Etyczne problemy zarządzania w systemie ochrony zdrowia

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis is the problem of the prevalence of ethical issues in health management. The premise was to identify the common health care issues, find their sources and possible options of solving them. Indeed, the literature says little on the subject, is rather focused on issues of treatment effectively, and ethically in terms of the relationship between the doctor and the patient. The fact that we forget that healthcare workers make whole system effective, especially in a situation of continuous reduction of expenditure was the reason to write this thesis. to realize the assumption of thesis, it was decided to carry out a comparative study of two units – private and public – to check whether there are differences between the problems that appear in them. Compared the results of surveys carried out among staff, and qualitative interviews, which were conducted with the persons responsible for the management of those organisations. Studies have shown that the most common issues that occur in the hospitals which were surveyed are mainly concerned on the financial sphere, and the ethical behaviour in relation of the employees. It also has showed how important from the point of view of managers is to highlight about the moral management in organizations of healthcare system.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest problem występowania etycznych problemów w zarządzaniu ochroną zdrowia. Założeniem było zidentyfikowanie występujących w placówkach zdrowotnych problemów oraz doszukanie się ich źródeł i możliwych opcji ich rozwiązywania. Literatura bowiem niewiele mówi na ten temat, skupiając się na kwestiach leczenia efektywnie oraz etycznie pod względem relacji lekarza z pacjentem. Fakt, że zapomina się o tym, iż pracownicy ochrony zdrowia czynią ją efektywną - zwłaszcza w sytuacji ciągłego redukowania wydatków - sprawił, że podjęcie tych badań wydawało się bardzo istotne. Aby zrealizować założenia pracy postanowiono przeprowadzić badanie porównawcze w dwóch jednostkach – prywatnej i publicznej – aby sprawdzić czy istnieją różnice między problemami, które się w nich pojawiają. Porównywano wyniki ankiet przeprowadzanych wśród personelu oraz wywiadów jakościowych, które przeprowadzono z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie tymi jednostkami. Badania wykazały najczęstsze problemy występujące w badanych szpitalach i okazało się, że dotyczą one głównie sfery finansowej oraz etycznego postępowania z pracownikami jednostki. Pokazały również jak istotne z punktu widzenia samych zarządzających jest aby nagłaśniać temat moralnego kierowania organizacjami w systemie zdrowotnym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.authorCubała, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.reviewerMarzec, Małgorzata - 130370 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:14:57Z
dc.date.available2020-07-27T10:14:57Z
dc.date.submitted2017-09-13pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-117707-159253pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222866
dc.languagepolpl
dc.subject.enhealthcare system, public governance, ethics in the management, ethical issues in management, healthcare managementpl
dc.subject.plsystem ochrony zdrowia, zarządzanie publiczne, etyka w zarządzaniu, etyczne problemy zarządzania, zarządzanie systemem zdrowotnympl
dc.titleEtyczne problemy zarządzania w systemie ochrony zdrowiapl
dc.title.alternativeEthical issues in healthcare managementpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is the problem of the prevalence of ethical issues in health management. The premise was to identify the common health care issues, find their sources and possible options of solving them. Indeed, the literature says little on the subject, is rather focused on issues of treatment effectively, and ethically in terms of the relationship between the doctor and the patient. The fact that we forget that healthcare workers make whole system effective, especially in a situation of continuous reduction of expenditure was the reason to write this thesis. to realize the assumption of thesis, it was decided to carry out a comparative study of two units – private and public – to check whether there are differences between the problems that appear in them. Compared the results of surveys carried out among staff, and qualitative interviews, which were conducted with the persons responsible for the management of those organisations. Studies have shown that the most common issues that occur in the hospitals which were surveyed are mainly concerned on the financial sphere, and the ethical behaviour in relation of the employees. It also has showed how important from the point of view of managers is to highlight about the moral management in organizations of healthcare system.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest problem występowania etycznych problemów w zarządzaniu ochroną zdrowia. Założeniem było zidentyfikowanie występujących w placówkach zdrowotnych problemów oraz doszukanie się ich źródeł i możliwych opcji ich rozwiązywania. Literatura bowiem niewiele mówi na ten temat, skupiając się na kwestiach leczenia efektywnie oraz etycznie pod względem relacji lekarza z pacjentem. Fakt, że zapomina się o tym, iż pracownicy ochrony zdrowia czynią ją efektywną - zwłaszcza w sytuacji ciągłego redukowania wydatków - sprawił, że podjęcie tych badań wydawało się bardzo istotne. Aby zrealizować założenia pracy postanowiono przeprowadzić badanie porównawcze w dwóch jednostkach – prywatnej i publicznej – aby sprawdzić czy istnieją różnice między problemami, które się w nich pojawiają. Porównywano wyniki ankiet przeprowadzanych wśród personelu oraz wywiadów jakościowych, które przeprowadzono z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie tymi jednostkami. Badania wykazały najczęstsze problemy występujące w badanych szpitalach i okazało się, że dotyczą one głównie sfery finansowej oraz etycznego postępowania z pracownikami jednostki. Pokazały również jak istotne z punktu widzenia samych zarządzających jest aby nagłaśniać temat moralnego kierowania organizacjami w systemie zdrowotnym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.authorpl
Cubała, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.reviewerpl
Marzec, Małgorzata - 130370
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:14:57Z
dc.date.available
2020-07-27T10:14:57Z
dc.date.submittedpl
2017-09-13
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-117707-159253
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222866
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
healthcare system, public governance, ethics in the management, ethical issues in management, healthcare management
dc.subject.plpl
system ochrony zdrowia, zarządzanie publiczne, etyka w zarządzaniu, etyczne problemy zarządzania, zarządzanie systemem zdrowotnym
dc.titlepl
Etyczne problemy zarządzania w systemie ochrony zdrowia
dc.title.alternativepl
Ethical issues in healthcare management
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Kotla
3
Krakow
3
Warsaw
3
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Kolaczyce
1
Lodz
1
Munich
1
Obra
1

No access

No Thumbnail Available