Polityka Stanów Zjednoczonych wobec państw Bliskiego Wschodu po zamachach terrorystycznych z dnia 11 września 2001 roku

licenciate
dc.abstract.enThis bachelor presents vision of United States foreign policy towards Middle East countries after the terrorist attacks on World Trade Center of September 11, 2001. This bachelor presents two approaches to presented issue. Firsts shows George W. Bush Middle East policy. It presents influence of wars in Iraq and Afghanistan on USA relations with Middle East countries, United States cooperation with Middle East contries in the fight with terrorism, examples of applying Bush doctrine on Middle East in aspects other than fiht with terrorism, USA involvment in conflict of Israel and Palestine. Second approach shows Barack Obama Middle East policy. It presents change in relatons with Middle East countries, troops withdrawal from Iraq and Afghanistan, reaction to Arab Spring, continuity of the war with terrorism.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca przedstawia wizję polityki zagranicznej prowadzonej przez Stany Zjednoczone wobec państw Bliskiego Wschodu po zamachach terrorystycznych na World Trade Center przeprowadzonych 11 września 2001 roku. Ukazane w niej zostały dwa podejścia do powyższego problemu. Pierwsze przedstawia politykę bliskowschodnią jaką prowadził George W. Bush. W jej ramach pokazane zostało jaki wpływ miały interwencje zbrojne w Iraku i Afganistanie na relacje z państwami regionu, współpraca Stanów Zjednoczonych z krajami bliskowschodnimi w ramach zwalczania terroryzmu, przykłady zastosowania doktryny Busha na Bliskim wschodzie w aspektach innych niż walka z terroryzmem, a także zaangażowanie USA w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Drugie podejście przedstawia politykę Baracka Obamy wobec Bliskiego Wschodu. W jej ramach ukazano jak zmieniła się polityka bliskowschodnia za jego kadencji, wyprowadzenie wojsk Stanów Zjednoczonych z Iraku i Afganistanu, reakcję administracji prezydenta USA na Arabską Wiosnę, a także opisany został ciąg dalszy wojny z terroryzmem, jaką prowadziły Stany Zjednoczone.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.contributor.authorKuras, Marianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.contributor.reviewerWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:19:50Z
dc.date.available2020-07-27T06:19:50Z
dc.date.submitted2017-07-07pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-113899-198285pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219320
dc.languagepolpl
dc.subject.enUnited States, Middle East, World Trade Center, George W. Bush, Barack Obamapl
dc.subject.plStany Zjednoczone, Bliski Wschód, World Trade Center, George W. Bush, Barack Obamapl
dc.titlePolityka Stanów Zjednoczonych wobec państw Bliskiego Wschodu po zamachach terrorystycznych z dnia 11 września 2001 rokupl
dc.title.alternativeUnited States policy towards the Middle East after the terrorist attacks of September 11, 2001pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This bachelor presents vision of United States foreign policy towards Middle East countries after the terrorist attacks on World Trade Center of September 11, 2001. This bachelor presents two approaches to presented issue. Firsts shows George W. Bush Middle East policy. It presents influence of wars in Iraq and Afghanistan on USA relations with Middle East countries, United States cooperation with Middle East contries in the fight with terrorism, examples of applying Bush doctrine on Middle East in aspects other than fiht with terrorism, USA involvment in conflict of Israel and Palestine. Second approach shows Barack Obama Middle East policy. It presents change in relatons with Middle East countries, troops withdrawal from Iraq and Afghanistan, reaction to Arab Spring, continuity of the war with terrorism.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca przedstawia wizję polityki zagranicznej prowadzonej przez Stany Zjednoczone wobec państw Bliskiego Wschodu po zamachach terrorystycznych na World Trade Center przeprowadzonych 11 września 2001 roku. Ukazane w niej zostały dwa podejścia do powyższego problemu. Pierwsze przedstawia politykę bliskowschodnią jaką prowadził George W. Bush. W jej ramach pokazane zostało jaki wpływ miały interwencje zbrojne w Iraku i Afganistanie na relacje z państwami regionu, współpraca Stanów Zjednoczonych z krajami bliskowschodnimi w ramach zwalczania terroryzmu, przykłady zastosowania doktryny Busha na Bliskim wschodzie w aspektach innych niż walka z terroryzmem, a także zaangażowanie USA w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Drugie podejście przedstawia politykę Baracka Obamy wobec Bliskiego Wschodu. W jej ramach ukazano jak zmieniła się polityka bliskowschodnia za jego kadencji, wyprowadzenie wojsk Stanów Zjednoczonych z Iraku i Afganistanu, reakcję administracji prezydenta USA na Arabską Wiosnę, a także opisany został ciąg dalszy wojny z terroryzmem, jaką prowadziły Stany Zjednoczone.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.contributor.authorpl
Kuras, Marian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.contributor.reviewerpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:19:50Z
dc.date.available
2020-07-27T06:19:50Z
dc.date.submittedpl
2017-07-07
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-113899-198285
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219320
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
United States, Middle East, World Trade Center, George W. Bush, Barack Obama
dc.subject.plpl
Stany Zjednoczone, Bliski Wschód, World Trade Center, George W. Bush, Barack Obama
dc.titlepl
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec państw Bliskiego Wschodu po zamachach terrorystycznych z dnia 11 września 2001 roku
dc.title.alternativepl
United States policy towards the Middle East after the terrorist attacks of September 11, 2001
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Poznan
5
Chełmno
4
Bydgoszcz
2
Katowice
2
Wroclaw
2
Balgarevo
1
Dublin
1
Krakow
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available