50 points on the scale of 0-100. Statistical analysis indicated decrease the quality of life of patients with increasing age. Reduction the quality of life followed also with increase severity of dyspnoea and intensity of symptoms of disease.Conclusion: Quality of life patients with COPD is at a low level, in both general and itemized domains. The quality of life patients is dependent on the age, the severity of dyspnoea and symptoms of disease. Nicotine addiction doesn’t affect the quality of patients with COPD.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest coraz częściej stawianą diagnozą u osób dorosłych. Choroba ta oddziałuje na cały organizm chorego. Ocena jakości życia u osób starszych umożliwia poznanie i analizę czynników, które na nią wpływają. Celem pracy było poznanie jakości życia osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, po 60 roku życia.Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 80 pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem obturacyjnej choroby płuc. Głównym kryterium włączenia do grupy badanej było ukończenie 60 roku życia. Badania przeprowadzono w okresie od maja 2016 roku do lipca 2016 roku. Do przeprowadzenie badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety oraz narzędzia wystandaryzowane: kwestionariusz oceny jakości życia SF36v2, test oceny przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (test CAT), skalę duszności MRC, kwestionariusz uzależnienia od nikotyny wg Fagerströma, test motywacji do zaprzestania palenia wg Schneider. W obliczeniach statystycznych wykorzystany został program statystyczny PQStat oraz arkusz kalkulacyjny Excel.Wyniki: Badana grupa chorych na POChP wykazała się niską jakością życia. We wszystkich komponentach jakość życia zastała określona poniżej 50 punktów w skali 0-100. Analizy statystyczne wskazały na spadek poziomu jakości życia chorych wraz ze wzrostem wieku. Obniżenie jakości życia badanych następowało również ze wzrostem stopnia nasilenia duszności oraz nasileniem występowania objawów choroby. Wnioski: Jakość życia chorych z POChP jest na niskim poziomie, zarówno w kategorii ogólnej jak i kategoriach szczegółowych. Jakość życia chorych zależna jest od wieku, stopnia nasilenia duszności oraz nasilenia występowania objawów choroby. Uzależnienie od nikotyny nie wpływa na jakość życia badanych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Reczek, Agata - 133267
dc.contributor.authorpl
Gonkiewicz, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Reczek, Agata - 133267
dc.contributor.reviewerpl
Bonior, Joanna - 128830
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:40:24Z
dc.date.available
2020-07-27T02:40:24Z
dc.date.submittedpl
2016-10-14
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-109973-147376
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216004
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
COPD, quality of life, Questionnaire SF-36
dc.subject.plpl
POChP, jakość życia, kwestionariusz SF-36
dc.titlepl
Jakość życia chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc po 60 roku życia.​
dc.title.alternativepl
The quality of life of patients with COPD after 60 years old.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Cmielow
6
Wroclaw
4
Myslenice
3
Warsaw
3
Bydgoszcz
2
Krepiec
2
Lodz
2
Lublin
2
Bialystok
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available