Mikołaj II - tragedia człowieka i cara. 1868-1905

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis was a presentation of the last Emperor of Russia from the Romanovs dynasty – Nicholas II, which was ruling Russian Empire from 1894 to 1917, on the background of historical events, which had an influence to his later life and reign. The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, russian summary and bibliography. First chapter contains information about childhood and youth of tsarevitch and also about his journey to Far East, which was one of the first serious experiences in his life and had influence on him, as the main purpose of this journey was to prepare young Nicholas to the role of the Emperor of Russia. Second chapter includes history of early years of a reign son of Alexander III, Nicholas II, which after the death of his father became the Tsar and married Princess Alice of Hesse, which later was known as a Alexandra Feodorovna. The third chapter is about two significant historical events: Russo-Japanese War and The Russian Revolution of 1905 which are connected with early reign of Nicholas II and had a non-trivial influence not only on his life but also on a life of his family. In conlusion, the main results of an analysis of the topic was quoted and this part consists of an attempt of understanding Nicholas, whose life and decisions even so far could be interesting materials for further reasearches.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było przedstawienie postaci rosyjskiego cara z dynastii Romanowów – Mikołaja II Romanowa, Cesarza i Samodzierżcy Wszechrusi, władającego Rosją w latach 1894-1917 na tle wydarzeń, które odcisnęły piętno na jego życiu i panowaniu. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia streszczenia w języku rosyjskim i bibliografii. W pierwszym rozdziale został poruszony problem dzieciństwa i młodości carewicza, jego relacji z rodziną i podróży na Daleki Wschód, która wywarła na Mikołaju duże wrażenie i miała na celu przygotowanie go do roli władcy Imperium Rosyjskiego. Rozdział drugi dotyczy pierwszych lat panowania Mikołaja II, który po śmierci ojca, Aleksandra III wstąpił na carski tron i poślubił swoją ukochaną z czasów młodości, Alicję Heską, która przyjęła tytuł Aleksandra Fiodorowny. W rozdziale trzecim zostały omówione dwa ważne wydarzenia historyczne tego okresu: wojna rosyjsko-japońska i rewolucja 1905 roku, które nierozerwalnie wiążą się z początkowym okresem panowania Mikołaja II i miały niebagatelny wpływ na późniejsze losy cara i jego rodziny. W zakończeniu pracy zostają przytoczone wnioski wynikające z analizy omawianego problemu, jak i zostaje podjęta próba oceny postaci Mikołaja II, którego życie i podejmowane decyzje do tej pory stanowią interesujący materiał do dalszych badań.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPrzebinda, Grzegorz - 131560 pl
dc.contributor.authorSmoleń, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerGołąbek, Bartosz - 145314 pl
dc.contributor.reviewerPrzebinda, Grzegorz - 131560 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:24:30Z
dc.date.available2020-07-27T09:24:30Z
dc.date.submitted2017-07-14pl
dc.fieldofstudykultura Rosji i narodów sąsiednichpl
dc.identifier.apddiploma-116858-159215pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222109
dc.languagepolpl
dc.subject.enNIcholas II, Russian Empire, Russo-Japanese War, Russian Revolution of 1905pl
dc.subject.plMikołaj II, Rosja, Imperium Rosyjskie, wojna rosyjsko-japońska, rewolucja 1905 rokupl
dc.titleMikołaj II - tragedia człowieka i cara. 1868-1905pl
dc.title.alternativeNicholas II - the tragedy of a man and a Tsar. 1868-1905pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis was a presentation of the last Emperor of Russia from the Romanovs dynasty – Nicholas II, which was ruling Russian Empire from 1894 to 1917, on the background of historical events, which had an influence to his later life and reign. The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, russian summary and bibliography. First chapter contains information about childhood and youth of tsarevitch and also about his journey to Far East, which was one of the first serious experiences in his life and had influence on him, as the main purpose of this journey was to prepare young Nicholas to the role of the Emperor of Russia. Second chapter includes history of early years of a reign son of Alexander III, Nicholas II, which after the death of his father became the Tsar and married Princess Alice of Hesse, which later was known as a Alexandra Feodorovna. The third chapter is about two significant historical events: Russo-Japanese War and The Russian Revolution of 1905 which are connected with early reign of Nicholas II and had a non-trivial influence not only on his life but also on a life of his family. In conlusion, the main results of an analysis of the topic was quoted and this part consists of an attempt of understanding Nicholas, whose life and decisions even so far could be interesting materials for further reasearches.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było przedstawienie postaci rosyjskiego cara z dynastii Romanowów – Mikołaja II Romanowa, Cesarza i Samodzierżcy Wszechrusi, władającego Rosją w latach 1894-1917 na tle wydarzeń, które odcisnęły piętno na jego życiu i panowaniu. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia streszczenia w języku rosyjskim i bibliografii. W pierwszym rozdziale został poruszony problem dzieciństwa i młodości carewicza, jego relacji z rodziną i podróży na Daleki Wschód, która wywarła na Mikołaju duże wrażenie i miała na celu przygotowanie go do roli władcy Imperium Rosyjskiego. Rozdział drugi dotyczy pierwszych lat panowania Mikołaja II, który po śmierci ojca, Aleksandra III wstąpił na carski tron i poślubił swoją ukochaną z czasów młodości, Alicję Heską, która przyjęła tytuł Aleksandra Fiodorowny. W rozdziale trzecim zostały omówione dwa ważne wydarzenia historyczne tego okresu: wojna rosyjsko-japońska i rewolucja 1905 roku, które nierozerwalnie wiążą się z początkowym okresem panowania Mikołaja II i miały niebagatelny wpływ na późniejsze losy cara i jego rodziny. W zakończeniu pracy zostają przytoczone wnioski wynikające z analizy omawianego problemu, jak i zostaje podjęta próba oceny postaci Mikołaja II, którego życie i podejmowane decyzje do tej pory stanowią interesujący materiał do dalszych badań.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Przebinda, Grzegorz - 131560
dc.contributor.authorpl
Smoleń, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Gołąbek, Bartosz - 145314
dc.contributor.reviewerpl
Przebinda, Grzegorz - 131560
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:24:30Z
dc.date.available
2020-07-27T09:24:30Z
dc.date.submittedpl
2017-07-14
dc.fieldofstudypl
kultura Rosji i narodów sąsiednich
dc.identifier.apdpl
diploma-116858-159215
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222109
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
NIcholas II, Russian Empire, Russo-Japanese War, Russian Revolution of 1905
dc.subject.plpl
Mikołaj II, Rosja, Imperium Rosyjskie, wojna rosyjsko-japońska, rewolucja 1905 roku
dc.titlepl
Mikołaj II - tragedia człowieka i cara. 1868-1905
dc.title.alternativepl
Nicholas II - the tragedy of a man and a Tsar. 1868-1905
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Olsztyn
2
Wroclaw
2
Antalya
1
Chicago
1
Dublin
1
Gdansk
1
Krakow
1
Malbork
1
Pabianice
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available