Wydobycie i zagospodarowanie wód mineralnych w rejonie Żegiestów - Krynica Zdrój na tle budowy geologicznej Beskidu Sądeckiego

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to present the occurrence of mineral waters in relation to geology in the area of Beskid Sadecki: Żegiestów−Krynica Zdroj. The area completely is protected by law and located within the Poprad National Park. Geologically it is within the Outer Carpathians and built by sediments of the Magura nappe.The aim of this study was to demonstrate the trend of development of the Żegiestów and Muszyna spas and provide the presence of mineral waters of the region in relation to the geology of the Beskid Sądecki. Based on the literature and maps, I collected an information on the geology of this region I collected also the most current data on the location, operation and use of mineral water intakes. The analysis of hydrogeological documentation courtesy of the Department of Geology−Mining in spas “Krynica–Żegiestów”, “Muszyna II” and “Muszynianka” was made I specified the scale of regional development and production of bottled mineral water. In order to do the interview with geologists and governors bottlers functioning in the study area is here presented. The analysis of the collected information was analyzed in this study related to the mineral content of waters. In addition the process of bottling technology was presented based on the interviews, and comment during the "tour" of mineral water bottling plant "Muszynianka" in Muszyna−Milik.pl
dc.abstract.plBadaniami objęto obszar między Krynicą a Żegiestowem Zdrój w Beskidzie Sądeckim. Teren w całości jest objęty ochroną prawną i mieści się na terenie Popradzkiego Parku Narodowego. Geologicznie leży w obrębie Karpat Zewnętrznych i budowany jest przez utwory płaszczowiny magurskiej.Celem pracy było wykazanie trendu rozwojowego uzdrowisk Muszyny i Żegiestowa oraz przedstawienie występowania wód mineralnych regionu w relacji do budowy geologicznej Beskidu Sądeckiego. Na podstawie danych literaturowych oraz map zgromadzono informacje dotyczące budowy geologicznej regionu. Zgromadzono najaktualniejsze dane dotyczące lokalizacji, eksploatacji i użytkowania ujęć wód mineralnych. Dokonano analizy dokumentacji hydrogeologicznej dzięki uprzejmości Zakładów Geologiczno–Górniczych w Uzdrowiskach: „Krynica–Żegiestów”, „Muszyna II” i „Muszynianka”. Określono skalę rozwoju regionu i produkcję butelkowanych wód mineralnych w kontekście do rosnącego zainteresowania konsumentów. W tym celu przeprowadzono wywiad z geologami i prezesami rozlewni funkcjonujących na badanym terenie. Dokonano analizy zgromadzonych informacji przedstawiając wyniki w formie tabel i wykresów. Przeanalizowano skład rozlewanych na badanym terenie wód mineralnych szczególnie pod względem zawartości składników stałych. Ponadto przedstawiono proces technologiczny rozlewnictwa wód, dostosowany do norm Unii Europejskiej w oparciu o wywiady oraz własne spostrzeżenia na terenie rozlewni wód mineralnych „Muszynianka” w Muszynie–Miliku.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorBąk, Marta - 127266 pl
dc.contributor.authorFrączek, Jolantapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerWójcik-Tabol, Patrycja - 132766 pl
dc.contributor.reviewerBąk, Marta - 127266 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:59:24Z
dc.date.available2020-07-24T09:59:24Z
dc.date.submitted2012-09-13pl
dc.fieldofstudy- ochrona przyrodypl
dc.fieldofstudybiologia i geologiapl
dc.identifier.apddiploma-68724-80998pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181929
dc.languagepolpl
dc.subject.enmineral water\nMagura Nappe\nBeskid Sadecki\nZegiestow Zdroj\nMuszynapl
dc.subject.plwoda mineralnapłaszczowina MagurskaBeskid SądeckiŻegiestów ZdrójMuszynapl
dc.titleWydobycie i zagospodarowanie wód mineralnych w rejonie Żegiestów - Krynica Zdrój na tle budowy geologicznej Beskidu Sądeckiegopl
dc.title.alternativeExploration and use of mineral waters in the Żegiestów - Krynica Zdroj area on the background of the geological structure of the Beskid Sadeckipl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to present the occurrence of mineral waters in relation to geology in the area of Beskid Sadecki: Żegiestów−Krynica Zdroj. The area completely is protected by law and located within the Poprad National Park. Geologically it is within the Outer Carpathians and built by sediments of the Magura nappe.The aim of this study was to demonstrate the trend of development of the Żegiestów and Muszyna spas and provide the presence of mineral waters of the region in relation to the geology of the Beskid Sądecki. Based on the literature and maps, I collected an information on the geology of this region I collected also the most current data on the location, operation and use of mineral water intakes. The analysis of hydrogeological documentation courtesy of the Department of Geology−Mining in spas “Krynica–Żegiestów”, “Muszyna II” and “Muszynianka” was made I specified the scale of regional development and production of bottled mineral water. In order to do the interview with geologists and governors bottlers functioning in the study area is here presented. The analysis of the collected information was analyzed in this study related to the mineral content of waters. In addition the process of bottling technology was presented based on the interviews, and comment during the "tour" of mineral water bottling plant "Muszynianka" in Muszyna−Milik.
dc.abstract.plpl
Badaniami objęto obszar między Krynicą a Żegiestowem Zdrój w Beskidzie Sądeckim. Teren w całości jest objęty ochroną prawną i mieści się na terenie Popradzkiego Parku Narodowego. Geologicznie leży w obrębie Karpat Zewnętrznych i budowany jest przez utwory płaszczowiny magurskiej.Celem pracy było wykazanie trendu rozwojowego uzdrowisk Muszyny i Żegiestowa oraz przedstawienie występowania wód mineralnych regionu w relacji do budowy geologicznej Beskidu Sądeckiego. Na podstawie danych literaturowych oraz map zgromadzono informacje dotyczące budowy geologicznej regionu. Zgromadzono najaktualniejsze dane dotyczące lokalizacji, eksploatacji i użytkowania ujęć wód mineralnych. Dokonano analizy dokumentacji hydrogeologicznej dzięki uprzejmości Zakładów Geologiczno–Górniczych w Uzdrowiskach: „Krynica–Żegiestów”, „Muszyna II” i „Muszynianka”. Określono skalę rozwoju regionu i produkcję butelkowanych wód mineralnych w kontekście do rosnącego zainteresowania konsumentów. W tym celu przeprowadzono wywiad z geologami i prezesami rozlewni funkcjonujących na badanym terenie. Dokonano analizy zgromadzonych informacji przedstawiając wyniki w formie tabel i wykresów. Przeanalizowano skład rozlewanych na badanym terenie wód mineralnych szczególnie pod względem zawartości składników stałych. Ponadto przedstawiono proces technologiczny rozlewnictwa wód, dostosowany do norm Unii Europejskiej w oparciu o wywiady oraz własne spostrzeżenia na terenie rozlewni wód mineralnych „Muszynianka” w Muszynie–Miliku.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Bąk, Marta - 127266
dc.contributor.authorpl
Frączek, Jolanta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wójcik-Tabol, Patrycja - 132766
dc.contributor.reviewerpl
Bąk, Marta - 127266
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:59:24Z
dc.date.available
2020-07-24T09:59:24Z
dc.date.submittedpl
2012-09-13
dc.fieldofstudypl
- ochrona przyrody
dc.fieldofstudypl
biologia i geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-68724-80998
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181929
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
mineral water\nMagura Nappe\nBeskid Sadecki\nZegiestow Zdroj\nMuszyna
dc.subject.plpl
woda mineralnapłaszczowina MagurskaBeskid SądeckiŻegiestów ZdrójMuszyna
dc.titlepl
Wydobycie i zagospodarowanie wód mineralnych w rejonie Żegiestów - Krynica Zdrój na tle budowy geologicznej Beskidu Sądeckiego
dc.title.alternativepl
Exploration and use of mineral waters in the Żegiestów - Krynica Zdroj area on the background of the geological structure of the Beskid Sadecki
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krakow
7
Warsaw
6
Lublin
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available