Analiza prawnoporównawcza ochrony patentowej produktów farmaceutycznych w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki

master
dc.abstract.enThe thesis is a comparative analysis of patent protection of pharmaceuticals in light of polish and American law. The aim of the work is to compare two legal systems in order to illustrate the differences and similarities. Patent protection has been presented in the light of the dilemma of constructing such a patent system which would not collide with the interest of original and generic drugs producers as well as with public interest. The first chapter lists the sources of law used at later stages of work. The next chapter illustrates in turn the general premises of patentability, the limitations of the patent law and the expiration of the patent. In the next chapters, the work is focused specifically on patent protection of pharmaceuticals. The general description of issues related to pharmaceutical law has been presented and special attention has been paid to the specificity of pharmaceuticals. The last chapter illustrates how the specific nature of pharmaceutical inventions affects the assessment of patentability.pl
dc.abstract.plPraca stanowi analizę porównawczą ochrony patentowej produktów farmaceutycznych w świetle prawa polskiego i amerykańskiego. Celem pracy jest zestawienie dwóch systemów w celu zobrazowania występujących różnic i podobieństw. Ochrona patentowa została przedstawiona w świetle dylematu jakim jest skonstruowanie systemu patentowego, który nie byłby sprzeczny z interesami producentów leków oryginalnych, generycznych, a także z interesem społecznym. W pierwszym rozdziale przedstawiono źródła prawa wykorzystywane na późniejszych etapach pracy. Kolejny rozdział obrazuje kolejno ogólne przesłanki zdolności patentowej, występujące ograniczenia prawa płynącego z patentu oraz wygaśnięcie patentu. W następnych rozdziałach praca traktuje już ściśle o ochronie patentowej produktów farmaceutycznych. Przedstawiona została ogólna charakterystyka zagadnień powiązanych z prawem farmaceutycznym, a szczególną uwagę zwrócono na specyfikę produktów leczniczych. W ostatnim rozdziale zobrazowano, w jaki sposób szczególny charakter wynalazków farmaceutycznych wpływa na ocenę przesłanek zdolności patentowej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.contributor.authorKuśnierek, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWasilewski, Piotr - 132546 pl
dc.contributor.reviewerNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:22:59Z
dc.date.available2020-07-27T09:22:59Z
dc.date.submitted2017-07-12pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-116834-162230pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222086
dc.languagepolpl
dc.subject.enIntellectual Property Law, patent law, patent, pharmaceutical industry, pharmaceuticals, drugs, Poland, United States of Americapl
dc.subject.plprawo własności intelektualnej, prawo patentowe, patent, przemysł farmaceutyczny, produkt farmaceutyczny, Polska, Stany Zjednoczone Amerykipl
dc.titleAnaliza prawnoporównawcza ochrony patentowej produktów farmaceutycznych w Polsce i Stanach Zjednoczonych Amerykipl
dc.title.alternativeComparative analysis of patent protection of pharmaceuticals in Poland and United States of Americapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is a comparative analysis of patent protection of pharmaceuticals in light of polish and American law. The aim of the work is to compare two legal systems in order to illustrate the differences and similarities. Patent protection has been presented in the light of the dilemma of constructing such a patent system which would not collide with the interest of original and generic drugs producers as well as with public interest. The first chapter lists the sources of law used at later stages of work. The next chapter illustrates in turn the general premises of patentability, the limitations of the patent law and the expiration of the patent. In the next chapters, the work is focused specifically on patent protection of pharmaceuticals. The general description of issues related to pharmaceutical law has been presented and special attention has been paid to the specificity of pharmaceuticals. The last chapter illustrates how the specific nature of pharmaceutical inventions affects the assessment of patentability.
dc.abstract.plpl
Praca stanowi analizę porównawczą ochrony patentowej produktów farmaceutycznych w świetle prawa polskiego i amerykańskiego. Celem pracy jest zestawienie dwóch systemów w celu zobrazowania występujących różnic i podobieństw. Ochrona patentowa została przedstawiona w świetle dylematu jakim jest skonstruowanie systemu patentowego, który nie byłby sprzeczny z interesami producentów leków oryginalnych, generycznych, a także z interesem społecznym. W pierwszym rozdziale przedstawiono źródła prawa wykorzystywane na późniejszych etapach pracy. Kolejny rozdział obrazuje kolejno ogólne przesłanki zdolności patentowej, występujące ograniczenia prawa płynącego z patentu oraz wygaśnięcie patentu. W następnych rozdziałach praca traktuje już ściśle o ochronie patentowej produktów farmaceutycznych. Przedstawiona została ogólna charakterystyka zagadnień powiązanych z prawem farmaceutycznym, a szczególną uwagę zwrócono na specyfikę produktów leczniczych. W ostatnim rozdziale zobrazowano, w jaki sposób szczególny charakter wynalazków farmaceutycznych wpływa na ocenę przesłanek zdolności patentowej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.contributor.authorpl
Kuśnierek, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewski, Piotr - 132546
dc.contributor.reviewerpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:22:59Z
dc.date.available
2020-07-27T09:22:59Z
dc.date.submittedpl
2017-07-12
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-116834-162230
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222086
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Intellectual Property Law, patent law, patent, pharmaceutical industry, pharmaceuticals, drugs, Poland, United States of America
dc.subject.plpl
prawo własności intelektualnej, prawo patentowe, patent, przemysł farmaceutyczny, produkt farmaceutyczny, Polska, Stany Zjednoczone Ameryki
dc.titlepl
Analiza prawnoporównawcza ochrony patentowej produktów farmaceutycznych w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki
dc.title.alternativepl
Comparative analysis of patent protection of pharmaceuticals in Poland and United States of America
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Gdansk
7
Krakow
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Frankfurt am Main
1
Jarosław
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available