Rola tajnej policji w państwie totalitarnym na przykładzie Gestapo

licenciate
dc.abstract.enThe work is an attempt to understand the role played by the secret police in a totalitarian state on the example of the special service known as the Gestapo, operating in the Third Reich, without considering the aspect of operation in occupied countries. The paper will examine the location of the apparatus within the structure of the state and its activities and powers, in order to examine the Gestapo's influence on the maintenance of the totalitarian system in Nazi Germany. The author tries to prove the thesis that the secret police is crucial for maintaining a totalitarian system. The first chapter deals with the issue of party militias during the formation of the totalitarian apparatus. The second chapter focuses on the causes of the Gestapo genesis and the transformations that took place with the changing commanders of the office. In the third chapter, the author considered it appropriate to raise the issue of the fight between the secret police and people who did not fit into the worldview of the nazi ideology.pl
dc.abstract.plPraca stanowi próbę zrozumienia roli, jaką odgrywała tajna policja w państwie totalitarnym na przykładzie działającej w III Rzeszy, służby specjalnej znanej jako Gestapo, z pominięciem aspektu działania w państwach okupowanych. W pracy zostanie przeanalizowane umiejscowienie aparatu w strukturze państwa oraz jej działania i uprawnienia, w celu zbadania wpływu Gestapo na utrzymanie systemu totalitarnego w nazistowskich Niemczech. Autorka stara się udowodnić tezę, iż tajna policja ma kluczowe znaczenia dla utrzymania systemu totalitarnego. W pierwszym rozdziale zostaje poruszona kwestia bojówek partyjnych podczas kształtowania się aparatu totalitarnego. Drugi rozdział skupia się na przyczynach powstania Gestapo oraz na transformacjach jakie zachodziły wraz ze zmieniającymi się dowódcami urzędu. W trzecim rozdziale autorka uznała za stosowne poruszenie kwestii walki tajnej policji z osobami niepasującymi do światopoglądu nazistowskiej ideologii.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKolaszyński, Mateuszpl
dc.contributor.authorBrandys, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKolaszyński, Mateuszpl
dc.contributor.reviewerTyszkiewicz, Adrian - 132469 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:21:50Z
dc.date.available2020-07-28T07:21:50Z
dc.date.submitted2020-07-08pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-142498-249904pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241829
dc.languagepolpl
dc.subject.enIII Reich, Gestapo, Adolf Hitler, Hermann Goering, Heinrich Himmler, secret police.pl
dc.subject.plIII Rzesza, Gestapo, Adolf Hitler, Hermann Goering, Heinrich Himmler, tajna policja.pl
dc.titleRola tajnej policji w państwie totalitarnym na przykładzie Gestapopl
dc.title.alternativeThe role of the secret police in a totalitarian state on the example of the Gestapopl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is an attempt to understand the role played by the secret police in a totalitarian state on the example of the special service known as the Gestapo, operating in the Third Reich, without considering the aspect of operation in occupied countries. The paper will examine the location of the apparatus within the structure of the state and its activities and powers, in order to examine the Gestapo's influence on the maintenance of the totalitarian system in Nazi Germany. The author tries to prove the thesis that the secret police is crucial for maintaining a totalitarian system. The first chapter deals with the issue of party militias during the formation of the totalitarian apparatus. The second chapter focuses on the causes of the Gestapo genesis and the transformations that took place with the changing commanders of the office. In the third chapter, the author considered it appropriate to raise the issue of the fight between the secret police and people who did not fit into the worldview of the nazi ideology.
dc.abstract.plpl
Praca stanowi próbę zrozumienia roli, jaką odgrywała tajna policja w państwie totalitarnym na przykładzie działającej w III Rzeszy, służby specjalnej znanej jako Gestapo, z pominięciem aspektu działania w państwach okupowanych. W pracy zostanie przeanalizowane umiejscowienie aparatu w strukturze państwa oraz jej działania i uprawnienia, w celu zbadania wpływu Gestapo na utrzymanie systemu totalitarnego w nazistowskich Niemczech. Autorka stara się udowodnić tezę, iż tajna policja ma kluczowe znaczenia dla utrzymania systemu totalitarnego. W pierwszym rozdziale zostaje poruszona kwestia bojówek partyjnych podczas kształtowania się aparatu totalitarnego. Drugi rozdział skupia się na przyczynach powstania Gestapo oraz na transformacjach jakie zachodziły wraz ze zmieniającymi się dowódcami urzędu. W trzecim rozdziale autorka uznała za stosowne poruszenie kwestii walki tajnej policji z osobami niepasującymi do światopoglądu nazistowskiej ideologii.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kolaszyński, Mateusz
dc.contributor.authorpl
Brandys, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kolaszyński, Mateusz
dc.contributor.reviewerpl
Tyszkiewicz, Adrian - 132469
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:21:50Z
dc.date.available
2020-07-28T07:21:50Z
dc.date.submittedpl
2020-07-08
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-142498-249904
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241829
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
III Reich, Gestapo, Adolf Hitler, Hermann Goering, Heinrich Himmler, secret police.
dc.subject.plpl
III Rzesza, Gestapo, Adolf Hitler, Hermann Goering, Heinrich Himmler, tajna policja.
dc.titlepl
Rola tajnej policji w państwie totalitarnym na przykładzie Gestapo
dc.title.alternativepl
The role of the secret police in a totalitarian state on the example of the Gestapo
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
100
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Krakow
7
Szczecin
5
Wiele
4
Knurow
3
Lublin
3
Wroclaw
3
Gdynia
2
Poznan
2
Częstochowa
1

No access

No Thumbnail Available