Deregulacja układu generacji kinin pod wpływem proteaz aspartylowych Candida spp. na drodze aktywacji/dezaktywacji zymogenów tego układu

master
dc.abstract.enYeast-like fungi of the genus Candida are opportunistic pathogens that occur naturally in the human microflora. During maintained homeostasis they are not a treat to its host, but the imbalance of the natural microflora or the wealness of the immune system can convert them in a dangerous pathogen. These yeasts have developed a number of characteristics that determine their virulence. One of them is the secretion of proteolytic enzymes that, for instance, interact with a macromolecular kininogen to produce kinin derivatives responsible for inflammation, the appearance of which can promote spreading of the pathogen with the host organism.The aim of this study was to investigate the ability of the deregulation of the plasma kinin-generating system by aspartyl proteinases produced by Candida albicans and Candida parapsilosis through the activation or deactivation of the zymogens of the system.It was proven that the different aspartyl proteases of C. albicans and C. parapsilosis presented significant differences in their action on the plasma prekallikrein. All of these interfered with the structure of the zymogen, but only SAP3 was capable of activation, so that this modified protein was capable of bradykinin production from a synthetic peptide with the sequence matching that of the fourth kinin-contein domain of human kininogen. SAPP2 of C. parapsilosis presented its ability to modify prekallikrein, that was capable of partial interference with the domain structure 4, which consisted in hydrolyzing the bond between the arginine and serine residues. SAPP1, SAP2 and SAP9 led to the degradation of prekallikrein. Their effects depended on the pH and in the case of SAPP1 allowed to observe transient activation and inactivation of plasma kallikrein.No ability of aspartyl proteases to activate FXII was observed; however, the capacity of the zymogen to auto-activation was maintained, even in their presence.pl
dc.abstract.plDrożdżopodobne grzyby z rodzaju Candida należą do oportunistycznych patogenów, które naturalnie występują w mikroflorze człowieka. Podczas zachowanej homeostazy nie zagrażają one swojemu gospodarzowi, ale jej zachwianie może spowodować przemianę z komensala w groźny patogen. Na drodze ewolucji drożdżaki te wykształciły szereg cech determinujących ich zjadliwość. Jednym z nich jest wydzielanie enzymów proteolitycznych, które oddziałując z kininogenem wielkocząsteczkowym zdolne są do produkcji pochodnych kininy odpowiedzialnych za powstawanie stanu zapalnego, którego pojawienie może sprzyjać rozsiewowi patogenu.Celem niniejszej pracy było zbadanie zdolności deregulacji osoczowego układu generacji kinin przez proteinazy aspartylowe produkowane przez drożdżopodobne grzyby z rodzaju Candida albicans oraz Candida parapsilosis na drodze aktywacji bądź dezaktywacji zymogenów tego układu.Udowodniono, iż poszczególne proteazy aspartylowe gatunków C. albicans i C. parapsilosis wykazują różnice w działaniu na prekalikreinę osoczową. Wszystkie z nich ingerują w strukturę zymogenu, jednak tylko SAP3 zdolna jest do jej aktywacji, tak, iż może produkować bradykininę z syntetycznego peptydu o sekwencji domeny czwartej kininogenu wielkocząsteczkowego. SAPP2 produkowany przez C. parapsilosis, wykazała zdolność do modyfikowania prekalikreiny tak, iż może częściowo ingerować w strukturę domeny 4, hydrolizując wiązania pomiędzy resztami argininy i seryny. Oddziaływaniez SAPP1, SAP2 oraz SAP9 prowadziło do degradacji prekalikreiny. Ich działanie zależy od pH i w przypadku SAPP1 pozwala na zaobserwowanie przejściowej aktywacji, a następnie inaktywacji kalikreiny osoczowej.Nie potwierdzono zdolności żadnej z badanych proteaz aspartylowych do aktywacji czynnika XII, zaobserwowano jednak zachowanie zdolności do autoaktywacji zymogenu nawet w ich obecności.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKozik, Andrzej - 129351 pl
dc.contributor.authorGizler, Marzenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKozik, Andrzej - 129351 pl
dc.contributor.reviewerLewiński, Krzysztof - 129948 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:38:17Z
dc.date.available2020-07-25T00:38:17Z
dc.date.submitted2014-06-24pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-86967-112268pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195552
dc.languagepolpl
dc.subject.enplasma kinin-generating, aspartyl proteinase, Candida spp.pl
dc.subject.plproteaza aspartylowa, Candida spp., układ generacji kininpl
dc.titleDeregulacja układu generacji kinin pod wpływem proteaz aspartylowych Candida spp. na drodze aktywacji/dezaktywacji zymogenów tego układupl
dc.title.alternativeDeregulation of plasm-kinin generating system by aspartyl proteinases produced by Candida spp. through the activation/deactivation of the zymogens of the systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Yeast-like fungi of the genus Candida are opportunistic pathogens that occur naturally in the human microflora. During maintained homeostasis they are not a treat to its host, but the imbalance of the natural microflora or the wealness of the immune system can convert them in a dangerous pathogen. These yeasts have developed a number of characteristics that determine their virulence. One of them is the secretion of proteolytic enzymes that, for instance, interact with a macromolecular kininogen to produce kinin derivatives responsible for inflammation, the appearance of which can promote spreading of the pathogen with the host organism.The aim of this study was to investigate the ability of the deregulation of the plasma kinin-generating system by aspartyl proteinases produced by Candida albicans and Candida parapsilosis through the activation or deactivation of the zymogens of the system.It was proven that the different aspartyl proteases of C. albicans and C. parapsilosis presented significant differences in their action on the plasma prekallikrein. All of these interfered with the structure of the zymogen, but only SAP3 was capable of activation, so that this modified protein was capable of bradykinin production from a synthetic peptide with the sequence matching that of the fourth kinin-contein domain of human kininogen. SAPP2 of C. parapsilosis presented its ability to modify prekallikrein, that was capable of partial interference with the domain structure 4, which consisted in hydrolyzing the bond between the arginine and serine residues. SAPP1, SAP2 and SAP9 led to the degradation of prekallikrein. Their effects depended on the pH and in the case of SAPP1 allowed to observe transient activation and inactivation of plasma kallikrein.No ability of aspartyl proteases to activate FXII was observed; however, the capacity of the zymogen to auto-activation was maintained, even in their presence.
dc.abstract.plpl
Drożdżopodobne grzyby z rodzaju Candida należą do oportunistycznych patogenów, które naturalnie występują w mikroflorze człowieka. Podczas zachowanej homeostazy nie zagrażają one swojemu gospodarzowi, ale jej zachwianie może spowodować przemianę z komensala w groźny patogen. Na drodze ewolucji drożdżaki te wykształciły szereg cech determinujących ich zjadliwość. Jednym z nich jest wydzielanie enzymów proteolitycznych, które oddziałując z kininogenem wielkocząsteczkowym zdolne są do produkcji pochodnych kininy odpowiedzialnych za powstawanie stanu zapalnego, którego pojawienie może sprzyjać rozsiewowi patogenu.Celem niniejszej pracy było zbadanie zdolności deregulacji osoczowego układu generacji kinin przez proteinazy aspartylowe produkowane przez drożdżopodobne grzyby z rodzaju Candida albicans oraz Candida parapsilosis na drodze aktywacji bądź dezaktywacji zymogenów tego układu.Udowodniono, iż poszczególne proteazy aspartylowe gatunków C. albicans i C. parapsilosis wykazują różnice w działaniu na prekalikreinę osoczową. Wszystkie z nich ingerują w strukturę zymogenu, jednak tylko SAP3 zdolna jest do jej aktywacji, tak, iż może produkować bradykininę z syntetycznego peptydu o sekwencji domeny czwartej kininogenu wielkocząsteczkowego. SAPP2 produkowany przez C. parapsilosis, wykazała zdolność do modyfikowania prekalikreiny tak, iż może częściowo ingerować w strukturę domeny 4, hydrolizując wiązania pomiędzy resztami argininy i seryny. Oddziaływaniez SAPP1, SAP2 oraz SAP9 prowadziło do degradacji prekalikreiny. Ich działanie zależy od pH i w przypadku SAPP1 pozwala na zaobserwowanie przejściowej aktywacji, a następnie inaktywacji kalikreiny osoczowej.Nie potwierdzono zdolności żadnej z badanych proteaz aspartylowych do aktywacji czynnika XII, zaobserwowano jednak zachowanie zdolności do autoaktywacji zymogenu nawet w ich obecności.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kozik, Andrzej - 129351
dc.contributor.authorpl
Gizler, Marzena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kozik, Andrzej - 129351
dc.contributor.reviewerpl
Lewiński, Krzysztof - 129948
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:38:17Z
dc.date.available
2020-07-25T00:38:17Z
dc.date.submittedpl
2014-06-24
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-86967-112268
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195552
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
plasma kinin-generating, aspartyl proteinase, Candida spp.
dc.subject.plpl
proteaza aspartylowa, Candida spp., układ generacji kinin
dc.titlepl
Deregulacja układu generacji kinin pod wpływem proteaz aspartylowych Candida spp. na drodze aktywacji/dezaktywacji zymogenów tego układu
dc.title.alternativepl
Deregulation of plasm-kinin generating system by aspartyl proteinases produced by Candida spp. through the activation/deactivation of the zymogens of the system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Mrozy Wielkie
1
Ostróda
1
Skawina
1

No access

No Thumbnail Available