Stres w pracy kuratora sądowego w świetle analizy danych zastanych i wywiadu eksperckiego

master
dc.abstract.enThe phenomenon of professional stress in the work of court-appointed guardians is becoming more and more the subject of many discussions. This work focuses on a selected topic, trying to indicate how the phenomenon of probation officers' stress is presented in the literature in the field of social rehabilitation sciences and resulting from the individual experience of probation officers. The key in the subject matter is to identify the determinants of the stress and show the consequences. The first part of the work is the theoretical basis of the selected issue - showing the functioning of the Probation Office in Poland and explaining the terminology related to stress and stress at work. The second part presents the results of own research. In this study, the method of combining research was used, which contributed to a broader and more in-depth look at the phenomenon of stress of probation officers. The first stage of the research was a systematic review of articles from two Polish journals on social rehabilitation, Polish Resocialization and Probation. The results of the systematic review were supplemented with an expert interview, which was conducted with the probation officer working at the district court.pl
dc.abstract.plZjawisko stresu zawodowego w pracy kuratorów sądowych staję się coraz częściej tematem wielu dyskusji. Niniejsza praca koncertuje się na wybranej tematyce próbując wskazać jak przedstawia się zjawisko stresu kuratorów w literaturze z obszaru nauk resocjalizacyjnych oraz wynikające z indywidualnego doświadczenia kuratorów. Kluczem w podejmowanej tematyce okazuje się określenie uwarunkowań występującego stresu oraz ukazanie konsekwencji. Pierwszą część pracy stanowi podstawa teoretyczna wybranego zagadnienia - ukazanie funkcjonowania jednostki Kurateli Sądowej w Polsce oraz wyjaśnienie terminologii dotyczącej stresu i stresu zawodowego. W drugiej części zostały przedstawione wyniki z badań własnych. W niniejszej pracy posłużono się metodą łączenia badań, co przyczyniło się do szerszego jak również bardziej dogłębnego spojrzenia na zjawisko stresu kuratorów sądowych. Pierwszym etapem badań był przegląd systematyczny artykułów z dwóch polskich czasopism z zakresu resocjalizacji Resocjalizacji Polskiej i Probacji. Wyniki z przeglądu systematycznego zostały uzupełnione o wywiad ekspercki, który został przeprowadzony z kuratorem społecznym pracującym przy sądzie rejonowym.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKusztal, Justyna - 129797 pl
dc.contributor.authorBanaś, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKusztal, Justyna - 129797 pl
dc.contributor.reviewerSzwejka, Łukaszpl
dc.date.accessioned2020-10-20T19:22:35Z
dc.date.available2020-10-20T19:22:35Z
dc.date.submitted2020-09-30pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-141544-264187pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249171
dc.languagepolpl
dc.subject.enprobation officer, burnout, stress, stress in the work of a probation officerpl
dc.subject.plkurator sądowy, wypalenie zawodowe, stres, stres w pracy kuratorapl
dc.titleStres w pracy kuratora sądowego w świetle analizy danych zastanych i wywiadu eksperckiegopl
dc.title.alternativeStress in the work of a probation officer in the light of the analysis of existing data and expert interviewpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The phenomenon of professional stress in the work of court-appointed guardians is becoming more and more the subject of many discussions. This work focuses on a selected topic, trying to indicate how the phenomenon of probation officers' stress is presented in the literature in the field of social rehabilitation sciences and resulting from the individual experience of probation officers. The key in the subject matter is to identify the determinants of the stress and show the consequences. The first part of the work is the theoretical basis of the selected issue - showing the functioning of the Probation Office in Poland and explaining the terminology related to stress and stress at work. The second part presents the results of own research. In this study, the method of combining research was used, which contributed to a broader and more in-depth look at the phenomenon of stress of probation officers. The first stage of the research was a systematic review of articles from two Polish journals on social rehabilitation, Polish Resocialization and Probation. The results of the systematic review were supplemented with an expert interview, which was conducted with the probation officer working at the district court.
dc.abstract.plpl
Zjawisko stresu zawodowego w pracy kuratorów sądowych staję się coraz częściej tematem wielu dyskusji. Niniejsza praca koncertuje się na wybranej tematyce próbując wskazać jak przedstawia się zjawisko stresu kuratorów w literaturze z obszaru nauk resocjalizacyjnych oraz wynikające z indywidualnego doświadczenia kuratorów. Kluczem w podejmowanej tematyce okazuje się określenie uwarunkowań występującego stresu oraz ukazanie konsekwencji. Pierwszą część pracy stanowi podstawa teoretyczna wybranego zagadnienia - ukazanie funkcjonowania jednostki Kurateli Sądowej w Polsce oraz wyjaśnienie terminologii dotyczącej stresu i stresu zawodowego. W drugiej części zostały przedstawione wyniki z badań własnych. W niniejszej pracy posłużono się metodą łączenia badań, co przyczyniło się do szerszego jak również bardziej dogłębnego spojrzenia na zjawisko stresu kuratorów sądowych. Pierwszym etapem badań był przegląd systematyczny artykułów z dwóch polskich czasopism z zakresu resocjalizacji Resocjalizacji Polskiej i Probacji. Wyniki z przeglądu systematycznego zostały uzupełnione o wywiad ekspercki, który został przeprowadzony z kuratorem społecznym pracującym przy sądzie rejonowym.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kusztal, Justyna - 129797
dc.contributor.authorpl
Banaś, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kusztal, Justyna - 129797
dc.contributor.reviewerpl
Szwejka, Łukasz
dc.date.accessioned
2020-10-20T19:22:35Z
dc.date.available
2020-10-20T19:22:35Z
dc.date.submittedpl
2020-09-30
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-141544-264187
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249171
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
probation officer, burnout, stress, stress in the work of a probation officer
dc.subject.plpl
kurator sądowy, wypalenie zawodowe, stres, stres w pracy kuratora
dc.titlepl
Stres w pracy kuratora sądowego w świetle analizy danych zastanych i wywiadu eksperckiego
dc.title.alternativepl
Stress in the work of a probation officer in the light of the analysis of existing data and expert interview
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
60
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Krakow
7
Lodz
6
Gdansk
5
Bobrowniki Male
3
Clonee
3
Gliwice
2
Wroclaw
2
Augsburg
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available