Nieuzasadnione blokowanie geograficzne w prawie Unii Europejskiej

master
dc.abstract.enThis master dissertation deals with the issue of unjustified geoblocking and its presence in the law of the European Union. The dissertation is divided into eight chapters. Chapter 1 is an introduction. Chapter 2 focuses on the historical development of the digital single market, as well as the current state of progress of work and the final form of the whole project. Chapter 3 includes an analysis of the motives behind the Regulation 2018/302. Chapter 4 shows the correlation between the laws stated in the regulation and the objectives originating from its vital role in the process of the approximation of the laws of the Member States. Chapter 5 is an attempt to use various views of the doctrine of law and create a definition of geoblocking. Chapter 6 analyses the examples of interfaces which had already been altered in order to conform with the new law. It also includes the exceptions in which the diversification of the general conditions is allowed. Chapter 7 shows the tasks delegated to the legislatures of the Member States under Articles 7 and 8 of the Regulation and the examples of fullfilling that duty. The last Chapter is a summary, which includes the conclusions as well as the demands to be considered in the future.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska dotyczy zjawiska nieuzasadnionego blokowania geograficznego w prawie Unii Europejskiej. Praca składa się z ośmiu rozdziałów. Rozdział 1 ma charakter wprowadzający. W Rozdziale 2 przedstawiony został rozwój historyczny koncepcji jednolitego rynku cyfrowego, obecny etap zaawansowania prac, jak również docelowy kształt całego projektu. Ponadto, rozdział ten zawiera również zestawienie zalet, wad, zagrożeń i możliwości jakie niesie ze sobą cyfrowa integracja Unii Europejskiej. Rozdział 3 poświęcony został analizie motywów wydania Rozporządzenia 2018/302. W Rozdziale 4 znajduje się zestawienie przepisów rozporządzenia z założeniami, które ma ono realizować jako instrument wykorzystywany w procesie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich. Rozdział 5 jest próbą stworzenia definicji blokowania geograficznego, w oparciu o wybrane poglądy doktryny. W Rozdziale 6 przedstawione i omówione zostały przykłady prawidłowego dostosowania interfejsów internetowych do nowych przepisów, jak również wyjątki dopuszczające różnicowanie warunków płatności i dostępu do witryn internetowych. Rozdział 7 omawia zadania nałożone na ustawodawców Państw Członkowskich na podstawie art. 7 i 8 Rozporządzenia oraz wybrane przykłady realizacji tych obowiązków, zestawiając je ze sobą. Praca kończy się podsumowaniem, które zawiera wnioski z niej wynikające oraz postulaty.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.contributor.authorWójciga, Wojciechpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.contributor.reviewerNiedźwiedź, Monika - 130943 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:39:46Z
dc.date.available2020-07-28T03:39:46Z
dc.date.submitted2019-09-11pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-136484-197021pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238400
dc.languagepolpl
dc.subject.engeoblocking, geo-blocking, economic law of the European Union, Regulation 2018/302, European Union, European Comission, digital single market, diversification of general conditions, access restriction, automatic reroutingpl
dc.subject.plgeobloking, geoblocking, blokowanie geograficzne, prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Rozporządzenie 2018/302, Unia Europejska, Komisja Europejska, jednolity rynek cyfrowy, blokowanie dostępu, różnicowanie warunków, automatyczne przekierowywaniepl
dc.titleNieuzasadnione blokowanie geograficzne w prawie Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeUnjustified Geo-Blocking in the law of the European Unionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master dissertation deals with the issue of unjustified geoblocking and its presence in the law of the European Union. The dissertation is divided into eight chapters. Chapter 1 is an introduction. Chapter 2 focuses on the historical development of the digital single market, as well as the current state of progress of work and the final form of the whole project. Chapter 3 includes an analysis of the motives behind the Regulation 2018/302. Chapter 4 shows the correlation between the laws stated in the regulation and the objectives originating from its vital role in the process of the approximation of the laws of the Member States. Chapter 5 is an attempt to use various views of the doctrine of law and create a definition of geoblocking. Chapter 6 analyses the examples of interfaces which had already been altered in order to conform with the new law. It also includes the exceptions in which the diversification of the general conditions is allowed. Chapter 7 shows the tasks delegated to the legislatures of the Member States under Articles 7 and 8 of the Regulation and the examples of fullfilling that duty. The last Chapter is a summary, which includes the conclusions as well as the demands to be considered in the future.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska dotyczy zjawiska nieuzasadnionego blokowania geograficznego w prawie Unii Europejskiej. Praca składa się z ośmiu rozdziałów. Rozdział 1 ma charakter wprowadzający. W Rozdziale 2 przedstawiony został rozwój historyczny koncepcji jednolitego rynku cyfrowego, obecny etap zaawansowania prac, jak również docelowy kształt całego projektu. Ponadto, rozdział ten zawiera również zestawienie zalet, wad, zagrożeń i możliwości jakie niesie ze sobą cyfrowa integracja Unii Europejskiej. Rozdział 3 poświęcony został analizie motywów wydania Rozporządzenia 2018/302. W Rozdziale 4 znajduje się zestawienie przepisów rozporządzenia z założeniami, które ma ono realizować jako instrument wykorzystywany w procesie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich. Rozdział 5 jest próbą stworzenia definicji blokowania geograficznego, w oparciu o wybrane poglądy doktryny. W Rozdziale 6 przedstawione i omówione zostały przykłady prawidłowego dostosowania interfejsów internetowych do nowych przepisów, jak również wyjątki dopuszczające różnicowanie warunków płatności i dostępu do witryn internetowych. Rozdział 7 omawia zadania nałożone na ustawodawców Państw Członkowskich na podstawie art. 7 i 8 Rozporządzenia oraz wybrane przykłady realizacji tych obowiązków, zestawiając je ze sobą. Praca kończy się podsumowaniem, które zawiera wnioski z niej wynikające oraz postulaty.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.contributor.authorpl
Wójciga, Wojciech
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.contributor.reviewerpl
Niedźwiedź, Monika - 130943
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:39:46Z
dc.date.available
2020-07-28T03:39:46Z
dc.date.submittedpl
2019-09-11
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-136484-197021
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238400
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
geoblocking, geo-blocking, economic law of the European Union, Regulation 2018/302, European Union, European Comission, digital single market, diversification of general conditions, access restriction, automatic rerouting
dc.subject.plpl
geobloking, geoblocking, blokowanie geograficzne, prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Rozporządzenie 2018/302, Unia Europejska, Komisja Europejska, jednolity rynek cyfrowy, blokowanie dostępu, różnicowanie warunków, automatyczne przekierowywanie
dc.titlepl
Nieuzasadnione blokowanie geograficzne w prawie Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
Unjustified Geo-Blocking in the law of the European Union
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Cieszyn
1
Krakow
1
Sadowa
1

No access

No Thumbnail Available