Pozycja i rola kobiet w kulturach andyjskich.

master
dc.abstract.enThe thesis is devoted to an analysis of the status of women in Andean societies with the emphasis being put on women living in the Inca empire till the time of the conquistador. The role of women among Andean gods and the position of women in Andean mythology are discussed in detail. Also the position of Inca women and girls in social, economic, political, administrative and religious life is presented. The description of the life of Inca women as well as their roles at different stages of their lives in the family, local society and the country is included. On the basis of the literature it becomes evident that the position of women in the Andean societies was different from that of the European societies. Andean women were wives, mothers but they also played an important role – especially those who belonged to the elite – in the religious, economic, administrative and political life. The position of an individual woman was dependent on her social status.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem pracy była analiza statusu kobiet w społecznościach andyjskich, ze szczególnym uwzględnienie kobiet żyjących w imperium inkaskim do czasu konkwisty. W pracy omówiono rolę kobiet w panteonie bóstw andyjskich oraz pozycję kobiet w mitologiach. Analizie poddano także pozycję kobiet i dziewcząt w życiu społecznym, gospodarczym, polityczny, administracyjnym i religijnym w imperium inkaskim. Opracowanie zawiera opis życia kobiet inkaskich i pełnione przez nie role w poszczególnych etapach ich życia w rodzinie, lokalnej społeczności i w państwie. Z przeprowadzonych badań literaturowych wynika, że pozycja kobiet w społeczeństwach andyjskich była w wielu aspektach odmienna od pozycji kobiet w ówczesnych państwach europejskich. Kobiety andyjskie były nie tylko żonami, matkami, a także brały czynny udział i odgrywały istotną rolę - szczególnie kobiety należące do elity - zarówno w życiu religijnym, gospodarczym, administracyjnym, jak i politycznym. Natomiast pozycja poszczególnej kobiety w społeczeństwie inkaskim była uzależniona przede wszystkim od jej przynależności do określonej warstwy społecznej.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.contributor.advisorKozłowski, Janusz - 129383 pl
dc.contributor.authorMorkis, Grażynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerWasilewski, Michał - 200603 pl
dc.contributor.reviewerKozłowski, Janusz - 129383 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:36:46Z
dc.date.available2020-07-20T17:36:46Z
dc.date.submitted2011-10-15pl
dc.fieldofstudycywilizacje starożytne światapl
dc.identifier.apddiploma-60553-10159pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174161
dc.subject.enAndean cultures, the Incas, women, the social position of womenpl
dc.subject.otherKultury andyjskie, Inkowie, kobiety, pozycja społeczna kobietpl
dc.titlePozycja i rola kobiet w kulturach andyjskich.pl
dc.title.alternativeThe role and position of women in Andean culturespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is devoted to an analysis of the status of women in Andean societies with the emphasis being put on women living in the Inca empire till the time of the conquistador. The role of women among Andean gods and the position of women in Andean mythology are discussed in detail. Also the position of Inca women and girls in social, economic, political, administrative and religious life is presented. The description of the life of Inca women as well as their roles at different stages of their lives in the family, local society and the country is included. On the basis of the literature it becomes evident that the position of women in the Andean societies was different from that of the European societies. Andean women were wives, mothers but they also played an important role – especially those who belonged to the elite – in the religious, economic, administrative and political life. The position of an individual woman was dependent on her social status.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem pracy była analiza statusu kobiet w społecznościach andyjskich, ze szczególnym uwzględnienie kobiet żyjących w imperium inkaskim do czasu konkwisty. W pracy omówiono rolę kobiet w panteonie bóstw andyjskich oraz pozycję kobiet w mitologiach. Analizie poddano także pozycję kobiet i dziewcząt w życiu społecznym, gospodarczym, polityczny, administracyjnym i religijnym w imperium inkaskim. Opracowanie zawiera opis życia kobiet inkaskich i pełnione przez nie role w poszczególnych etapach ich życia w rodzinie, lokalnej społeczności i w państwie. Z przeprowadzonych badań literaturowych wynika, że pozycja kobiet w społeczeństwach andyjskich była w wielu aspektach odmienna od pozycji kobiet w ówczesnych państwach europejskich. Kobiety andyjskie były nie tylko żonami, matkami, a także brały czynny udział i odgrywały istotną rolę - szczególnie kobiety należące do elity - zarówno w życiu religijnym, gospodarczym, administracyjnym, jak i politycznym. Natomiast pozycja poszczególnej kobiety w społeczeństwie inkaskim była uzależniona przede wszystkim od jej przynależności do określonej warstwy społecznej.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.contributor.advisorpl
Kozłowski, Janusz - 129383
dc.contributor.authorpl
Morkis, Grażyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewski, Michał - 200603
dc.contributor.reviewerpl
Kozłowski, Janusz - 129383
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:36:46Z
dc.date.available
2020-07-20T17:36:46Z
dc.date.submittedpl
2011-10-15
dc.fieldofstudypl
cywilizacje starożytne świata
dc.identifier.apdpl
diploma-60553-10159
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174161
dc.subject.enpl
Andean cultures, the Incas, women, the social position of women
dc.subject.otherpl
Kultury andyjskie, Inkowie, kobiety, pozycja społeczna kobiet
dc.titlepl
Pozycja i rola kobiet w kulturach andyjskich.
dc.title.alternativepl
The role and position of women in Andean cultures
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Skawina
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available