Jurysdykcyjne i kolizyjnoprawne zagadnienia międzynarodowego przewozu lotniczego osób

master
dc.abstract.enThe purpose of the thesis is to characterize two major issues of private international law - jurisdiction and conflict of laws rules in the context of contract of international carriage by air. Due to the vastness and complexity of the subject matter, the thesis is limited solely to carriage of passengers by air. Particular emphasis has been placed on EU and international regulations (especially the uniform law), since national law currently do not play a significant role in this field. In the first chapter, in order to familiarize the Reader with the general topic of the thesis, the genesis and characteristics of the contract of carriage are discussed as exemplified by the regulation from the polish civil code and the evolution of aviation and aviation law. The subject of the second chapter is the complex and multifaceted system of sources of private aviation law, which can be described as a "mosaic". In other words, it is the phenomenon of coexistence of aviation substantive law, conflict of laws and international civil procedure. Finally, in the next two chapters of the thesis - the third and fourth - the jurisdictional and conflict of laws issues for the international contract of carriage of passengers by air are analyzed in greater depth, enriching the considerations of jurisdiction with some relevant judgments of the Court of Justice of the European Union and the considerations of conflict of laws rules with the potential impact of solutions encompassed by the general part of private international law on the indication of applicable law. The fifth chapter embraces the most important conclusions of the thesis, as well as a de lege ferenda postulate intended as a remedy to the modern tendency of simultaneous existence of legal acts of different genesis, with a similar scope of application in private aviation law, which raises great doubts from the perspective of stability and security of circulation in this field of law.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest charakterystyka dwóch głównych zagadnień nauki prawa prywatnego międzynarodowego – jurysdykcji oraz prawa właściwego w kontekście umowy międzynarodowego przewozu lotniczego. Z uwagi na obszerność i złożoność tematyki praca ogranicza się jedynie do przewozu lotniczego osób. Szczególny nacisk został postawiony na regulacje unijne oraz międzynarodowe (szczególnie prawo jednolite), bowiem normy krajowe obecnie nie odgrywają znaczącej roli w tym zakresie. W pierwszym rozdziale, celem wprowadzenia Czytelnika w problematykę pracy, omówiono genezę i charakterystykę umowy przewozu na przykładzie regulacji w polskim kodeksie cywilnym oraz ewolucję lotnictwa i prawa lotniczego. Przedmiotem drugiego rozdziału jest złożony i wielopłaszczyznowy układ źródeł prywatnego prawa lotniczego, który można określić mianem „mozaiki”. Innymi słowy jest to zjawisko koegzystencji lotniczego prawa materialnego, kolizyjnego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. Wreszcie w dwóch kolejnych rozdziałach pracy – trzecim i czwartym – głębszej analizie poddano kwestie jurysdykcyjne oraz kolizyjnoprawne dla międzynarodowej umowy przewozu lotniczego osób, wzbogacając rozważania o jurysdykcji o kilka istotnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a rozważania o normach kolizyjnych o potencjalną możliwość wpływu rozwiązań zaliczanych do części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego na wskazanie prawa właściwego. W rozdziale piątym uwzględniono najważniejsze konkluzje pracy oraz postulat de lege ferenda mający stanowić remedium na współczesną tendencję do jednoczesnego obowiązywania aktów prawnych o różnej genezie, o podobnym zakresie zastosowania w prywatnym prawie lotniczym, co rodzi duże wątpliwości z perspektywy stabilności i bezpieczeństwa obrotu w tej dziedzinie prawa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMostowik, Piotr - 130757 pl
dc.contributor.authorWadowska, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMostowik, Piotr - 130757 pl
dc.contributor.reviewerFigura-Góralczyk, Edytapl
dc.date.accessioned2023-07-03T21:37:18Z
dc.date.available2023-07-03T21:37:18Z
dc.date.submitted2023-06-30pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-167493-259794pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313677
dc.languagepolpl
dc.subject.enprivate international law, international civil procedure, jurisdictional rules, conflict of laws principles, uniform law, contract of carriage, contract of international carriage of passengers by air, private aviation law, international aviation lawpl
dc.subject.plprawo prywatne międzynarodowe, międzynarodowe postępowanie cywilne, normy jurysdykcyjne, normy kolizyjne, prawo jednolite, umowa przewozu, umowa przewozu lotniczego pasażerów, prywatne prawo lotnicze, międzynarodowe prawo lotniczepl
dc.titleJurysdykcyjne i kolizyjnoprawne zagadnienia międzynarodowego przewozu lotniczego osóbpl
dc.title.alternativeJurisdictional and conflict of laws rules of international carriage of passengers by airpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the thesis is to characterize two major issues of private international law - jurisdiction and conflict of laws rules in the context of contract of international carriage by air. Due to the vastness and complexity of the subject matter, the thesis is limited solely to carriage of passengers by air. Particular emphasis has been placed on EU and international regulations (especially the uniform law), since national law currently do not play a significant role in this field. In the first chapter, in order to familiarize the Reader with the general topic of the thesis, the genesis and characteristics of the contract of carriage are discussed as exemplified by the regulation from the polish civil code and the evolution of aviation and aviation law. The subject of the second chapter is the complex and multifaceted system of sources of private aviation law, which can be described as a "mosaic". In other words, it is the phenomenon of coexistence of aviation substantive law, conflict of laws and international civil procedure. Finally, in the next two chapters of the thesis - the third and fourth - the jurisdictional and conflict of laws issues for the international contract of carriage of passengers by air are analyzed in greater depth, enriching the considerations of jurisdiction with some relevant judgments of the Court of Justice of the European Union and the considerations of conflict of laws rules with the potential impact of solutions encompassed by the general part of private international law on the indication of applicable law. The fifth chapter embraces the most important conclusions of the thesis, as well as a de lege ferenda postulate intended as a remedy to the modern tendency of simultaneous existence of legal acts of different genesis, with a similar scope of application in private aviation law, which raises great doubts from the perspective of stability and security of circulation in this field of law.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest charakterystyka dwóch głównych zagadnień nauki prawa prywatnego międzynarodowego – jurysdykcji oraz prawa właściwego w kontekście umowy międzynarodowego przewozu lotniczego. Z uwagi na obszerność i złożoność tematyki praca ogranicza się jedynie do przewozu lotniczego osób. Szczególny nacisk został postawiony na regulacje unijne oraz międzynarodowe (szczególnie prawo jednolite), bowiem normy krajowe obecnie nie odgrywają znaczącej roli w tym zakresie. W pierwszym rozdziale, celem wprowadzenia Czytelnika w problematykę pracy, omówiono genezę i charakterystykę umowy przewozu na przykładzie regulacji w polskim kodeksie cywilnym oraz ewolucję lotnictwa i prawa lotniczego. Przedmiotem drugiego rozdziału jest złożony i wielopłaszczyznowy układ źródeł prywatnego prawa lotniczego, który można określić mianem „mozaiki”. Innymi słowy jest to zjawisko koegzystencji lotniczego prawa materialnego, kolizyjnego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. Wreszcie w dwóch kolejnych rozdziałach pracy – trzecim i czwartym – głębszej analizie poddano kwestie jurysdykcyjne oraz kolizyjnoprawne dla międzynarodowej umowy przewozu lotniczego osób, wzbogacając rozważania o jurysdykcji o kilka istotnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a rozważania o normach kolizyjnych o potencjalną możliwość wpływu rozwiązań zaliczanych do części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego na wskazanie prawa właściwego. W rozdziale piątym uwzględniono najważniejsze konkluzje pracy oraz postulat de lege ferenda mający stanowić remedium na współczesną tendencję do jednoczesnego obowiązywania aktów prawnych o różnej genezie, o podobnym zakresie zastosowania w prywatnym prawie lotniczym, co rodzi duże wątpliwości z perspektywy stabilności i bezpieczeństwa obrotu w tej dziedzinie prawa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mostowik, Piotr - 130757
dc.contributor.authorpl
Wadowska, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mostowik, Piotr - 130757
dc.contributor.reviewerpl
Figura-Góralczyk, Edyta
dc.date.accessioned
2023-07-03T21:37:18Z
dc.date.available
2023-07-03T21:37:18Z
dc.date.submittedpl
2023-06-30
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-167493-259794
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313677
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
private international law, international civil procedure, jurisdictional rules, conflict of laws principles, uniform law, contract of carriage, contract of international carriage of passengers by air, private aviation law, international aviation law
dc.subject.plpl
prawo prywatne międzynarodowe, międzynarodowe postępowanie cywilne, normy jurysdykcyjne, normy kolizyjne, prawo jednolite, umowa przewozu, umowa przewozu lotniczego pasażerów, prywatne prawo lotnicze, międzynarodowe prawo lotnicze
dc.titlepl
Jurysdykcyjne i kolizyjnoprawne zagadnienia międzynarodowego przewozu lotniczego osób
dc.title.alternativepl
Jurisdictional and conflict of laws rules of international carriage of passengers by air
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Krakow
2

No access

No Thumbnail Available
Collections