Egzystencja autentyczna bytu ludzkiego w ontologii fundamentalnej Heideggera i koncepcji buddyzmu zen D.T. Suzukiego

2015
book section
article
dc.abstract.plIstotowa rozbieżność między myślą Wschodu i Zachodu ciągle stanowi wyzwanie dla ludzi sztuki, filozofów i humanistów, którzy poszukują transcendujących różnice kulturowe koncepcji i idei. Dla wielu interpretatorów myśli Heideggera zachodzą istotne zbieżności między ontologią fundamentalną, antropologią Dasein, a pieczołowicie dokonywaną rekonstrukcją wielości wątków występujących w filozofii Wschodu, dokonaną przez jednego z najwybitniejszych znawców tej problematyki - D. T. Suzukiego. Zbieżność ta zostanie zaprezentowana w toku prezentacji, ukazując wspólne wątki ideowe, transcendujące granice kulturowe, czasowe i geograficzne. Wystąpienie odniesie się do tekstów Martina Heideggera, jak i do odpowiednio wybranych fragmentów różnych odmian filozofii buddyzmu zen. Uwzględnimy problemy czasowości bytu ludzkiego, projektów, dostępu do realnego świata, oraz specyficznie pojętych nastrojeń w tych obu filozofiach, które eliminują sztywne, racjonalistyczne paradygmaty kategoryzowania bytu i egzystencji. Tego typu komparatystyczne analizy uświadomić mają, nie tylko kręgom specjalistów, żywotność wzajemnych związków pojawiających się czasami w zupełnie nieprzewidzianych kręgach kulturowych i tradycjach filozoficznych. Co więcej, istnienie tych związków pozwoli na wykazanie współczesnej istotności filozofii dla możliwości zrozumienia wzajemnie przenikających się kultur i tradycji intelektualno-egzystencjalnych. Autorzy prezentacji będą starali się podkreślić aktualność tematyki światopoglądowej, która jest związana z obydwiema teoriamipl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Filozofiipl
dc.contributor.authorRuchel, Małgorzata - 161472 pl
dc.contributor.authorMróz, Piotr - 130795 pl
dc.contributor.editorBałękowski, Krzysztofpl
dc.contributor.editorMaciąg, Kamilpl
dc.date.accession2015-11-26pl
dc.date.accessioned2015-12-10T10:36:33Z
dc.date.available2015-12-10T10:36:33Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical79-96pl
dc.description.points4pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-65272-16-4pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/18014
dc.identifier.weblinkhttp://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/D8A3562C-29C9-7B58-9B49-2F08CC7FCEC7pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationMróz, Piotr: 50%; Ruchel, Małgorzata: 50%;pl
dc.pubinfoLublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIELpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeinne
dc.subject.enHeideggerpl
dc.subject.enZen Buddhismpl
dc.subject.enSuzukipl
dc.subject.enfundamental ontologypl
dc.subject.plHeideggerpl
dc.subject.plbuddyzm zenpl
dc.subject.plSuzukipl
dc.subject.plontologia fundamentalnapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleEgzystencja autentyczna bytu ludzkiego w ontologii fundamentalnej Heideggera i koncepcji buddyzmu zen D.T. Suzukiegopl
dc.title.alternativeThe authentic existence in Heidegger's fundamental ontology and Suzuki's buddhism zenpl
dc.title.containerFilozoficzne rozważania o człowieku, wolności i wartościachpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Istotowa rozbieżność między myślą Wschodu i Zachodu ciągle stanowi wyzwanie dla ludzi sztuki, filozofów i humanistów, którzy poszukują transcendujących różnice kulturowe koncepcji i idei. Dla wielu interpretatorów myśli Heideggera zachodzą istotne zbieżności między ontologią fundamentalną, antropologią Dasein, a pieczołowicie dokonywaną rekonstrukcją wielości wątków występujących w filozofii Wschodu, dokonaną przez jednego z najwybitniejszych znawców tej problematyki - D. T. Suzukiego. Zbieżność ta zostanie zaprezentowana w toku prezentacji, ukazując wspólne wątki ideowe, transcendujące granice kulturowe, czasowe i geograficzne. Wystąpienie odniesie się do tekstów Martina Heideggera, jak i do odpowiednio wybranych fragmentów różnych odmian filozofii buddyzmu zen. Uwzględnimy problemy czasowości bytu ludzkiego, projektów, dostępu do realnego świata, oraz specyficznie pojętych nastrojeń w tych obu filozofiach, które eliminują sztywne, racjonalistyczne paradygmaty kategoryzowania bytu i egzystencji. Tego typu komparatystyczne analizy uświadomić mają, nie tylko kręgom specjalistów, żywotność wzajemnych związków pojawiających się czasami w zupełnie nieprzewidzianych kręgach kulturowych i tradycjach filozoficznych. Co więcej, istnienie tych związków pozwoli na wykazanie współczesnej istotności filozofii dla możliwości zrozumienia wzajemnie przenikających się kultur i tradycji intelektualno-egzystencjalnych. Autorzy prezentacji będą starali się podkreślić aktualność tematyki światopoglądowej, która jest związana z obydwiema teoriami
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii
dc.contributor.authorpl
Ruchel, Małgorzata - 161472
dc.contributor.authorpl
Mróz, Piotr - 130795
dc.contributor.editorpl
Bałękowski, Krzysztof
dc.contributor.editorpl
Maciąg, Kamil
dc.date.accessionpl
2015-11-26
dc.date.accessioned
2015-12-10T10:36:33Z
dc.date.available
2015-12-10T10:36:33Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
79-96
dc.description.pointspl
4
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-65272-16-4
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/18014
dc.identifier.weblinkpl
http://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/D8A3562C-29C9-7B58-9B49-2F08CC7FCEC7
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Mróz, Piotr: 50%; Ruchel, Małgorzata: 50%;
dc.pubinfopl
Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
Heidegger
dc.subject.enpl
Zen Buddhism
dc.subject.enpl
Suzuki
dc.subject.enpl
fundamental ontology
dc.subject.plpl
Heidegger
dc.subject.plpl
buddyzm zen
dc.subject.plpl
Suzuki
dc.subject.plpl
ontologia fundamentalna
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Egzystencja autentyczna bytu ludzkiego w ontologii fundamentalnej Heideggera i koncepcji buddyzmu zen D.T. Suzukiego
dc.title.alternativepl
The authentic existence in Heidegger's fundamental ontology and Suzuki's buddhism zen
dc.title.containerpl
Filozoficzne rozważania o człowieku, wolności i wartościach
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Jastrzębie Zdrój
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Jelenia Góra
1

No access

No Thumbnail Available