Porównanie koncepcji prawdy w systemie Wolffa i filozofii krytycznej Kanta

licenciate
dc.abstract.enThis paper indicates the essential differences between the epistemology of Christian Wolff and Immanuel Kant on the issue of truth. The starting point for discussion of the changes that have taken place in the formulation of the critical philosophy is to reflect the historical background of "dogmatic" philosophy. The purpose of this procedure is to show how pure concepts were used in pre-critical philosophy while considering the concept of truth. The presented four interpretations of the concept of truth from The Critique of Pure Reason draw attention to various aspects of Kant's philosophy, which will be important for comparing the concepts of both thinkers. The confrontation is possible due to a juxtaposition of Wolff's real definition of truth, Kant's justification of the impossibility of formulating it and the possible "truthmakers" in the realistic interpretation of Kant.pl
dc.abstract.plPoniższy tekst wykazuje zasadnicze różnice między epistemologią Christiana Wolffa oraz Immanuela Kanta w kontekście zagadnienia prawdy. Punktem wyjścia do omówienia zmian, jakie nastąpiły w formułowaniu się stanowiska krytycznego, jest ukazanie tła historycznego dla filozofii „dogmatycznej”. Zabieg ten ma na celu uwidocznienie, w jaki sposób w filozofii przedkrytycznej posługiwano się pojęciami czystymi, rozważając pojęcie prawdy. Przedstawione cztery interpretacje koncepcji prawdy z Krytyki czystego rozumu zwracają uwagę na różne aspekty filozofii Kanta, które będą istotne do porównania koncepcji obu myślicieli. Konfrontacja możliwa jest dzięki zestawieniu realnej definicji prawdy u Wolffa, uzasadnienia Kanta odnośnie braku możliwości jej sformułowania, oraz koncepcji ewentualnych „uprawdziwiaczy” przy realistycznym odczytaniu Kanta.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSpryszak, Przemysław - 132021 pl
dc.contributor.authorSołdaj, Bernardpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSpryszak, Przemysław - 132021 pl
dc.contributor.reviewerTomaszewska, Annapl
dc.date.accessioned2022-09-27T21:51:16Z
dc.date.available2022-09-27T21:51:16Z
dc.date.submitted2022-09-27pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-162400-246430pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300323
dc.languagepolpl
dc.subject.enKant, Wolff, Truth, Critical philosophy, Dogmatismpl
dc.subject.plKant, Wolff, prawda, filozofia krytyczna, dogmatyzmpl
dc.titlePorównanie koncepcji prawdy w systemie Wolffa i filozofii krytycznej Kantapl
dc.title.alternativeA comparison of the concept of truth in Wolff’s philosophical system and the critical philosophy of Kantpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper indicates the essential differences between the epistemology of Christian Wolff and Immanuel Kant on the issue of truth. The starting point for discussion of the changes that have taken place in the formulation of the critical philosophy is to reflect the historical background of "dogmatic" philosophy. The purpose of this procedure is to show how pure concepts were used in pre-critical philosophy while considering the concept of truth. The presented four interpretations of the concept of truth from The Critique of Pure Reason draw attention to various aspects of Kant's philosophy, which will be important for comparing the concepts of both thinkers. The confrontation is possible due to a juxtaposition of Wolff's real definition of truth, Kant's justification of the impossibility of formulating it and the possible "truthmakers" in the realistic interpretation of Kant.
dc.abstract.plpl
Poniższy tekst wykazuje zasadnicze różnice między epistemologią Christiana Wolffa oraz Immanuela Kanta w kontekście zagadnienia prawdy. Punktem wyjścia do omówienia zmian, jakie nastąpiły w formułowaniu się stanowiska krytycznego, jest ukazanie tła historycznego dla filozofii „dogmatycznej”. Zabieg ten ma na celu uwidocznienie, w jaki sposób w filozofii przedkrytycznej posługiwano się pojęciami czystymi, rozważając pojęcie prawdy. Przedstawione cztery interpretacje koncepcji prawdy z Krytyki czystego rozumu zwracają uwagę na różne aspekty filozofii Kanta, które będą istotne do porównania koncepcji obu myślicieli. Konfrontacja możliwa jest dzięki zestawieniu realnej definicji prawdy u Wolffa, uzasadnienia Kanta odnośnie braku możliwości jej sformułowania, oraz koncepcji ewentualnych „uprawdziwiaczy” przy realistycznym odczytaniu Kanta.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Spryszak, Przemysław - 132021
dc.contributor.authorpl
Sołdaj, Bernard
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Spryszak, Przemysław - 132021
dc.contributor.reviewerpl
Tomaszewska, Anna
dc.date.accessioned
2022-09-27T21:51:16Z
dc.date.available
2022-09-27T21:51:16Z
dc.date.submittedpl
2022-09-27
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-162400-246430
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300323
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Kant, Wolff, Truth, Critical philosophy, Dogmatism
dc.subject.plpl
Kant, Wolff, prawda, filozofia krytyczna, dogmatyzm
dc.titlepl
Porównanie koncepcji prawdy w systemie Wolffa i filozofii krytycznej Kanta
dc.title.alternativepl
A comparison of the concept of truth in Wolff’s philosophical system and the critical philosophy of Kant
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Krakow
2
Ashburn
1
Makhachkala
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available