Rola menedżera w zarządzaniu personelem na przykładzie gastronomii

master
dc.abstract.enThe aim of the study was to identify the greatest challenges of a gastronomy manager in personnel management. The theoretical part defines the concept of the term "manager" and then indicates the most important qualities and competencies that a person managing a catering facility should have. The second chapter describes effective methods of recruitment and selection as well as the most important issues in the field of motivating catering staff by the manager. The next chapter contains the methodology of the study, where research methods and techniques are described in detail and then the area and stages of the study are indicated. The last chapter presents the results of the research and analysis on the basis of which, among others, characterizing the competence profile of the employee, objective selection of the candidate, choosing the method of transferring knowledge or maintaining the motivation of the employee are listed as the biggest challenges in the specific area of personnel management gastronomy.pl
dc.abstract.plCelem przeprowadzonych badań było wskazanie największych wyzwań menedżera gastronomii w zarządzaniu personelem. Część teoretyczna określa definicję pojęcia "menedżer", a następnie wskazuje najważniejsze cechy i kompetencje, jakie osoba zarządzająca lokalem gastronomicznym powinna posiadać. Rozdział drugi opisuje skuteczne metody rekrutacji i selekcji a także najważniejsze zagadnienia z zakresu motywowania personelu gastronomii przez menedżera. W następnym rozdziale zawarto metodologię badań, gdzie szczegółowo opisano metody i techniki badawcze a następnie wskazano obszar i etapy badania. Ostatni rozdział przedstawia wyniki badań i analizę na podstawie której, wymieniono m.in. scharakteryzowanie profilu kompetencji pracownika, obiektywny wybór kandydata, dobór metody przekazywania wiedzy czy utrzymanie motywacji pracownika za największe wyzwania w ramach określonego obszaru zarządzania personelem gastronomii.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKuźniarska, Anetapl
dc.contributor.authorSupel, Krystianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKuźniarska, Anetapl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2022-07-11T21:47:10Z
dc.date.available2022-07-11T21:47:10Z
dc.date.submitted2022-07-07pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-156502-227673pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296067
dc.languagepolpl
dc.subject.enCHALLENGES, COMPETENCES, FEATURES, MANAGER, PERSONNEL MANAGEMENT.pl
dc.subject.plCECHY, KOMPETENCJE, MENEDŻER, WYZWANIA, ZARZĄDZANIE PERSONELEM.pl
dc.titleRola menedżera w zarządzaniu personelem na przykładzie gastronomiipl
dc.title.alternativeThe role of the manager in personnel management on the example of gastronomypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study was to identify the greatest challenges of a gastronomy manager in personnel management. The theoretical part defines the concept of the term "manager" and then indicates the most important qualities and competencies that a person managing a catering facility should have. The second chapter describes effective methods of recruitment and selection as well as the most important issues in the field of motivating catering staff by the manager. The next chapter contains the methodology of the study, where research methods and techniques are described in detail and then the area and stages of the study are indicated. The last chapter presents the results of the research and analysis on the basis of which, among others, characterizing the competence profile of the employee, objective selection of the candidate, choosing the method of transferring knowledge or maintaining the motivation of the employee are listed as the biggest challenges in the specific area of personnel management gastronomy.
dc.abstract.plpl
Celem przeprowadzonych badań było wskazanie największych wyzwań menedżera gastronomii w zarządzaniu personelem. Część teoretyczna określa definicję pojęcia "menedżer", a następnie wskazuje najważniejsze cechy i kompetencje, jakie osoba zarządzająca lokalem gastronomicznym powinna posiadać. Rozdział drugi opisuje skuteczne metody rekrutacji i selekcji a także najważniejsze zagadnienia z zakresu motywowania personelu gastronomii przez menedżera. W następnym rozdziale zawarto metodologię badań, gdzie szczegółowo opisano metody i techniki badawcze a następnie wskazano obszar i etapy badania. Ostatni rozdział przedstawia wyniki badań i analizę na podstawie której, wymieniono m.in. scharakteryzowanie profilu kompetencji pracownika, obiektywny wybór kandydata, dobór metody przekazywania wiedzy czy utrzymanie motywacji pracownika za największe wyzwania w ramach określonego obszaru zarządzania personelem gastronomii.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kuźniarska, Aneta
dc.contributor.authorpl
Supel, Krystian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kuźniarska, Aneta
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2022-07-11T21:47:10Z
dc.date.available
2022-07-11T21:47:10Z
dc.date.submittedpl
2022-07-07
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-156502-227673
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296067
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CHALLENGES, COMPETENCES, FEATURES, MANAGER, PERSONNEL MANAGEMENT.
dc.subject.plpl
CECHY, KOMPETENCJE, MENEDŻER, WYZWANIA, ZARZĄDZANIE PERSONELEM.
dc.titlepl
Rola menedżera w zarządzaniu personelem na przykładzie gastronomii
dc.title.alternativepl
The role of the manager in personnel management on the example of gastronomy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Warsaw
21
Szczecin
11
Olsztyn
8
Krakow
3
Bychawa
1
Bydgoszcz
1
Koluszki
1
Krotoszyn
1
Poznan
1
Przyszowice
1

No access

No Thumbnail Available
Collections