Le relazioni interpersonali nel libro di Margaret Mazzantini "Non ti muovere" e nel film omonimo di Sergio Castellitto

licenciate
dc.abstract.enThis work is focused on comparative analysis of Margaret Mazzantini’s book Don’t move and the film of the same title, directed by Sergio Castellitto. The work is divided into four chapters, which are three parts – introductive, analytic and conclusive.In the first part I describe the authoress and director, as well as define the main objective of the work, which is observation of figures in the most important relationships in their lives, presented in the book and in the adaptation, which are considered as separate works, which means change of form (according to the theory of Linda Hutcheon) and faithfulness to the spirit (being inspired by Andre Bazin’s words). In the analytic part, divided into two parts, there are considerations about formal issues connected with adaptation and analysis of relationships presented in both works.pl
dc.abstract.otherLa mia tesi si concentra sull’analisi comparativa del romanzo Non ti muovere scritto da Margaret Mazzantini e del film omonimo di Sergio Castellitto. La tesi è suddivisa in quattro capitoli che costituiscono tre parti – quella introduttiva, analitica e conclusiva.Nella prima parte descrivo le figure della scrittrice e del regista e specifico l’obiettivo principale della tesi, che sarà osservare i personaggi nelle relazioni più importanti nella loro vita presentati sia nel libro, sia nel suo adattamento cinematografico, i quali sono trattati come due opere autonome. Nelle mie analisi mi sono appoggiata sulla teoria generale dell’adattamento di Linda Hutcheon e sul celebre saggio di André Bazin dedicato al problema della fedeltà nel passaggio tra la letteratura e il cinema. Nella parte analitica, suddivisa in due capitoli, ho incluso osservazioni su alcune questioni formali legate all’adattamento nonché l’analisi dei rapporti tra i personaggi delle due opere.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca koncentruje się na analizie porównawczej powieści Zatrzymaj się autorstwa Margaret Mazzantini i filmu o takim samym tytule, wyreżyserowanego przez Sergio Castellitto. Praca ta jest podzielona na cztery rozdziały stanowiące trzy części – wstępną, analityczną i podsumowującą.W pierwszej części opisuję postaci autorki i reżysera oraz określam główny cel pracy, którym będzie obserwacja postaci w najistotniejszych relacjach w ich życiu, przedstawionych zarówno w książce jak i w adaptacji filmowej, które są uznawane za odrębne dzieła, co oznacza zmianę formy (według teorii Lindy Hutcheon) i wierność duchowi (inspirując się słowami Andre Bazin). W części analitycznej, podzielonej na dwa rozdziały, znajdują się uwagi na temat niektórych kwestii formalnych związanych z adaptacją filmową i analiza relacji przedstawionych w obydwóch utworach.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSurma-Gawłowska, Monika - 132171 pl
dc.contributor.authorWartalska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerSurma-Gawłowska, Monika - 132171 pl
dc.contributor.reviewerWrana, Magdalena - 143472 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:24:01Z
dc.date.available2020-07-27T03:24:01Z
dc.date.submitted2016-10-04pl
dc.fieldofstudyfilologia włoskapl
dc.identifier.apddiploma-110603-181078pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216593
dc.languageitapl
dc.subject.enMargaret Mazzantini, Sergio Castellitto, "Don't move", film adaptationpl
dc.subject.otherMargaret Mazzantini, Sergio Castellitto, "Non ti muovere", adattamentopl
dc.subject.plMargaret Mazzantini, Sergio Castellitto, "Zatrzymaj się", adaptacja filmowapl
dc.titleLe relazioni interpersonali nel libro di Margaret Mazzantini "Non ti muovere" e nel film omonimo di Sergio Castellittopl
dc.title.alternativeRelacje międzyludzkie w powieści Margaret Mazzantini "Zatrzymaj się" i w filmie o tym samym tytule w reżyserii Sergio Castellittopl
dc.title.alternativeInterpersonal relationship in Margaret Mazzantini’s book Don’t move and the film of the same title directed by Sergio Castellittopl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is focused on comparative analysis of Margaret Mazzantini’s book Don’t move and the film of the same title, directed by Sergio Castellitto. The work is divided into four chapters, which are three parts – introductive, analytic and conclusive.In the first part I describe the authoress and director, as well as define the main objective of the work, which is observation of figures in the most important relationships in their lives, presented in the book and in the adaptation, which are considered as separate works, which means change of form (according to the theory of Linda Hutcheon) and faithfulness to the spirit (being inspired by Andre Bazin’s words). In the analytic part, divided into two parts, there are considerations about formal issues connected with adaptation and analysis of relationships presented in both works.
dc.abstract.otherpl
La mia tesi si concentra sull’analisi comparativa del romanzo Non ti muovere scritto da Margaret Mazzantini e del film omonimo di Sergio Castellitto. La tesi è suddivisa in quattro capitoli che costituiscono tre parti – quella introduttiva, analitica e conclusiva.Nella prima parte descrivo le figure della scrittrice e del regista e specifico l’obiettivo principale della tesi, che sarà osservare i personaggi nelle relazioni più importanti nella loro vita presentati sia nel libro, sia nel suo adattamento cinematografico, i quali sono trattati come due opere autonome. Nelle mie analisi mi sono appoggiata sulla teoria generale dell’adattamento di Linda Hutcheon e sul celebre saggio di André Bazin dedicato al problema della fedeltà nel passaggio tra la letteratura e il cinema. Nella parte analitica, suddivisa in due capitoli, ho incluso osservazioni su alcune questioni formali legate all’adattamento nonché l’analisi dei rapporti tra i personaggi delle due opere.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca koncentruje się na analizie porównawczej powieści Zatrzymaj się autorstwa Margaret Mazzantini i filmu o takim samym tytule, wyreżyserowanego przez Sergio Castellitto. Praca ta jest podzielona na cztery rozdziały stanowiące trzy części – wstępną, analityczną i podsumowującą.W pierwszej części opisuję postaci autorki i reżysera oraz określam główny cel pracy, którym będzie obserwacja postaci w najistotniejszych relacjach w ich życiu, przedstawionych zarówno w książce jak i w adaptacji filmowej, które są uznawane za odrębne dzieła, co oznacza zmianę formy (według teorii Lindy Hutcheon) i wierność duchowi (inspirując się słowami Andre Bazin). W części analitycznej, podzielonej na dwa rozdziały, znajdują się uwagi na temat niektórych kwestii formalnych związanych z adaptacją filmową i analiza relacji przedstawionych w obydwóch utworach.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Surma-Gawłowska, Monika - 132171
dc.contributor.authorpl
Wartalska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Surma-Gawłowska, Monika - 132171
dc.contributor.reviewerpl
Wrana, Magdalena - 143472
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:24:01Z
dc.date.available
2020-07-27T03:24:01Z
dc.date.submittedpl
2016-10-04
dc.fieldofstudypl
filologia włoska
dc.identifier.apdpl
diploma-110603-181078
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216593
dc.languagepl
ita
dc.subject.enpl
Margaret Mazzantini, Sergio Castellitto, "Don't move", film adaptation
dc.subject.otherpl
Margaret Mazzantini, Sergio Castellitto, "Non ti muovere", adattamento
dc.subject.plpl
Margaret Mazzantini, Sergio Castellitto, "Zatrzymaj się", adaptacja filmowa
dc.titlepl
Le relazioni interpersonali nel libro di Margaret Mazzantini "Non ti muovere" e nel film omonimo di Sergio Castellitto
dc.title.alternativepl
Relacje międzyludzkie w powieści Margaret Mazzantini "Zatrzymaj się" i w filmie o tym samym tytule w reżyserii Sergio Castellitto
dc.title.alternativepl
Interpersonal relationship in Margaret Mazzantini’s book Don’t move and the film of the same title directed by Sergio Castellitto
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Lucerne
4
Berkeley
2
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Cairo
1
Rome
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available