Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat przyczyn ostrych zatruć, powikłań i metod detoksykacji

master
dc.abstract.enIntroduction. Acute poisoning is a common problem of our civilization. The growing availability of substances that cause poisoning, caused by continuous globalization, causes an increase in hospitalization and is a major social problem. Knowledge about acute poisoning requires constant updating due to the progress of medicine.The aim of the study was to analyze the knowledge the nursing staff about acute poisoning, complications and methods of detoxification.Materials and methods. The thesis used the method of a diagnostic survey. A research tool was used, which was a questionnaire to check the knowledge of nursing staff about the causes of acute poisoning, complications and methods of detoxification.Results. The study involved 117 nurses from toxicology units, anesthesiology and intensive care units. The study revealed that the nursing staff knew how the poison could enter the body. The average level of respondents' knowledge was above the average. The analysis showed a statistically significant influence of the nursing staff education on the level of their knowledge in the field of acute poisoning. Nurses working on toxicology unit have a much better level of knowledge about acute poisoning than nurses working on anesthesiology and intensive care unit.Conclusions. The general knowledge of the nursing staff about acute poisoning, complications and detoxification methods is good. Nursing staff knows the most common way poison enters the body which is the cause of acute poisoning. The surveyed nurses know the symptoms of acute poisoning.pl
dc.abstract.plWstęp. Ostre zatrucia to powszechny problem występujący w naszej cywilizacji. Rosnąca dostępność substancji wywołujących zatrucia, spowodowana nieustającą globalizacją powoduje wzrost hospitalizacji i stanowi duży problem społeczny. Wiedza z zakresu ostrych zatruć wymaga stałego aktualizowania ze względu na postępy medycyny.Celem pracy było zbadanie poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat ostrych zatruć, powikłań i metod detoksykacji.Materiał i metody. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Zastosowano narzędzie badawcze jakim był kwestionariusz ankiety sprawdzający poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat przyczyn ostrych zatruć, powikłań i metod detoksykacji.Wyniki. W badaniu udział wzięło 117 pielęgniarek i pielęgniarzy z oddziałów toksykologii i anestezjologii i intensywnej terapii. Badanie wykazało, że personel pielęgniarski zna drogi przedostania się trucizny do organizmu. Średni poziom wiedzy respondentów kształtował się na poziomie powyżej przeciętnej wartości. Analiza wykazała istotny statystycznie wpływ wykształcenia personelu pielęgniarskiego na poziom ich wiedzy w temacie ostrych zatruć. Pielęgniarki i pielęgniarze pracujący na oddziale toksykologii posiadają zdecydowanie lepszy poziom wiedzy na temat ostrych zatruć, niż personel pielęgniarski pracujący na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.Wnioski. Ogólny poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat ostrych zatruć, powikłań i metod detoksykacji jest dobry. Personel pielęgniarski wie jaka droga dostania się trucizny do organizmu stanowi najczęstszą przyczynę ostrych zatruć. Badani pielęgniarki i pielęgniarze znają objawy ostrego zatrucia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKamińska, Alicjapl
dc.contributor.authorTomasik, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKamińska, Alicjapl
dc.contributor.reviewerBilski, Jan - 128783 pl
dc.date.accessioned2021-10-19T21:41:10Z
dc.date.available2021-10-19T21:41:10Z
dc.date.submitted2021-09-30pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-153455-227143pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281056
dc.languagepolpl
dc.subject.enAcute poisoning, treatment, complications, knowledge of the nursing staffpl
dc.subject.plOstre zatrucia, leczenie, powikłania, wiedza personelu pielęgniarskiegopl
dc.titleWiedza personelu pielęgniarskiego na temat przyczyn ostrych zatruć, powikłań i metod detoksykacjipl
dc.title.alternativeNursing staff's knowledge of the causes of acute poisoning, complications and methods of detoxificationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Acute poisoning is a common problem of our civilization. The growing availability of substances that cause poisoning, caused by continuous globalization, causes an increase in hospitalization and is a major social problem. Knowledge about acute poisoning requires constant updating due to the progress of medicine.The aim of the study was to analyze the knowledge the nursing staff about acute poisoning, complications and methods of detoxification.Materials and methods. The thesis used the method of a diagnostic survey. A research tool was used, which was a questionnaire to check the knowledge of nursing staff about the causes of acute poisoning, complications and methods of detoxification.Results. The study involved 117 nurses from toxicology units, anesthesiology and intensive care units. The study revealed that the nursing staff knew how the poison could enter the body. The average level of respondents' knowledge was above the average. The analysis showed a statistically significant influence of the nursing staff education on the level of their knowledge in the field of acute poisoning. Nurses working on toxicology unit have a much better level of knowledge about acute poisoning than nurses working on anesthesiology and intensive care unit.Conclusions. The general knowledge of the nursing staff about acute poisoning, complications and detoxification methods is good. Nursing staff knows the most common way poison enters the body which is the cause of acute poisoning. The surveyed nurses know the symptoms of acute poisoning.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Ostre zatrucia to powszechny problem występujący w naszej cywilizacji. Rosnąca dostępność substancji wywołujących zatrucia, spowodowana nieustającą globalizacją powoduje wzrost hospitalizacji i stanowi duży problem społeczny. Wiedza z zakresu ostrych zatruć wymaga stałego aktualizowania ze względu na postępy medycyny.Celem pracy było zbadanie poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat ostrych zatruć, powikłań i metod detoksykacji.Materiał i metody. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Zastosowano narzędzie badawcze jakim był kwestionariusz ankiety sprawdzający poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat przyczyn ostrych zatruć, powikłań i metod detoksykacji.Wyniki. W badaniu udział wzięło 117 pielęgniarek i pielęgniarzy z oddziałów toksykologii i anestezjologii i intensywnej terapii. Badanie wykazało, że personel pielęgniarski zna drogi przedostania się trucizny do organizmu. Średni poziom wiedzy respondentów kształtował się na poziomie powyżej przeciętnej wartości. Analiza wykazała istotny statystycznie wpływ wykształcenia personelu pielęgniarskiego na poziom ich wiedzy w temacie ostrych zatruć. Pielęgniarki i pielęgniarze pracujący na oddziale toksykologii posiadają zdecydowanie lepszy poziom wiedzy na temat ostrych zatruć, niż personel pielęgniarski pracujący na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.Wnioski. Ogólny poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat ostrych zatruć, powikłań i metod detoksykacji jest dobry. Personel pielęgniarski wie jaka droga dostania się trucizny do organizmu stanowi najczęstszą przyczynę ostrych zatruć. Badani pielęgniarki i pielęgniarze znają objawy ostrego zatrucia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kamińska, Alicja
dc.contributor.authorpl
Tomasik, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kamińska, Alicja
dc.contributor.reviewerpl
Bilski, Jan - 128783
dc.date.accessioned
2021-10-19T21:41:10Z
dc.date.available
2021-10-19T21:41:10Z
dc.date.submittedpl
2021-09-30
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-153455-227143
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281056
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Acute poisoning, treatment, complications, knowledge of the nursing staff
dc.subject.plpl
Ostre zatrucia, leczenie, powikłania, wiedza personelu pielęgniarskiego
dc.titlepl
Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat przyczyn ostrych zatruć, powikłań i metod detoksykacji
dc.title.alternativepl
Nursing staff's knowledge of the causes of acute poisoning, complications and methods of detoxification
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
105
Views per month
Views per city
Warsaw
21
Lodz
10
Wroclaw
7
Kielce
5
Krakow
5
Lublin
4
Bydgoszcz
3
Gdansk
3
Gospodarz
3
Legionowo
3

No access

No Thumbnail Available