Życie dziecka kontra prawo do samostanowienia : czyli kilka uwag o relacji aborcji i prawa konstytucyjnego

2017
journal article
article
dc.abstract.enDuring last months abortion problem was widely discussed in Poland, causing many emotions and waves of protests. This issue is one of the hardest not only from the legal, but also ethic perspective. Presented views begin from opting for full forbidding an abortion because of the inviolability of human life, through those recognizing woman's right to termination of pregnancy in some, extraordinary cases, to the allowance of pregnancy termination in any case if it didn't last too long already. In Poland, protection of human life began in 1993 and was introduced by the bill on planning the family. However it is unclear if protection granted by the statute is enough. On the one side Polish law enables women to abort a pregnancy in cases when their lives are in danger, when the fetus is severely damaged or when it was a result of rape. However, the ECHR's judgment in the case of Alicja Tysiąc points out that Polish legal system not necessarily fulfills the standards of abortion's availability. On the other hand one shouldn't forget that the law should also provide the protection of human life so it is inevitable to skip the waging of values on the basis of article 31 pas. 3 of Polish Constitution. Applying the test of proportionality leads to the conclusion that liberalization of abortion law is impossible in current law structure, but taking the health and privacy of women under consideration, abortion should be possible in extreme conditions.pl
dc.abstract.plOstatnimi czasy problem aborcji w Polsce był szeroko dyskutowany, wywołując przy tym dużo emocji i fale protestów. Zagadnienie to jest jednym z najtrudniejszych nie tylko z punktu widzenia prawnego, ale również etycznego. Prezentowane są stanowiska od pełnego zakazu aborcji, ze względu na nienaruszalność życia ludzkiego, przez uznające prawo kobiety do przerwania ciąży w pewnych, zmuszających ją do tego przypadkach, do umożliwienia aborcji z jakichkolwiek względów do pewnego momentu ciąży. W Polsce prawna ochrona życia obowiązuje od 1993 r., a wprowadziła ją ustawa o planowaniu rodziny. Niemniej jednak sporne jest, czy zapewniona przez nią ochrona jest wystarczająca. Z jednej strony prawo polskie pozwala kobietom dokonywać aborcji w przypadku zagrożenia ich życia i zdrowia, poważnego uszkodzenia płodu oraz gdy chcą usunąć ciążę z gwałtu. Jednak wyrok ETPCz w sprawie Alicji Tysiąc wskazuje na to, że polski porządek prawny niekoniecznie musi spełniać odpowiednie standardy dostępności aborcji. Z drugiej strony jednak, nie można zapominać o tym, że powinien on również zapewniać ochronę życia ludzkiego od poczęcia, a więc konieczne jest ważenie wartości zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Dokonanie testu proporcjonalności prowadzi do wniosku, że niedopuszczalna jest liberalizacja prawa aborcyjnego, jednak licząc się ze zdrowiem i prawem do prywatności kobiet, w krańcowych przypadkach należy dopuścić aborcję.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorCiżyńska, Angelika - 232547 pl
dc.date.accession2017-12-04pl
dc.date.accessioned2017-12-04T08:18:00Z
dc.date.available2017-12-04T08:18:00Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalPokłosie ogólnopolskiego seminarium naukowego "Prawo medyczne w świetle prawa konstytucyjnego", które odbyło się 10-11 grudnia 2016 roku w Szczyrku.pl
dc.description.number2 (32)pl
dc.description.physical22-35pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47103
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/136866874/IPP_2_2017/6cf7a9cd-146a-4e56-a39c-246f7b073054#page=22pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enabortionpl
dc.subject.enright to lifepl
dc.subject.enright to self-determinationpl
dc.subject.plaborcjapl
dc.subject.plprawo do ochrony życiapl
dc.subject.plprawo do samostanowieniapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleŻycie dziecka kontra prawo do samostanowienia : czyli kilka uwag o relacji aborcji i prawa konstytucyjnegopl
dc.title.alternativeChild's life versus the right to self-determination : a few remarks about the relationship of abortion and constitutional lawpl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
During last months abortion problem was widely discussed in Poland, causing many emotions and waves of protests. This issue is one of the hardest not only from the legal, but also ethic perspective. Presented views begin from opting for full forbidding an abortion because of the inviolability of human life, through those recognizing woman's right to termination of pregnancy in some, extraordinary cases, to the allowance of pregnancy termination in any case if it didn't last too long already. In Poland, protection of human life began in 1993 and was introduced by the bill on planning the family. However it is unclear if protection granted by the statute is enough. On the one side Polish law enables women to abort a pregnancy in cases when their lives are in danger, when the fetus is severely damaged or when it was a result of rape. However, the ECHR's judgment in the case of Alicja Tysiąc points out that Polish legal system not necessarily fulfills the standards of abortion's availability. On the other hand one shouldn't forget that the law should also provide the protection of human life so it is inevitable to skip the waging of values on the basis of article 31 pas. 3 of Polish Constitution. Applying the test of proportionality leads to the conclusion that liberalization of abortion law is impossible in current law structure, but taking the health and privacy of women under consideration, abortion should be possible in extreme conditions.
dc.abstract.plpl
Ostatnimi czasy problem aborcji w Polsce był szeroko dyskutowany, wywołując przy tym dużo emocji i fale protestów. Zagadnienie to jest jednym z najtrudniejszych nie tylko z punktu widzenia prawnego, ale również etycznego. Prezentowane są stanowiska od pełnego zakazu aborcji, ze względu na nienaruszalność życia ludzkiego, przez uznające prawo kobiety do przerwania ciąży w pewnych, zmuszających ją do tego przypadkach, do umożliwienia aborcji z jakichkolwiek względów do pewnego momentu ciąży. W Polsce prawna ochrona życia obowiązuje od 1993 r., a wprowadziła ją ustawa o planowaniu rodziny. Niemniej jednak sporne jest, czy zapewniona przez nią ochrona jest wystarczająca. Z jednej strony prawo polskie pozwala kobietom dokonywać aborcji w przypadku zagrożenia ich życia i zdrowia, poważnego uszkodzenia płodu oraz gdy chcą usunąć ciążę z gwałtu. Jednak wyrok ETPCz w sprawie Alicji Tysiąc wskazuje na to, że polski porządek prawny niekoniecznie musi spełniać odpowiednie standardy dostępności aborcji. Z drugiej strony jednak, nie można zapominać o tym, że powinien on również zapewniać ochronę życia ludzkiego od poczęcia, a więc konieczne jest ważenie wartości zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Dokonanie testu proporcjonalności prowadzi do wniosku, że niedopuszczalna jest liberalizacja prawa aborcyjnego, jednak licząc się ze zdrowiem i prawem do prywatności kobiet, w krańcowych przypadkach należy dopuścić aborcję.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Ciżyńska, Angelika - 232547
dc.date.accessionpl
2017-12-04
dc.date.accessioned
2017-12-04T08:18:00Z
dc.date.available
2017-12-04T08:18:00Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Pokłosie ogólnopolskiego seminarium naukowego "Prawo medyczne w świetle prawa konstytucyjnego", które odbyło się 10-11 grudnia 2016 roku w Szczyrku.
dc.description.numberpl
2 (32)
dc.description.physicalpl
22-35
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47103
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/136866874/IPP_2_2017/6cf7a9cd-146a-4e56-a39c-246f7b073054#page=22
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
abortion
dc.subject.enpl
right to life
dc.subject.enpl
right to self-determination
dc.subject.plpl
aborcja
dc.subject.plpl
prawo do ochrony życia
dc.subject.plpl
prawo do samostanowienia
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Życie dziecka kontra prawo do samostanowienia : czyli kilka uwag o relacji aborcji i prawa konstytucyjnego
dc.title.alternativepl
Child's life versus the right to self-determination : a few remarks about the relationship of abortion and constitutional law
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wieluń
3
Olsztyn
2
Koluszki
1
Radom
1
Würzburg
1
Downloads
cizynska_zycie_dziecka_kontra_prawo_do_samostanowienia_2017.pdf
249