Postępowanie rehabilitacyjne w złamaniu kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu. Studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enAnkle joint's biomechanics and anatomy is harshly tested in team sports such as American football. Injuries among players are relatively rare, but when they do occur - are more in overuse nature than as result of mechanical contact. Sometimes a fracture happens which as a consequence result in complications, they happen more frequently and are much harder to deal with during healing, treatment and later, physiotherapy.The goal of the thesis is to present the medical needs of an athlete after a serious ankle fracture and his chances of returning to full strength and health. We present a case of a 22-year old male patient who played American football and suffered a shin ankle injury during a heavy direct contact with a player of the opposing team. The diagnosis determined a defragmented side ankle fracture with a detached fragment of tibia bone along with ripped deltoid ligament in left limb. The medical history, examination, diagnosis, physiotherapy was reviewed, as well as additional methods and techniques that may be used in similar cases in order to accelerate and enhance the effectiveness of any future potential treatments.Keeping in mind many different methods to perform physiotherapy for the players after similar injuries, important is to remember what is essential - quality, not quantity of used techniques. Proper treatment and rehabilitation allow full recovery and then, to carry on with the practiced sport.pl
dc.abstract.plObrażenia stawu skokowego wśród zawodników footballu amerykańskiego są stosunkowo częste, Biomechanika i anatomia tego stawu sprzyjają bardziej kontuzjom przeciążeniowym niż urazowym. Gdy jednak już dojdzie w tym obszarze do złamania, jest on narażony na wiele powikłań zarówno w trakcie gojenia, leczenia jak i postępowania terapeutycznego.Celem pracy jest przedstawienie potrzeb i możliwości sportowca po przebytym złamaniu w obrębie stawu skokowego, oraz jego szans na powrót do uprawianego wcześniej sportu.Przedstawiono przypadek 22-letniego sportowca uprawiającego football amerykański, który doznał urazu kostki goleni w trakcie starcia z zawodnikiem drużyny przeciwnej. Została postawiona diagnoza stwierdzająca wielofragmentowe złamanie kostki bocznej z jednoczesnym oderwaniem fragmentu tylnej krawędzi kości piszczelowej oraz rozerwaniem więzadła trójgraniastego w kończynie lewej. Omówiono historię choroby, badanie, diagnostykę, kompleksową fizjoterapię zastosowaną u pacjenta a także dodatkowe metody i techniki, które mogą być wykorzystane w podobnych przypadkach w celu przyspieszenia oraz zwiększenia efektywności terapii.Istnieje wiele różnych metod przeprowadzenia fizjoterapii u zawodnika po podobnym urazie, jednak należy pamiętać że zasadnicze znaczenie ma jakość a nie ilość zastosowanych technik. Odpowiednio przeprowadzone leczenie i rehabilitacja umożliwiają powrót do całkowitej sprawności oraz do uprawianej wcześniej dyscypliny.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorNiedźwiedzki, Łukasz - 131133 pl
dc.contributor.authorKowal, Urszulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerNiedźwiedzki, Łukasz - 131133 pl
dc.contributor.reviewerTrybulec, Bartosz - 133688 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:34:08Z
dc.date.available2020-07-26T11:34:08Z
dc.date.submitted2015-07-06pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-94573-160213pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202154
dc.languagepolpl
dc.subject.enrehabilitation, physiotherapy, fracture, shin bone, ligamentum deltoideum, syndesmosis tibiofibularis, lateral ankle, articulatio talocruralispl
dc.subject.plrehabilitacja, fizjoterapia, złamania, kości goleni, więzadło trójgraniaste, więzozrost piszczelowo - strzałkowy, kostka boczna, staw skokowy górnypl
dc.titlePostępowanie rehabilitacyjne w złamaniu kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu. Studium przypadkupl
dc.title.alternativeRehabilitation for ankle fractures with syndesmosis damage. Case study.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Ankle joint's biomechanics and anatomy is harshly tested in team sports such as American football. Injuries among players are relatively rare, but when they do occur - are more in overuse nature than as result of mechanical contact. Sometimes a fracture happens which as a consequence result in complications, they happen more frequently and are much harder to deal with during healing, treatment and later, physiotherapy.The goal of the thesis is to present the medical needs of an athlete after a serious ankle fracture and his chances of returning to full strength and health. We present a case of a 22-year old male patient who played American football and suffered a shin ankle injury during a heavy direct contact with a player of the opposing team. The diagnosis determined a defragmented side ankle fracture with a detached fragment of tibia bone along with ripped deltoid ligament in left limb. The medical history, examination, diagnosis, physiotherapy was reviewed, as well as additional methods and techniques that may be used in similar cases in order to accelerate and enhance the effectiveness of any future potential treatments.Keeping in mind many different methods to perform physiotherapy for the players after similar injuries, important is to remember what is essential - quality, not quantity of used techniques. Proper treatment and rehabilitation allow full recovery and then, to carry on with the practiced sport.
dc.abstract.plpl
Obrażenia stawu skokowego wśród zawodników footballu amerykańskiego są stosunkowo częste, Biomechanika i anatomia tego stawu sprzyjają bardziej kontuzjom przeciążeniowym niż urazowym. Gdy jednak już dojdzie w tym obszarze do złamania, jest on narażony na wiele powikłań zarówno w trakcie gojenia, leczenia jak i postępowania terapeutycznego.Celem pracy jest przedstawienie potrzeb i możliwości sportowca po przebytym złamaniu w obrębie stawu skokowego, oraz jego szans na powrót do uprawianego wcześniej sportu.Przedstawiono przypadek 22-letniego sportowca uprawiającego football amerykański, który doznał urazu kostki goleni w trakcie starcia z zawodnikiem drużyny przeciwnej. Została postawiona diagnoza stwierdzająca wielofragmentowe złamanie kostki bocznej z jednoczesnym oderwaniem fragmentu tylnej krawędzi kości piszczelowej oraz rozerwaniem więzadła trójgraniastego w kończynie lewej. Omówiono historię choroby, badanie, diagnostykę, kompleksową fizjoterapię zastosowaną u pacjenta a także dodatkowe metody i techniki, które mogą być wykorzystane w podobnych przypadkach w celu przyspieszenia oraz zwiększenia efektywności terapii.Istnieje wiele różnych metod przeprowadzenia fizjoterapii u zawodnika po podobnym urazie, jednak należy pamiętać że zasadnicze znaczenie ma jakość a nie ilość zastosowanych technik. Odpowiednio przeprowadzone leczenie i rehabilitacja umożliwiają powrót do całkowitej sprawności oraz do uprawianej wcześniej dyscypliny.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Niedźwiedzki, Łukasz - 131133
dc.contributor.authorpl
Kowal, Urszula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Niedźwiedzki, Łukasz - 131133
dc.contributor.reviewerpl
Trybulec, Bartosz - 133688
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:34:08Z
dc.date.available
2020-07-26T11:34:08Z
dc.date.submittedpl
2015-07-06
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-94573-160213
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202154
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
rehabilitation, physiotherapy, fracture, shin bone, ligamentum deltoideum, syndesmosis tibiofibularis, lateral ankle, articulatio talocruralis
dc.subject.plpl
rehabilitacja, fizjoterapia, złamania, kości goleni, więzadło trójgraniaste, więzozrost piszczelowo - strzałkowy, kostka boczna, staw skokowy górny
dc.titlepl
Postępowanie rehabilitacyjne w złamaniu kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu. Studium przypadku
dc.title.alternativepl
Rehabilitation for ankle fractures with syndesmosis damage. Case study.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
74
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Wroclaw
7
Krakow
6
Ostrów Wielkopolski
5
Swidnik
5
Kielce
4
Częstochowa
2
Dublin
2
Pyrzyce
2
Tychy
2

No access

No Thumbnail Available