Migracja zagraniczna- szansą czy zagrożeniem dla rozwoju człowieka?

master
dc.abstract.enThis thesis attempts to systematise theoretical and empirical work on migration and development, through a scientific inquiry into migration, development and the migration-development nexus, as well as to draw a comparative analysis (based on existing data and a proposed definition of development ) between selected groups of migrants and non-migrants. Highlighting the context, in which the so-called “development thinking” emerged, and taking into account the diversity of approaches that exist in the public discourse, different methods on how to measure development were subjected to analysis (GDP, GNP and GNI per capita as well as methods inspired by Denis Goulet’s and Amartya Sen’s work and the Millennium Development Goals) alongside selected theories of development (modernization, dependency, globalization as well as alternative approaches such as “development from below” and “capability approach”) . Having reviewed different definitions of development which are available in the literature on the subject, development was defined as the process of extending by an individual their financial and professional opportunities as well as their chance for a healthy existence and life satisfaction. The phenomenon of migration was also subjected to analysis, from the definition and typology of human mobility to popular theories of migration. Separated attention was given to the “migration-development nexus”, drawing from the analysis of both public and academic debate. The objective of the empirical part of the thesis was to conduct, based on the data from the 2001 research study entitled Mexican Health and Aging Study, a comparative analysis of selected variables which described the financial and professional situation alongside psycho-physical condition of migrants and non-migrants. Such analysis allowed to test hypothesis about developmental potential of migration that is, a positive impact of migratory experience on the process of extending by an individual their financial and professional opportunities as well as their chance for a healthy existence and life satisfaction.pl
dc.abstract.otherPraca jest próbą usystematyzowania dorobku teoretycznego i empirycznego na temat migracji i rozwoju poprzez dokonanie naukowej refleksji na temat rozwoju, migracji oraz dyskursu migracji i rozwoju, jak również analizą porównawczą (na podstawie danych zastanych) wybranej grupy migrantów i nie-migrantów w oparciu o zdefiniowane wymiary rozwoju. Począwszy od nakreślenia kontekstu, w którym wyłoniło się tzw. „myślenie rozwojowe” oraz uwzględniając różnorodność koncepcji funkcjonujących w dyskursie publicznym, analizie poddane zostały sposoby mierzenia rozwoju (PKB, PNB oraz DN per capita, metody inspirowane dorobkiem Denisa Goulet i Amartya Sena oraz Milenijne Cele Rozwoju) jak również wybrane teorie rozwoju (teoria modernizacji, teorie zależności, teorie globalizacji oraz alternatywne koncepcje „rozwoju od podstaw” i „podejścia skoncentrowanego na możliwościach”). Dokonując przeglądu definicji jakie dostępne są w literaturze przedmiotu, przyjęto, że rozwój rozumiany będzie jako proces poszerzania przez jednostkę własnych możliwości w sferze zawodowo-finansowej, możliwość zdrowej egzystencji oraz zadowolenie z życia. Refleksji naukowej poddane zostało również zjawisko migracji, począwszy od definicji i typologii mobilności, aż po popularne teorie migracji. Osobna uwaga została poświęcona dyskursowi „migracja i rozwój”, gdzie omówiona została zarówno debata publiczna jak i akademicka. Celem empirycznej części pracy była analiza porównawcza ( w oparciu o dane zastane pochodzące z badania Mexican Health and Aging Study z 2011 roku) wybranych zmiennych opisujących stan zawodowo-majątkowy oraz kondycję psycho-fizyczną migrantów i nie migrantów i weryfikacja trafności hipotez o rozwojowym potencjale migracji czyli o pozytywnym wpływie doświadczenia migracyjnego na proces poszerzania przez jednostkę własnych możliwości w sferze zawodowo-finansowej, możliwość zdrowej egzystencji oraz zadowolenie z życia.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRomaniszyn, Krystyna - 131682 pl
dc.contributor.authorJajkowicz, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGumuła, Wiesław - 200091 pl
dc.contributor.reviewerRomaniszyn, Krystyna - 131682 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:38:07Z
dc.date.available2020-07-21T23:38:07Z
dc.date.submitted2011-10-28pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-63011-71171pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176542
dc.subject.enmigration, development, "migration-development nexus", "capability approach"pl
dc.subject.othermigracja, rozwój, dyskurs "migracha i rozwój", "podejście nastawione na możliwości"pl
dc.titleMigracja zagraniczna- szansą czy zagrożeniem dla rozwoju człowieka?pl
dc.title.alternativeInternational migration- an opportunity or threat to human development?pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis attempts to systematise theoretical and empirical work on migration and development, through a scientific inquiry into migration, development and the migration-development nexus, as well as to draw a comparative analysis (based on existing data and a proposed definition of development ) between selected groups of migrants and non-migrants. Highlighting the context, in which the so-called “development thinking” emerged, and taking into account the diversity of approaches that exist in the public discourse, different methods on how to measure development were subjected to analysis (GDP, GNP and GNI per capita as well as methods inspired by Denis Goulet’s and Amartya Sen’s work and the Millennium Development Goals) alongside selected theories of development (modernization, dependency, globalization as well as alternative approaches such as “development from below” and “capability approach”) . Having reviewed different definitions of development which are available in the literature on the subject, development was defined as the process of extending by an individual their financial and professional opportunities as well as their chance for a healthy existence and life satisfaction. The phenomenon of migration was also subjected to analysis, from the definition and typology of human mobility to popular theories of migration. Separated attention was given to the “migration-development nexus”, drawing from the analysis of both public and academic debate. The objective of the empirical part of the thesis was to conduct, based on the data from the 2001 research study entitled Mexican Health and Aging Study, a comparative analysis of selected variables which described the financial and professional situation alongside psycho-physical condition of migrants and non-migrants. Such analysis allowed to test hypothesis about developmental potential of migration that is, a positive impact of migratory experience on the process of extending by an individual their financial and professional opportunities as well as their chance for a healthy existence and life satisfaction.
dc.abstract.otherpl
Praca jest próbą usystematyzowania dorobku teoretycznego i empirycznego na temat migracji i rozwoju poprzez dokonanie naukowej refleksji na temat rozwoju, migracji oraz dyskursu migracji i rozwoju, jak również analizą porównawczą (na podstawie danych zastanych) wybranej grupy migrantów i nie-migrantów w oparciu o zdefiniowane wymiary rozwoju. Począwszy od nakreślenia kontekstu, w którym wyłoniło się tzw. „myślenie rozwojowe” oraz uwzględniając różnorodność koncepcji funkcjonujących w dyskursie publicznym, analizie poddane zostały sposoby mierzenia rozwoju (PKB, PNB oraz DN per capita, metody inspirowane dorobkiem Denisa Goulet i Amartya Sena oraz Milenijne Cele Rozwoju) jak również wybrane teorie rozwoju (teoria modernizacji, teorie zależności, teorie globalizacji oraz alternatywne koncepcje „rozwoju od podstaw” i „podejścia skoncentrowanego na możliwościach”). Dokonując przeglądu definicji jakie dostępne są w literaturze przedmiotu, przyjęto, że rozwój rozumiany będzie jako proces poszerzania przez jednostkę własnych możliwości w sferze zawodowo-finansowej, możliwość zdrowej egzystencji oraz zadowolenie z życia. Refleksji naukowej poddane zostało również zjawisko migracji, począwszy od definicji i typologii mobilności, aż po popularne teorie migracji. Osobna uwaga została poświęcona dyskursowi „migracja i rozwój”, gdzie omówiona została zarówno debata publiczna jak i akademicka. Celem empirycznej części pracy była analiza porównawcza ( w oparciu o dane zastane pochodzące z badania Mexican Health and Aging Study z 2011 roku) wybranych zmiennych opisujących stan zawodowo-majątkowy oraz kondycję psycho-fizyczną migrantów i nie migrantów i weryfikacja trafności hipotez o rozwojowym potencjale migracji czyli o pozytywnym wpływie doświadczenia migracyjnego na proces poszerzania przez jednostkę własnych możliwości w sferze zawodowo-finansowej, możliwość zdrowej egzystencji oraz zadowolenie z życia.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Romaniszyn, Krystyna - 131682
dc.contributor.authorpl
Jajkowicz, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gumuła, Wiesław - 200091
dc.contributor.reviewerpl
Romaniszyn, Krystyna - 131682
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:38:07Z
dc.date.available
2020-07-21T23:38:07Z
dc.date.submittedpl
2011-10-28
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-63011-71171
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176542
dc.subject.enpl
migration, development, "migration-development nexus", "capability approach"
dc.subject.otherpl
migracja, rozwój, dyskurs "migracha i rozwój", "podejście nastawione na możliwości"
dc.titlepl
Migracja zagraniczna- szansą czy zagrożeniem dla rozwoju człowieka?
dc.title.alternativepl
International migration- an opportunity or threat to human development?
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Poznan
6
Dublin
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available