Stanowienie prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej

master
dc.abstract.enThe followig thesis constitutes preparation for master’s defence at the Faculty of Law and Administration at The Jagiellonia University.The main subject of the thesis is the legislative process of laws universally binding in Poland. The project has been divided into six parts. In the first part the catalogue of the constitutional sources of law is discussed. The second part presents the separate elements of the procedure concerning the passing of a bill as well as legislative procedure of so-called special acts. The third part is dedicated to the ratification procedures of international contracts in the Polish law together with the place of the international law in the law sources catalogue. The fourth part includes the analisis of procedures regarding the issue of executive directive. In the fifth part the essence of local law and its way of issue is described. The sixth part is the comparison between authoritarian and negoatiating model of law making.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca stanowi przygotowanie do obrony tytułu magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem pracy jest proces stanowienia aktów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Praca została podzielona na sześć części. W pierwszej części omówiono katalog konstytucyjnych źródeł prawa. Druga część ukazuje poszczególne elementy procedury uchwalania ustawy. Omówiono także tryby ustawodawcze tzw. ustaw szczególnych. Część trzecia poświęcona została procedurze ratyfikacji umów międzynarodowych w polskim porządku prawnym oraz miejscu prawa międzynarodowego w katalogu źródeł prawa. Czwarta część zawiera analizę procedury wydawania rozporządzeń wykonawczych. W piątej części opisano istotę aktów prawa miejscowego oraz procedurę ich wydawania. Szósta część to zestawienia władczego i negocjacyjnego modelu stanowienia prawa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKarp, Janusz - 128678 pl
dc.contributor.authorMatras, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMikuli, Piotr - 130615 pl
dc.contributor.reviewerKarp, Janusz - 128678 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:33:58Z
dc.date.available2020-07-23T23:33:58Z
dc.date.submitted2012-06-19pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-65285-79515pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178804
dc.languagepolpl
dc.subject.ena bill, order, international contract, legislative process, lobbingpl
dc.subject.plustawa, rozporządzenie, umowa międzynarodowa, proces legislacyjny, lobbingpl
dc.titleStanowienie prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiejpl
dc.title.alternativeThe legislative process of laws universally binding in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The followig thesis constitutes preparation for master’s defence at the Faculty of Law and Administration at The Jagiellonia University.The main subject of the thesis is the legislative process of laws universally binding in Poland. The project has been divided into six parts. In the first part the catalogue of the constitutional sources of law is discussed. The second part presents the separate elements of the procedure concerning the passing of a bill as well as legislative procedure of so-called special acts. The third part is dedicated to the ratification procedures of international contracts in the Polish law together with the place of the international law in the law sources catalogue. The fourth part includes the analisis of procedures regarding the issue of executive directive. In the fifth part the essence of local law and its way of issue is described. The sixth part is the comparison between authoritarian and negoatiating model of law making.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca stanowi przygotowanie do obrony tytułu magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem pracy jest proces stanowienia aktów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Praca została podzielona na sześć części. W pierwszej części omówiono katalog konstytucyjnych źródeł prawa. Druga część ukazuje poszczególne elementy procedury uchwalania ustawy. Omówiono także tryby ustawodawcze tzw. ustaw szczególnych. Część trzecia poświęcona została procedurze ratyfikacji umów międzynarodowych w polskim porządku prawnym oraz miejscu prawa międzynarodowego w katalogu źródeł prawa. Czwarta część zawiera analizę procedury wydawania rozporządzeń wykonawczych. W piątej części opisano istotę aktów prawa miejscowego oraz procedurę ich wydawania. Szósta część to zestawienia władczego i negocjacyjnego modelu stanowienia prawa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Karp, Janusz - 128678
dc.contributor.authorpl
Matras, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mikuli, Piotr - 130615
dc.contributor.reviewerpl
Karp, Janusz - 128678
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:33:58Z
dc.date.available
2020-07-23T23:33:58Z
dc.date.submittedpl
2012-06-19
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-65285-79515
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178804
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
a bill, order, international contract, legislative process, lobbing
dc.subject.plpl
ustawa, rozporządzenie, umowa międzynarodowa, proces legislacyjny, lobbing
dc.titlepl
Stanowienie prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej
dc.title.alternativepl
The legislative process of laws universally binding in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Bielawa
5
Imielin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available