Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy w branży IT

master
dc.abstract.enThis thesis is concentrated on the issue of employer branding, which means managing employer’s brand. Leading theme covers building image of the employer in IT industry. The matter of employer branding plays a key role in information technology section because of problems that occur in recruitment and employee turnover in this branch. Main aim of this research was to: verify knowledge of people responsible for building employer’s image in IT industry about this particular issue; present actions that are taken by the company in this section and furthermore to confront implemented operations with real needs of beneficiaries - IT workers. Individual in-depth interviews were conducted in order to receive answers to all of the research questions concluded in this thesis. This chosen research technique allowed to get detailed answers to questions enclosed in interview scenarios.pl
dc.abstract.plPrezentowana praca koncentruje się na zagadnieniu employer brandingu, czyli zarządzaniu marką pracodawcy. Tematem wiodącym jest zjawisko budowania wizerunku pracodawcy w branży IT. Kwestia employer brandingu odgrywa kluczowe znaczenie w sektorze technologii informatycznych z uwagi na problemy tej branży w obszarze związanym z rekrutacją oraz rotacją pracowników. Nadrzędnym celem badania było: zweryfikowanie wiedzy osób odpowiedzialnych za budowanie wizerunku pracodawcy w branży IT na temat tego zjawiska, zaprezentowanie działań podejmowanych przez firmy w tym obszarze oraz skonfrontowanie realizowanych działań z rzeczywistymi potrzebami grupy beneficjentów – pracownicy IT. W celu uzyskania odpowiedzi na zawarte w pracy pytania badawcze przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione. Wybór takiej techniki badawczej umożliwił pozyskanie dogłębnych odpowiedzi na pytania zawarte w scenariuszach wywiadu.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKocór, Marcin - 102875 pl
dc.contributor.authorMierzejewska, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKocór, Marcin - 102875 pl
dc.contributor.reviewerSagan, Adam - 131779 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:55:15Z
dc.date.available2020-07-28T04:55:15Z
dc.date.submitted2019-10-16pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.fieldofstudyanaliza danych i badania społecznepl
dc.identifier.apddiploma-137927-196391pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239564
dc.languagepolpl
dc.subject.enEmployer branding, employer image management, IT industry, employee turnover, recruitment processpl
dc.subject.plEmployer branding, zarządzanie wizerunkiem pracodawcy, branża IT, rotacja pracowników, proces rekrutacjipl
dc.titleZarządzanie wizerunkiem pracodawcy w branży ITpl
dc.title.alternativeEmployer image management in IT industrypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is concentrated on the issue of employer branding, which means managing employer’s brand. Leading theme covers building image of the employer in IT industry. The matter of employer branding plays a key role in information technology section because of problems that occur in recruitment and employee turnover in this branch. Main aim of this research was to: verify knowledge of people responsible for building employer’s image in IT industry about this particular issue; present actions that are taken by the company in this section and furthermore to confront implemented operations with real needs of beneficiaries - IT workers. Individual in-depth interviews were conducted in order to receive answers to all of the research questions concluded in this thesis. This chosen research technique allowed to get detailed answers to questions enclosed in interview scenarios.
dc.abstract.plpl
Prezentowana praca koncentruje się na zagadnieniu employer brandingu, czyli zarządzaniu marką pracodawcy. Tematem wiodącym jest zjawisko budowania wizerunku pracodawcy w branży IT. Kwestia employer brandingu odgrywa kluczowe znaczenie w sektorze technologii informatycznych z uwagi na problemy tej branży w obszarze związanym z rekrutacją oraz rotacją pracowników. Nadrzędnym celem badania było: zweryfikowanie wiedzy osób odpowiedzialnych za budowanie wizerunku pracodawcy w branży IT na temat tego zjawiska, zaprezentowanie działań podejmowanych przez firmy w tym obszarze oraz skonfrontowanie realizowanych działań z rzeczywistymi potrzebami grupy beneficjentów – pracownicy IT. W celu uzyskania odpowiedzi na zawarte w pracy pytania badawcze przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione. Wybór takiej techniki badawczej umożliwił pozyskanie dogłębnych odpowiedzi na pytania zawarte w scenariuszach wywiadu.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kocór, Marcin - 102875
dc.contributor.authorpl
Mierzejewska, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kocór, Marcin - 102875
dc.contributor.reviewerpl
Sagan, Adam - 131779
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:55:15Z
dc.date.available
2020-07-28T04:55:15Z
dc.date.submittedpl
2019-10-16
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.fieldofstudypl
analiza danych i badania społeczne
dc.identifier.apdpl
diploma-137927-196391
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239564
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Employer branding, employer image management, IT industry, employee turnover, recruitment process
dc.subject.plpl
Employer branding, zarządzanie wizerunkiem pracodawcy, branża IT, rotacja pracowników, proces rekrutacji
dc.titlepl
Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy w branży IT
dc.title.alternativepl
Employer image management in IT industry
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Krakow
8
Radom
4
Wroclaw
4
Auckland
1
Bialystok
1
Bielsko-Biala
1
Dublin
1
Katowice
1
Lgota
1

No access

No Thumbnail Available