Dbałość o środowisko naturalne w gospodarce budżetowej, na przykładzie Gminy Szaflary

licenciate
dc.abstract.enAnalysis of the functioning of municipal budget systems, in the context of systematizing key local government activities focused on sustainable social development, based on care for the natural environment, while maintaining economic and ecological balance, taking into account the exemplary activity of the Szaflary Commune.pl
dc.abstract.plAnaliza funkcjonowania gminnych systemów budżetowych, w kontekście usystematyzowania w nich kluczowych czynności samorządu lokalnego nakierunkowanych na zrównoważony rozwój społeczny, oparty na dbałości o środowisko naturalne, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekonomicznej i ekologicznej, uwzględniający przykładową działalności Gminy Szaflary.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.authorPańszczyk, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.reviewerBiliński, Michał - 200666 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:21:14Z
dc.date.available2020-07-28T06:21:14Z
dc.date.submitted2020-07-08pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-140959-243631pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240888
dc.languagepolpl
dc.subject.encommune, budget economy, financial system, environmental protection, local government tasks, thermal waste treatment systempl
dc.subject.plgmina, gospodarka budżetowa, system finansowy, ochrona środowiska, zadania samorządowe, system termicznego przetwarzania odpadówpl
dc.titleDbałość o środowisko naturalne w gospodarce budżetowej, na przykładzie Gminy Szaflarypl
dc.title.alternativeCare for the natural environment in the budget economy, on the example of the Szaflary Communepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Analysis of the functioning of municipal budget systems, in the context of systematizing key local government activities focused on sustainable social development, based on care for the natural environment, while maintaining economic and ecological balance, taking into account the exemplary activity of the Szaflary Commune.
dc.abstract.plpl
Analiza funkcjonowania gminnych systemów budżetowych, w kontekście usystematyzowania w nich kluczowych czynności samorządu lokalnego nakierunkowanych na zrównoważony rozwój społeczny, oparty na dbałości o środowisko naturalne, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekonomicznej i ekologicznej, uwzględniający przykładową działalności Gminy Szaflary.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.authorpl
Pańszczyk, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.reviewerpl
Biliński, Michał - 200666
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:21:14Z
dc.date.available
2020-07-28T06:21:14Z
dc.date.submittedpl
2020-07-08
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-140959-243631
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240888
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
commune, budget economy, financial system, environmental protection, local government tasks, thermal waste treatment system
dc.subject.plpl
gmina, gospodarka budżetowa, system finansowy, ochrona środowiska, zadania samorządowe, system termicznego przetwarzania odpadów
dc.titlepl
Dbałość o środowisko naturalne w gospodarce budżetowej, na przykładzie Gminy Szaflary
dc.title.alternativepl
Care for the natural environment in the budget economy, on the example of the Szaflary Commune
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Chwaszczyno
3
Dublin
3
Chandler
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available