Postępowanie w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków

master
dc.abstract.enThis master thesis presents issues of court proceedings concerning division of property of the joint spouses. This issue is regulated by the principle of double referral. Article 567 (3) of Polish Code of Civil Procedure contains a reference to the regulations concerning inheritance proceedings, where, in turn, there is a reference to the regulations concerning the abolition of joint ownership. Such a regulation is a consequence of the substantive law regulating the common property of spouses, where there are also references to the rules of division and abolition of joint ownership. Such a double referral leads to a situation where many issues are complex and contentious.There are described standards of non-litigious proceedings which, in the scope of proceedings for division of property of spouses, apply as lex generalis. Also there is included description of specific standards governing the division of property of spouses, focusing on the statics of this procedure. This publication also includes a chapter devoted to discussing the substantive rules governing matrimonial property regimes and the influences on the validity of judgements concerning the division of property between spouses.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka sądowego postępowania w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków. Zagadnienie to zostało uregulowane na zasadzie podwójnego odesłania. Artykuł 567 § 3 k.p.c. zawiera odesłanie do przepisów dotyczących postępowania o dziale spadku, w których z kolei znajduje się odesłanie do przepisów dotyczących zniesienia współwłasności. Taka regulacja jest konsekwencją uregulowań prawa materialnego traktującego o majątku wspólnym małżonków, gdzie również znajdują się odesłania do przepisów dotyczących działu spadku i zniesienia współwłasności. Takie podwójne odesłanie prowadzi do sytuacji, w której wiele zagadnień i problemów ma charakter złożony i sporny. W pracy zostały omówione normy dotyczące postępowania rozpoznawczego nieprocesowego, które w zakresie postępowań o podział majątku wspólnego małżonków mają zastosowanie na zasadzie lex generalis. Przedstawiono również normy szczególne regulujące postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków, koncentrując się na statyce tego postępowania. W opracowaniu znajduję się również rozdział poświęcony omówieniu norm materialnoprawnych dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych oraz skutków prawomocności orzeczeń dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCieślak, Sławomirpl
dc.contributor.authorStempniak, Kamilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCieślak, Sławomirpl
dc.contributor.reviewerFlejszar, Radosław - 102024 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:46:47Z
dc.date.available2020-07-27T08:46:47Z
dc.date.submitted2017-07-10pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-116238-160765pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221554
dc.languagepolpl
dc.subject.encommon property of spouses, spouse, division of property, divorce, matrimonial property, matrimonial property regimespl
dc.subject.plwspólność majątkowa małżonków, małżonek, podział majątku wspólnego małżonków, rozwód, współwłasność małżonków, małżeńskie ustroje majątkowepl
dc.titlePostępowanie w sprawach o podział majątku wspólnego małżonkówpl
dc.title.alternativeCourt division of the community marital property in the Polish Civil Procedurepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master thesis presents issues of court proceedings concerning division of property of the joint spouses. This issue is regulated by the principle of double referral. Article 567 (3) of Polish Code of Civil Procedure contains a reference to the regulations concerning inheritance proceedings, where, in turn, there is a reference to the regulations concerning the abolition of joint ownership. Such a regulation is a consequence of the substantive law regulating the common property of spouses, where there are also references to the rules of division and abolition of joint ownership. Such a double referral leads to a situation where many issues are complex and contentious.There are described standards of non-litigious proceedings which, in the scope of proceedings for division of property of spouses, apply as lex generalis. Also there is included description of specific standards governing the division of property of spouses, focusing on the statics of this procedure. This publication also includes a chapter devoted to discussing the substantive rules governing matrimonial property regimes and the influences on the validity of judgements concerning the division of property between spouses.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka sądowego postępowania w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków. Zagadnienie to zostało uregulowane na zasadzie podwójnego odesłania. Artykuł 567 § 3 k.p.c. zawiera odesłanie do przepisów dotyczących postępowania o dziale spadku, w których z kolei znajduje się odesłanie do przepisów dotyczących zniesienia współwłasności. Taka regulacja jest konsekwencją uregulowań prawa materialnego traktującego o majątku wspólnym małżonków, gdzie również znajdują się odesłania do przepisów dotyczących działu spadku i zniesienia współwłasności. Takie podwójne odesłanie prowadzi do sytuacji, w której wiele zagadnień i problemów ma charakter złożony i sporny. W pracy zostały omówione normy dotyczące postępowania rozpoznawczego nieprocesowego, które w zakresie postępowań o podział majątku wspólnego małżonków mają zastosowanie na zasadzie lex generalis. Przedstawiono również normy szczególne regulujące postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków, koncentrując się na statyce tego postępowania. W opracowaniu znajduję się również rozdział poświęcony omówieniu norm materialnoprawnych dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych oraz skutków prawomocności orzeczeń dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Cieślak, Sławomir
dc.contributor.authorpl
Stempniak, Kamil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Cieślak, Sławomir
dc.contributor.reviewerpl
Flejszar, Radosław - 102024
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:46:47Z
dc.date.available
2020-07-27T08:46:47Z
dc.date.submittedpl
2017-07-10
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-116238-160765
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221554
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
common property of spouses, spouse, division of property, divorce, matrimonial property, matrimonial property regimes
dc.subject.plpl
wspólność majątkowa małżonków, małżonek, podział majątku wspólnego małżonków, rozwód, współwłasność małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe
dc.titlepl
Postępowanie w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków
dc.title.alternativepl
Court division of the community marital property in the Polish Civil Procedure
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Wroclaw
4
Kamien
3
Grudziądz
2
Krakow
2
Poznan
2
Dublin
1
Gdansk
1
Jaworzno
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available