Odległe następstwa zatrucia czteroetylkiem ołowiu

2004
journal article
article
dc.affiliationWydział Lekarski : Katedra Endokrynologiipl
dc.affiliationWydział Lekarski : Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowychpl
dc.cm.date2021-06-10
dc.cm.id18062
dc.contributor.authorPach, Dorota - 133063 pl
dc.contributor.authorHubalewska-Dydejczyk, Alicja - 129732 pl
dc.contributor.authorWinnik, Lidia - 352575 pl
dc.contributor.authorUrbanik, Andrzej - 133713 pl
dc.contributor.authorHuszno, Bohdan - 352434 pl
dc.contributor.authorSzczepańska, Łucja - 353511 pl
dc.date.accessioned2021-06-14T06:48:11Z
dc.date.available2021-06-14T06:48:11Z
dc.date.issued2004pl
dc.date.openaccess192
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.number4pl
dc.description.physical366-370pl
dc.description.points5
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume61pl
dc.identifier.issn0033-2240pl
dc.identifier.projectROD UJ / OSpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/272839
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.relation.uri*
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.entetraethyl leadpl
dc.subject.enlate seguealepl
dc.subject.enneuropsychological examinationpl
dc.subject.enimaging techniquespl
dc.subject.plczteroetylek ołowiupl
dc.subject.plnastępstwa odległepl
dc.subject.plbadanie neuropsychologicznepl
dc.subject.pltechniki obrazowaniapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOdległe następstwa zatrucia czteroetylkiem ołowiupl
dc.title.alternativeLate sequeale of tetraethyl lead poisoningpl
dc.title.journalPrzegląd Lekarskipl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Katedra Endokrynologii
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych
dc.cm.date
2021-06-10
dc.cm.id
18062
dc.contributor.authorpl
Pach, Dorota - 133063
dc.contributor.authorpl
Hubalewska-Dydejczyk, Alicja - 129732
dc.contributor.authorpl
Winnik, Lidia - 352575
dc.contributor.authorpl
Urbanik, Andrzej - 133713
dc.contributor.authorpl
Huszno, Bohdan - 352434
dc.contributor.authorpl
Szczepańska, Łucja - 353511
dc.date.accessioned
2021-06-14T06:48:11Z
dc.date.available
2021-06-14T06:48:11Z
dc.date.issuedpl
2004
dc.date.openaccess
192
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
366-370
dc.description.points
5
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
61
dc.identifier.issnpl
0033-2240
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OS
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/272839
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.relation.uri*
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
tetraethyl lead
dc.subject.enpl
late segueale
dc.subject.enpl
neuropsychological examination
dc.subject.enpl
imaging techniques
dc.subject.plpl
czteroetylek ołowiu
dc.subject.plpl
następstwa odległe
dc.subject.plpl
badanie neuropsychologiczne
dc.subject.plpl
techniki obrazowania
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Odległe następstwa zatrucia czteroetylkiem ołowiu
dc.title.alternativepl
Late sequeale of tetraethyl lead poisoning
dc.title.journalpl
Przegląd Lekarski
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Melbourne
1
Downloads
pach_et-al_odlegle_nastepstwa_zatrucia_czteroetylkiem_olowiu_2004.pdf
11
pach_et-al_odlegle_nastepstwa_zatrucia_czteroetylkiem_olowiu_2004.odt
2