Style radzenia sobie ze stresem i wsparcie społeczne a poziom depresji, stresu i lęku wśród psychologów i psychoterapeutów podczas pandemii COVID-19.

master
dc.abstract.enThe coronavirus pandemic began in 2020. Due to the emergence of a new form of the virus, which is life threatening and requires social isolation, many people have begun to report increased levels of stress, anxiety and depression. While a lot of attention was paid to the psychophysical condition and social functioning of people affected by the pandemic, little of the research concerned people who are involved in providing psychological help to others on a daily basis due to their profession. This work focuses on the professional group of psychologists and psychotherapists, examining their levels of stress, anxiety and depression using the DASS-21 method and the styles of coping with stress using the CISS method and perceived social support using the MSPSS method. The survey was conducted via the Internet on the Facebook platform from November 4, 2021 to February 6, 2022. A total of 102 people participated in the study, including 62 psychologists providing advice in various institutions and 40 people working as psychotherapists. The results of statistical analyzes of the comparison of the two groups showed that psychologists have a higher level of depression and are more focused on the avoidance coping style than psychotherapists. Also, in the subjective opinion of the respondents (as shown by the survey results), the pandemic had a more negative impact on the private and professional lives of psychologists than psychotherapists.pl
dc.abstract.plOd 2020 roku zaczęła się pandemia koronawirusa. Z powodu pojawienia się nowej formy wirusa, stanowiącego zagrożenie życia i konieczności społecznej izolacji, wiele osób zaczęło zgłaszać podwyższony poziom stresu, lęku i depresji. O ile wiele uwagi poświęcono kondycji psychofizycznej i społecznemu funkcjonowaniu ludzi dotkniętych pandemią, o tyle niewiele z badań dotyczyło osób, które zaangażowane są na co dzień w niesienie psychologicznej pomocy innym z racji wykonywanego zawodu. W niniejszej pracy skoncentrowano się na grupie zawodowej psychologów i psychoterapeutów, badając ich poziom stresu, lęku i depresji metodą DASS-21 oraz style radzenia sobie ze stresem metodą CISS i spostrzegane wsparcie społeczne metodą MSPSS. Badanie przeprowadzone zostało za pomocą internetu na platformie Facebook od 4 listopada 2021 do 6 lutego 2022 roku. W badaniu wzięło udział łącznie 102 osoby, w tym 62. psychologów udzielających porad w różnych placówkach oraz 40 osób pracujących w charakterze psychoterapeutów. Wyniki analiz statystycznych dotyczących porównania obu grup wykazały, że psychologowie mają wyższy poziom depresji i są bardziej skoncentrowani na stylu radzenia sobie polegającym na unikaniu niż psychoterapeuci. Także w subiektywnej ocenie badanych (jak pokazują wyniki ankiety) pandemia bardziej wpłynęła negatywnie na życie prywatne i zawodowe psychologów niż psychoterapeutów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKuleta-Krzyszkowiak, Małgorzata - 129686 pl
dc.contributor.authorDubyk, Yuliiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKuleta-Krzyszkowiak, Małgorzata - 129686 pl
dc.contributor.reviewerGolonka, Krystyna - 128099 pl
dc.date.accessioned2022-10-20T21:47:34Z
dc.date.available2022-10-20T21:47:34Z
dc.date.submitted2022-10-19pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-157619-251754pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302202
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: stress, depression, anxiety, social support, coping stylepl
dc.subject.plSłowa kluczowe: stres, depresja, lęk, wsparcie społeczne, styl radzenia sobie ze stresempl
dc.titleStyle radzenia sobie ze stresem i wsparcie społeczne a poziom depresji, stresu i lęku wśród psychologów i psychoterapeutów podczas pandemii COVID-19.pl
dc.title.alternativeStyles of coping with stress and social support and the level of depression, stress and anxiety among psychologists and psychotherapists during the COVID-19 pandemicpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The coronavirus pandemic began in 2020. Due to the emergence of a new form of the virus, which is life threatening and requires social isolation, many people have begun to report increased levels of stress, anxiety and depression. While a lot of attention was paid to the psychophysical condition and social functioning of people affected by the pandemic, little of the research concerned people who are involved in providing psychological help to others on a daily basis due to their profession. This work focuses on the professional group of psychologists and psychotherapists, examining their levels of stress, anxiety and depression using the DASS-21 method and the styles of coping with stress using the CISS method and perceived social support using the MSPSS method. The survey was conducted via the Internet on the Facebook platform from November 4, 2021 to February 6, 2022. A total of 102 people participated in the study, including 62 psychologists providing advice in various institutions and 40 people working as psychotherapists. The results of statistical analyzes of the comparison of the two groups showed that psychologists have a higher level of depression and are more focused on the avoidance coping style than psychotherapists. Also, in the subjective opinion of the respondents (as shown by the survey results), the pandemic had a more negative impact on the private and professional lives of psychologists than psychotherapists.
dc.abstract.plpl
Od 2020 roku zaczęła się pandemia koronawirusa. Z powodu pojawienia się nowej formy wirusa, stanowiącego zagrożenie życia i konieczności społecznej izolacji, wiele osób zaczęło zgłaszać podwyższony poziom stresu, lęku i depresji. O ile wiele uwagi poświęcono kondycji psychofizycznej i społecznemu funkcjonowaniu ludzi dotkniętych pandemią, o tyle niewiele z badań dotyczyło osób, które zaangażowane są na co dzień w niesienie psychologicznej pomocy innym z racji wykonywanego zawodu. W niniejszej pracy skoncentrowano się na grupie zawodowej psychologów i psychoterapeutów, badając ich poziom stresu, lęku i depresji metodą DASS-21 oraz style radzenia sobie ze stresem metodą CISS i spostrzegane wsparcie społeczne metodą MSPSS. Badanie przeprowadzone zostało za pomocą internetu na platformie Facebook od 4 listopada 2021 do 6 lutego 2022 roku. W badaniu wzięło udział łącznie 102 osoby, w tym 62. psychologów udzielających porad w różnych placówkach oraz 40 osób pracujących w charakterze psychoterapeutów. Wyniki analiz statystycznych dotyczących porównania obu grup wykazały, że psychologowie mają wyższy poziom depresji i są bardziej skoncentrowani na stylu radzenia sobie polegającym na unikaniu niż psychoterapeuci. Także w subiektywnej ocenie badanych (jak pokazują wyniki ankiety) pandemia bardziej wpłynęła negatywnie na życie prywatne i zawodowe psychologów niż psychoterapeutów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kuleta-Krzyszkowiak, Małgorzata - 129686
dc.contributor.authorpl
Dubyk, Yuliia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kuleta-Krzyszkowiak, Małgorzata - 129686
dc.contributor.reviewerpl
Golonka, Krystyna - 128099
dc.date.accessioned
2022-10-20T21:47:34Z
dc.date.available
2022-10-20T21:47:34Z
dc.date.submittedpl
2022-10-19
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-157619-251754
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302202
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: stress, depression, anxiety, social support, coping style
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: stres, depresja, lęk, wsparcie społeczne, styl radzenia sobie ze stresem
dc.titlepl
Style radzenia sobie ze stresem i wsparcie społeczne a poziom depresji, stresu i lęku wśród psychologów i psychoterapeutów podczas pandemii COVID-19.
dc.title.alternativepl
Styles of coping with stress and social support and the level of depression, stress and anxiety among psychologists and psychotherapists during the COVID-19 pandemic
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
43
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Gdansk
7
Joensuu
2
Katowice
2
Krakow
1
Olkusz
1
Opole
1
Poznan
1
Szczecin
1
Szczucin
1

No access

No Thumbnail Available
Collections