Strategie promocji miasta na przykładzie Krynicy Zdrój

master
dc.abstract.enAgata Mikołajczyk (2017). City promotion strategies on the example of Krynica-Zdrój. Thesis under the direction of dr Marek Zawartka, Cracow: Intitute of Enterprise, the number of pages: 84, the number of references: 84, the number of tables: 2, the number of illustrations: 1.AbstractThe aim of the study is to present and analyze strategies of city promotion on the Krynica-Zdrój example. Its purpose is to show possibilities that expanded and backed up by research city promotion has as a part of marketing strategy.This paper describes marketing issues and city promotion tools that’s purpose is to increase the tourism attractiveness of Krynica-Zdrój. Market segmentation problem has been presented and its influence on building marketing strategy. The paper also shows problems with itinerancy in tourist flows and its impact on local economy and citizens of a city.As a result of the SWOT analysis there has been extracted and analyzed strengths, weaknesses, opportunities and threats of Krynica-Zdrój. Based on this, current status, possibilities of growth and development inhibiting elements have been analyzed. In addition there has been conducted interviews with inhabitants of Krynica-Zdrój and owners of hotel facilities. The purpose was to get to know what they think about current promotion strategy of the city.pl
dc.abstract.plAgata Mikołajczyk (2017). Strategie promocji miasta na przykładzie Krynicy-Zdrój. Praca magisterska pod kierunkiem dr Marka Zawartki, Kraków: Instytut Przedsiębiorczości, liczba stron: 84, liczba bibliografii: 84, liczba tabel: 2, liczba rysunków 1.AbstraktPrzedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie i analiza strategii promocji miasta na przykładzie Krynicy-Zdrój. Jej celem jest ukazanie możliwości jakie niesie za sobą rozbudowana i poparta badaniami strategia promocyjna jako element strategii marketingowej.W pracy opisano zagadnienia związane z marketingiem oraz narzędziami promocji miasta mającymi za cel podnieść atrakcyjność turystyczną Krynicy-Zdrój. Przedstawiono problem segmentacji rynku oraz jego wpływ na budowanie strategii marketingowych. Wskazano problem jaki niesie za sobą sezonowość ruchu turystycznego na gospodarkę i społeczność zamieszkującą tereny miejscowości turystycznych.W wyniku przeprowadzonej analizy SWOT zostały wyodrębnione i przeanalizowane mocne, słabe strony oraz szanse i zagrożenia Krynicy-Zdrój. Na jej podstawie przeanalizowano stan aktualny, możliwości rozwoju miasta oraz elementy wstrzymujące rozwój. Dodatkowo przeprowadzono wywiady z mieszkańcami Krynicy-Zdrój oraz właścicielami hoteli i pensjonatów celem poznania ich opinii na temat obecnej strategii promocyjnej miasta.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZawartka, Marekpl
dc.contributor.authorMikołajczyk, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:41:15Z
dc.date.available2020-07-27T11:41:15Z
dc.date.submitted2017-09-27pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-119147-146485pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224165
dc.languagepolpl
dc.subject.enpromotion, town as a product, promotion strategiespl
dc.subject.plpromocja, miasto jako produkt, strategie promocjipl
dc.titleStrategie promocji miasta na przykładzie Krynicy Zdrójpl
dc.title.alternativePromotion strategies of the city on the example of Krynica Zdrójpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Agata Mikołajczyk (2017). City promotion strategies on the example of Krynica-Zdrój. Thesis under the direction of dr Marek Zawartka, Cracow: Intitute of Enterprise, the number of pages: 84, the number of references: 84, the number of tables: 2, the number of illustrations: 1.AbstractThe aim of the study is to present and analyze strategies of city promotion on the Krynica-Zdrój example. Its purpose is to show possibilities that expanded and backed up by research city promotion has as a part of marketing strategy.This paper describes marketing issues and city promotion tools that’s purpose is to increase the tourism attractiveness of Krynica-Zdrój. Market segmentation problem has been presented and its influence on building marketing strategy. The paper also shows problems with itinerancy in tourist flows and its impact on local economy and citizens of a city.As a result of the SWOT analysis there has been extracted and analyzed strengths, weaknesses, opportunities and threats of Krynica-Zdrój. Based on this, current status, possibilities of growth and development inhibiting elements have been analyzed. In addition there has been conducted interviews with inhabitants of Krynica-Zdrój and owners of hotel facilities. The purpose was to get to know what they think about current promotion strategy of the city.
dc.abstract.plpl
Agata Mikołajczyk (2017). Strategie promocji miasta na przykładzie Krynicy-Zdrój. Praca magisterska pod kierunkiem dr Marka Zawartki, Kraków: Instytut Przedsiębiorczości, liczba stron: 84, liczba bibliografii: 84, liczba tabel: 2, liczba rysunków 1.AbstraktPrzedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie i analiza strategii promocji miasta na przykładzie Krynicy-Zdrój. Jej celem jest ukazanie możliwości jakie niesie za sobą rozbudowana i poparta badaniami strategia promocyjna jako element strategii marketingowej.W pracy opisano zagadnienia związane z marketingiem oraz narzędziami promocji miasta mającymi za cel podnieść atrakcyjność turystyczną Krynicy-Zdrój. Przedstawiono problem segmentacji rynku oraz jego wpływ na budowanie strategii marketingowych. Wskazano problem jaki niesie za sobą sezonowość ruchu turystycznego na gospodarkę i społeczność zamieszkującą tereny miejscowości turystycznych.W wyniku przeprowadzonej analizy SWOT zostały wyodrębnione i przeanalizowane mocne, słabe strony oraz szanse i zagrożenia Krynicy-Zdrój. Na jej podstawie przeanalizowano stan aktualny, możliwości rozwoju miasta oraz elementy wstrzymujące rozwój. Dodatkowo przeprowadzono wywiady z mieszkańcami Krynicy-Zdrój oraz właścicielami hoteli i pensjonatów celem poznania ich opinii na temat obecnej strategii promocyjnej miasta.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zawartka, Marek
dc.contributor.authorpl
Mikołajczyk, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:41:15Z
dc.date.available
2020-07-27T11:41:15Z
dc.date.submittedpl
2017-09-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-119147-146485
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224165
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
promotion, town as a product, promotion strategies
dc.subject.plpl
promocja, miasto jako produkt, strategie promocji
dc.titlepl
Strategie promocji miasta na przykładzie Krynicy Zdrój
dc.title.alternativepl
Promotion strategies of the city on the example of Krynica Zdrój
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
59
Views per month
Views per city
Krakow
15
Rzeszów
5
Warsaw
4
Gdansk
3
Lodz
3
Katowice
2
Krynica-Zdroj
2
Poznan
2
Somianka
2
Torun
2

No access

No Thumbnail Available